Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πολωνία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Πολωνία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2002 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 701 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 509 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 709 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1752 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1408 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2002) 1207 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1997 διαπιστωνόταν ότι η σύγκλιση των νομοθεσιών στον τομέα των συμπράξεων είχε προχωρήσει, μολονότι ήταν απαραίτητο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες αναπροσαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Αντίθετα, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων η πρόοδος που είχε επιτευχθεί ήταν μάλλον περιορισμένη, ιδίως σε ό,τι αφορούσε τους κανόνες λειτουργίας της εποπτεύουσας αρχής και την επίτευξη του αναγκαίου βαθμού διαφάνειας.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 επέκρινε την παρατεταμένη καθυστέρηση στον τομέα αυτό και επεσήμαινε την αδυναμία της Πολωνίας να τηρήσει τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την ένταξη, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και τις συγκεντρώσεις και συμπράξεις.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 εκτιμούσε ότι η Πολωνία είχε πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο ως προς την ευθυγράμμιση των κανόνων της για τις συμπράξεις και τις συγχωνεύσεις. Ωστόσο, η διαδικασία της ευθυγράμμισης προς το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα κρατικών ενισχύσεων δημιουργούσε προβλήματα. Η έκδοση του νόμου συνολικής ρύθμισης των κρατικών ενισχύσεων, η οποία προς το παρόν έχει ανασταλεί, παρέμενε επιτακτική. Σημαντικές προσπάθειες έπρεπε να καταβληθούν και για την καταπολέμηση των νοθεύσεων του ανταγωνισμού που οφείλονται στις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και για την ευθυγράμμιση προς το κοινοτικό κεκτημένο των κανόνων που αφορούν τα κρατικά μονοπώλια στον τομέα της ενέργειας και τα αποκλειστικά δικαιώματα ως προς τις υπηρεσίες διεθνών τηλεπικοινωνιών.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2000 διαπίστωνε ότι η Πολωνία είχε σημειώσει πρόοδο με τη θέσπιση νέου αντιμονοπωλιακού νόμου, κανονισμού για τις μονοπωλιακές πρακτικές και, κυρίως, νόμου-πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο τελευταίος αυτός νόμος εμπνεόταν από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού κεκτημένου και έθετε σε εφαρμογή σύστημα εκ των προτέρων ελέγχου των σχεδίων ενίσχυσης. Επίσης, η Υπηρεσία ανταγωνισμού και πρόληψης των καταναλωτών (OCCP) είχε καταρτίσει σχετικά ικανοποιητικό κατάλογο των κρατικών ενισχύσεων.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001, αναγνώριζε ότι η Πολωνία σημείωσε σημαντική πρόοδο. Η εφαρμογή τον Απρίλιο του νόμου για τον ανταγωνισμό βελτίωσε το σύστημα ελέγχου, απλοποίησε την διαδικασία και επέτρεψε κάποια αυτονομία στην OCCP. Ο νόμος πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερείς διατάξεις για τον έλεγχο των τομεακών, περιφερειακών και οριζόντιων ενισχύσεων αποτέλεσε σημαντική πρόοδο.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 θεωρούσε ότι η Πολωνία είχε πραγματοποιήσει σημαντικές προόδους στον τομέα αυτό. Ωστόσο, θα έπρεπε να καταβάλει κι άλλες προσπάθειες για την καθιέρωση ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, κυρίως στους ευαίσθητους τομείς (συγκεκριμένα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα).

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2003 αναγνωρίζει τις καταβληθείσες προσπάθειες σε θέματα συμπράξεων και επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης μέριμνας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απορρέει από το άρθρο 3 σημείο ζ) της συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι η Κοινότητα διαθέτει "καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά". Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η αντιμετώπιση των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων (αντιτράστ) και οι κρατικές ενισχύσεις.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία με την Πολωνία, που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 1994, προβλέπει την εφαρμογή καθεστώτος ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας βάσει των κριτηρίων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης ΕΚ (συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και κρατικές ενισχύσεις), και την υιοθέτηση κανόνων εφαρμογής στους εν λόγω τομείς εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Επίσης, η ευρωπαϊκή συμφωνία προβλέπει ότι η Πολωνία θα εναρμονίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Κοινότητας στον τομέα του ανταγωνισμού.

Το Λευκό Βιβλίο αναφέρεται στη σταδιακή εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων και των διατάξεων του κανονισμού για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων (4064/89) και των άρθρων 37 και 90 (μονοπώλια και ειδικά δικαιώματα) της συνθήκης ΕΚ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο νέος αντιμονοπωλιακός νόμος καθώς και ο νόμος-πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που θεσπίστηκαν το 2000 και τέθηκαν σε ισχύ το 2001, επέτρεψαν να σημειωθούν σημαντικές πρόοδοι στην ευθυγράμμιση της πολωνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Κύρια πρόκληση παραμένει σήμερα η εκπόνηση σχεδίου για αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά των τραστ και των κρατικών ενισχύσεων. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία ανταγωνισμού και πρόληψης των καταναλωτών (OCCP) καλείται να καθιερώσει ένα αποτρεπτικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα κυρώσεων κατά των συμπράξεων που αντιτίθενται στους κανόνες του ανταγωνισμού.

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η Πολωνία πρέπει να θέσει σε εφαρμογή σύστημα ελέγχου για όλα τα μέτρα ενισχύσεων, δηλαδή τις φορολογικές ενισχύσεις στις ειδικές οικονομικές ζώνες και τις τομεακές ενισχύσεις (ιδίως στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα). Πράγματι, η Πολωνία πρέπει να εναρμονίσει τις φορολογικές ενισχύσεις που χορηγούνται στους επενδυτές στις ειδικές οικονομικές ζώνες, των οποίων οι άδειες προηγούνται του 2001, αλλά πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το παρόν κεφάλαιο συνεχίζονται. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προετοιμασιών ενόψει της προσχώρησης, η Πολωνία πρέπει να τώρα να συγκεντρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλει στην ενημέρωση της ευθυγράμμισής της και στην εφαρμογή ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.03.2004

Top