Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ουγγαρία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ουγγαρία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2002 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98)700 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999)505 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000)705 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001)700 τελικό-SEC(2001)1748 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002)700 τελικό-SEC(2002)1404 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1205 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που είχε διατυπώσει τον Ιούλιο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι με την έγκριση του νέου νόμου περί ανταγωνισμού στην Ουγγαρία, είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών στον τομέα των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων. Ωστόσο, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, έπρεπε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός διαφάνειας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή είχε επισημάνει ότι ο ρόλος και οι εξουσίες της εποπτεύουσας αρχής έπρεπε να καθορισθούν σαφώς ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των χορηγούμενων ενισχύσεων με τους κοινοτικούς κανόνες. Έπρεπε επίσης να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε η χώρα αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί μεσοπρόθεσμα στις απαιτήσεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Τέλος, στον τομέα αυτό είχε κριθεί αναγκαία η στενή συνεργασία με την Επιτροπή.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 είχε διαπιστωθεί μια διαρκής πρόοδος για την προσέγγιση των νομοθεσιών στον τομέα των συμπράξεων. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, απαιτούντο συμπληρωματικές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια στις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων, ενόψει της κατάρτισης μιας πλήρους και ενημερωμένης απογραφής των κρατικών ενισχύσεων. Το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων δεν ήταν ακόμη σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο και είχε ζητηθεί να ενισχυθούν οι εξουσίες της εποπτεύουσας αρχής για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 1999 διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, αναφέροντας παράλληλα ότι η Ουγγαρία θα έπρεπε να ολοκληρώσει τη μεταφορά των σχετικών κοινοτικών κανόνων στο εθνικό της δίκαιο. Θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θέσπιση νομικής βάσης για την εξέταση των ευαίσθητων κλάδων, καθώς και στην προσαρμογή των κρατικών μονοπωλίων.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 διαπίστωσε ότι η Ουγγαρία παρουσίασε σημαντική πρόοδο στον τομέα του ανταγωνισμού και εξακολούθησε να αναπτύσσει την εφαρμογή του κεκτημένου. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η κυβέρνηση θέσπισε γενικό πρόγραμμα εργασίας και σύστησε διυπουργική συμβουλευτική επιτροπή για να βοηθήσει τις αρχές να ενσωματώσουν το κεκτημένο. Αντίθετα, απομένει να καταρτιστεί κατάλογος για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2001 αναγνωρίζετο ότι η Ουγγαρία εξακολουθούσε να σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το αναθεωρημένο σύστημα για τις κρατικές ενισχύσεις που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2002, καταργεί γενικά την χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης από τις τοπικές αρχές. Η ενίσχυση της διοίκησης της Αρχής επιτήρησης των κρατικών ενισχύσεων είχε επιτρέψει εξάλλου συνεπέστερη εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και την κατάρτιση του καταλόγου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 διαπιστωνόταν ότι η Ουγγαρία είχε πραγματοποιήσει συστηματική πρόοδο, ωστόσο, θα έπρεπε ακόμα να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες ώστε να καταργηθούν τα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν συμβιβάζονται με το κεκτημένο.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2003 εκτιμάται ότι η Ουγγαρία τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα του ανταγωνισμού. Ωστόσο, οφείλει να συνεχίσει την προσαρμογή της νομοθεσίας της, ιδίως στον φορολογικό τομέα.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απορρέει από το άρθρο 3 περίπτωση ζ της συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι η Κοινότητα θα έχει "ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά." Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι η αντιμετώπιση των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων (antitrust) και οι κρατικές ενισχύσεις.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ουγγαρία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 1994, προβλέπει, αφενός την εφαρμογή καθεστώτος ανταγωνισμού στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας που βασίζεται στα κριτήρια που ορίζουν τα άρθρα 85, 86 και 92 της συνθήκης ΕΚ (συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και κρατικές ενισχύσεις) και, αφετέρου, τη θέσπιση σχετικών κανόνων εφαρμογής εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Προβλέπει επίσης ότι η Ουγγαρία θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της προς αυτή της Κοινότητας στον τομέα του ανταγωνισμού.

Το Λευκό Βιβλίο αναφέρεται στη σταδιακή εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων καθώς και των διατάξεων του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (4064/89) και των άρθρων 37 και 90 της συνθήκης (μονοπώλια και ειδικά δικαιώματα).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον τομέα των συμπράξεων, η ουγγρική νομοθεσία είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο. Τον Απρίλιο 2002, άρχισαν να ισχύουν ρυθμιστικές διατάξεις όσον αφορά τις κάθετες δεσμεύσεις και τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, καθώς και διατάξεις κατά των συμπράξεων.

Η Υπηρεσία ανταγωνισμού που μεριμνά κατά τρόπο αποτελεσματικό για την τήρηση της νομοθεσίας, σημειώνει αρκετά καλά αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή της. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμοσθεί πολιτική αποτρεπτικών κυρώσεων για τις συμπράξεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις κατά του ανταγωνισμού.

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2002 συνιστά σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, δεν είναι πλήρως σύμφωνη με το κεκτημένο, ιδίως όσον αφορά ορισμένα καθεστώτα φορολογικών ενισχύσεων που θα έπρεπε να ευθυγραμμισθούν με το κεκτημένο. Η Ουγγαρία απολαύει ενός μεταβατικού καθεστώτος για την προοδευτική κατάργηση ορισμένων φορολογικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις εξωεδαφικές εταιρείες (έως το 2005), στις ΜΜΕ (έως το 2011) και στις τοπικές επιχειρήσεις (έως το 2007).

Από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 1997, η Ουγγαρία πραγματοποίησε συστηματική πρόοδο σε θέματα κατά των συμπράξεων αλλά θα πρέπει να καταβάλει ακόμη περισσότερες προσπάθειες για να προσαρμόσει τη νομοθεσία της όσον αφορά τις φορολογικές διευκολύνσεις. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις που αφορούν το κεφάλαιο αυτό συνεχίζονται.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.03.2004

Top