Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2010 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 709 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 512 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 712 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1755 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1411 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα[Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα][Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η νομοθεσία για τις συμπράξεις στη Σλοβενία δεν είναι ικανοποιητική. Επιβεβαίωσε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί η "Υπηρεσία προστασίας του ανταγωνισμού" ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή διαπίστωσε την έλλειψη ικανοποιητικών συστημάτων πληροφόρησης και ελέγχου και κάλεσε τη Σλοβενία να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να τηρήσει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μεσοπρόθεσμα.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπίστωσε, ότι παρά ορισμένες προόδους στην εκπόνηση νομοθεσίας για τις συμπράξεις, ήταν απαραίτητο να βελτιωθεί το διοικητικό δυναμικό ώστε να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η έκθεση ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για να ευθυγραμμισθεί νομοθεσία, να καταρτισθεί κατάλογος και να καταστεί λειτουργική η εποπτική αρχή.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 έκρινε ότι είχαν πραγματοποιηθεί ενθαρρυντικές πρόοδοι. Η Σλοβενία έπρεπε να εδραιώσει τις εν λόγω προόδους, ιδίως στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 διαπίστωνε ότι κατά τη διάρκεια του έτους η Σλοβενία είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε χάρη στη έναρξη ισχύος του νέου νόμου κατά των συμπράξεων και του νόμου πλαισίου για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2001, εκτιμούσε ότι η Σλοβενία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στον τομέα αυτό και ιδίως σε εκείνο των κρατικών ενισχύσεων. Η Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού καθώς και η Επιτροπή Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι παράγοντες εφαρμογής των νέων νομοθεσιών κατά των συμπράξεων και για τις κρατικές ενισχύσεις. Εξάλλου, η έκθεση και η απογραφή σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις είναι καλής ποιότητας.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 2002, επισημαίνει ότι η Σλοβενία πραγματοποίησε περαιτέρω προόδους στον τομέα αυτό αλλά εκτιμά ότι πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή των διατάξεων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και των οικονομικών πόρων που προβλέπει η Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2003 διαπιστώνει ότι, αν και στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων η Σλοβενία θα έπρεπε να είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο, απομένει να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των συμπράξεων. Θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην υπηρεσία προστασίας του ανταγωνισμού να επιβάλλει αποτελεσματικά και αποτρεπτικά πρόστιμα.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απορρέει από το άρθρο 3 σημείο (ζ) της συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι η Κοινότητα διαθέτει "καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά". Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η αντιμετώπιση των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων (αντιτράστ) και οι κρατικές ενισχύσεις.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία με τη Σλοβενία υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1996. Η ευρωπαϊκή συμφωνία προβλέπει την εφαρμογή καθεστώτος ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σλοβενίας βάσει των κριτηρίων των άρθρων 81, 82 και 87 (πρώην άρθρα 85, 86 και 92) της συνθήκης ΕΚ που αφορούν συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και κρατικές ενισχύσεις, και την υιοθέτηση κανόνων εφαρμογής στους εν λόγω τομείς εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Επίσης, η ευρωπαϊκή συμφωνία προβλέπει ότι η Σλοβενία θα εναρμονίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Κοινότητας στον τομέα του ανταγωνισμού.

Το Λευκό Βιβλίο αναφέρεται στη σταδιακή εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων και των διατάξεων του κανονισμού για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων (4064/89) και των άρθρων 31 (πρώην άρθρο 37) και 86 (πρώην άρθρο 90) της συνθήκης ΕΚ που αφορούν τα μονοπώλια και τα ειδικά δικαιώματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον τομέα των συμπράξεων, επιτεύχθηκαν σημαντικές πρόοδοι με την έκδοση του νέου νόμου κατά των συμπράξεων, το 2000. Με τον τρόπο αυτό, η σλοβενική νομοθεσία είναι σε θέση να καλύψει τις περισσότερες από τις διατάξεις του κεκτημένου και να καταστεί σύμφωνη με τη νομοθεσία ΕΚ. Ωστόσο, η Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μια πιο αποτρεπτική πολιτική έναντι των σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίσης, οφείλει να μεριμνά για την πραγματική εφαρμογή των κανόνων από τα δικαστήρια.

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου πλαισίου το 2000, η Σλοβενία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με το κεκτημένο. Η Επιτροπή Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Σλοβενία πραγματοποίησε σταθερές προόδους όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης νομοθετικών διατάξεων στον τομέα των συμπράξεων και των κρατικών ενισχύσεων καθώς και στην ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας της Επιτροπής Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων. Ενόψει της προσχώρησης, η Σλοβενία οφείλει ακόμη να ενισχύσει κατά προτεραιότητα τη διοικητική της ικανότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιόπιστη εφαρμογή των κανόνων για τις συμπράξεις.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το παρόν κεφάλαιο έληξαν προσωρινά (βλ. Έκθεση του 2002). Η Σλοβενία πρέπει τώρα να συνεχίσει να ενημερώνει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με βάση τις εξελίξεις του κοινοτικού κεκτημένου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.03.2004

Top