Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λιθουανία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λιθουανία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(1997) 2007 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1998) 706 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 507 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000)707 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2001) 700 τελικό-SEC (2001) 1750 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002)700 τελικό-SEC(2002)1406 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1204 Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με τη γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά την τήρηση των σχετικών κοινοτικών απαιτήσεων, αλλά ότι ήταν, ωστόσο, απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη προς την αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκεί τις δραστηριότητές της και να διασφαλίζει ευρεία πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων στο χώρο της αγοράς. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή διαπίστωνε ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η αναγκαία διαφάνεια και ότι η Λιθουανία πρέπει να καταρτίσει, κατά προτεραιότητα, κατάλογο των ενισχύσεων, ο οποίος θα καλύπτει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές, καθώς και μέσω κρατικών πόρων. Τέλος, η Επιτροπή καλούσε τη Λιθουανία να επιλύσει τα προβλήματα που προέκυπταν από την ύπαρξη, σε ορισμένους τομείς, αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων, τα οποία δεν συμβιβάζονται με το κοινοτικό κεκτημένο.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1998 διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα για να τηρηθούν οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την ένταξη βραχυπρόθεσμα και ότι είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα στον τομέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Έτσι, η Λιθουανία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων και να καταρτίσει πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο των κρατικών ενισχύσεων.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 1999, η Επιτροπή επισήμαινε ότι η Λιθουανία πληρούσε τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την ένταξη με την έκδοση του νέου νόμου σχετικά με τον ανταγωνισμό και διαφόρων μέτρων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας. Ωστόσο, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η ευθυγράμμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί και δεν ασκείτο κανένας έλεγχος.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2000 διαπίστωνε πρόοδο όσον αφορά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τις κρατικές ενισχύσεις. Περιλαμβάνοντας τις αρχές του κοινοτικού δικαίου καθώς και τις αρχές του κεκτημένου, ο νέος νόμος για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και των τροποποιήσεων της υπάρχουσας νομοθεσίας για τις οικονομικά ελεύθερες ζώνες αποτελούσε σημαντική πρόοδο.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 αναγνώριζε ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα του ανταγωνισμού, ιδίως στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 εξέφραζε την άποψη ότι η Λιθουανία είχε σημειώσει σταθερή πρόοδο στην έκδοση νομοθεσίας σχετικά με τις συμπράξεις και τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων του Συμβουλίου Ανταγωνισμού.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2003 αναγνωρίζει ότι η Λιθουανία τηρεί ουσιαστικά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Εντούτοις, η Λιθουανία θα πρέπει να εφαρμόσει μια αποτρεπτικότερη πολιτική κυρώσεων στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής προσπάθειας και να ενισχύσει περισσότερο την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απορρέει από το άρθρο 3 στοιχείο ζ της συνθήκης, που προβλέπει ότι η Κοινότητα διαθέτει "ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά." Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η δράση κατά των συμπράξεων επιχειρήσεων και οι κρατικές ενισχύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία με τη Λιθουανία. η οποία υπεγράφη στις 12 Ιουνίου 1995, θα τεθεί σε εφαρμογή αφού κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η συμφωνία προβλέπει την εφαρμογή καθεστώτος ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κοινότητας και Λιθουανίας, βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 85, 86 και 92 της συνθήκης ΕΚ (συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσεως και κρατικές ενισχύσεις), καθώς και την εφαρμογή κανόνων στους τομείς αυτής που πρέπει να εγκριθούν εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Επιπλέον, προβλέπει ότι η Λιθουανία θα καταστήσει την νομοθεσία της συμβιβάσιμη με την αντίστοιχη της Κοινότητας στον τομέα του ανταγωνισμού.

Η Λευκό Βιβλίο αναφέρεται στην σταδιακή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και εκείνων του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (4064/89) και των άρθρων 31 (πρώην άρθρο37) και 86 (πρώην άρθρο 90) της συνθήκης σχετικά με τα μονοπώλια και τα ειδικά δικαιώματα).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά τις συμπράξεις, τις δεσπόζουσες θέσεις και τις συγκεντρώσεις, η ισχύουσα νομοθεσία συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το κοινοτικό κεκτημένο. Η έναρξη ισχύος ενός νέου νόμου για τον ανταγωνισμό το 1999, υιοθέτησε τις βασικές έννοιες των κοινοτικών κανόνων κατά των μονοπωλίων.

Παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εξοικείωση με τους κανόνες αυτούς, κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα. Χρειάζεται επίσης να αναπτυχθεί περισσότερο η ειδική κατάρτιση των δικαστών.

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η Λιθουανία σημείωσε σταθερές προόδους με την θέσπιση των θεμελιωδών διατάξεων στον τομέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, το 1997, των κανόνων εποπτείας για την καθιέρωση διαφάνειας στον τομέα αυτό, το 1999, του νέου νόμου για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σχετικά με τις οικονομικά ελεύθερες ζώνες, το 2000. Συμπληρωματικές προσπάθειες πρέπει ακόμη να καταβληθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η ουσιαστική τήρηση των κανόνων, κυρίως στον τομέα της διάσωσης και της αναδιάρθρωσης των προβληματικών επιχειρήσεων.

Οι διαπραγματεύσεις στον τομέα αυτό έχουν λήξει προσωρινά (βλ. Έκθεση 2002). Η Λιθουανία δεν ζήτησε να επωφεληθεί από κανένα μεταβατικό καθεστώς στον τομέα αυτό. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τα αποτελέσματά της σχετικά με την δέουσα εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας τόσο στον τομέα των συμπράξεων όσο και στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.03.2004

Top