Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κύπρος

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κύπρος

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(93) 313 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 710 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 502 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 702 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1745 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1401 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1202 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1993, η Επιτροπή εκτιμούσε ότι η ενσωμάτωση της Κύπρου στην ενιαία αγορά δεν θα παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Σημείωνε ωστόσο την ύπαρξη σημαντικών ελλείψεων σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επίπεδο εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού και ποιότητας της παραγωγής.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 αναγνώριζε ότι οι γενικές αρχές της βιομηχανικής πολιτικής της Κύπρου ευθυγραμμίζονταν με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούσε όμως επίσης την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας.

Στην έκθεση του 1999, η Επιτροπή διαπίστωνε ότι είχαν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης, προκειμένου να αντισταθμιστούν ορισμένες αδυναμίες του κυπριακού βιομηχανικού ιστού.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2000 υπογραμμίζει ότι έχει επιτελεστεί κάποια πρόοδος στη βιομηχανική πολιτική, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των επενδύσεων. Αντίθετα, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης έγινε ελάχιστη πρόοδος. Όσον αφορά την πολιτική για τις ΜΜΕ, η σημαντικότερη πρόοδος ήταν η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα μέσα χρηματοδότησης.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 επισημαίνει ότι η Κύπρος εξακολούθησε να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση των επενδύσεων. Για τις ΜΜΕ, έγινε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση μιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 επισήμαινε ότι η Κύπρος συνεχίζει να επιτελεί προόδους όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και την προσαρμογή της πολιτικής της υπέρ των ΜΜΕ.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2003 εκτιμά ότι η κυπριακή νομοθεσία για τη βιομηχανική πολιτική και η νομοθεσία υπέρ των ΜΜΕ συνάδουν με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Ωστόσο, η Κύπρος καλείται να συνεχίσει την ενίσχυση των διοικητικών της ικανοτήτων.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινοτική βιομηχανική πολιτική έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης και βελτίωση των συντελεστών απασχόλησης. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να διευκολύνει την δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βιομηχανική συνεργασία και τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομιών, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνδυάζει μέσα που προέρχονται από διαφορετικές κοινοτικές πολιτικές: ορισμένα αφορούν τη λειτουργία της αγοράς (προδιαγραφές των προϊόντων και πρόσβαση στην αγορά, εμπορική πολιτική, κρατικές ενισχύσεις και πολιτική ανταγωνισμού) ενώ άλλα αφορούν την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις μεταβολές (σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, τεχνολογία, κατάρτιση, κ.λπ.).

Η βιομηχανία των υποψηφίων χωρών θα πρέπει να προσεγγίσει συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας κατά την ένταξή τους προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πιέσεις που θα ασκήσει ο ανταγωνισμός και οι δυνάμεις της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να αποδείξουν ότι ασκούν πολιτική η οποία στοχεύει στη δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 (πρώην άρθρο 130) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Κύπρος συνεχίζει την εφαρμογή της βιομηχανικής της πολιτικής. Στοχεύει κυρίως στην υποστήριξη της αναδιάρθρωσης των παραδοσιακών βιομηχανιών και στην προσέλκυση βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και ξένων επενδύσεων. Οι επενδύσεις ενθαρρύνονται μέσω της συνέχισης του ανοίγματος της αγοράς και της μείωσης των διοικητικών διαδικασιών.

Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης, η Κύπρος πρέπει να μεριμνήσει ώστε η βιομηχανική πολιτική να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και η ανταγωνιστικότητα τροποποιώντας το σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Για την περίοδο 2004-2006 αναμένεται να εφαρμοστεί ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων.

Από τη γνωμοδότηση του 1993 και την έκθεση του 1998 η Κύπρος πραγματοποίησε σημαντικές προόδους όσον αφορά την προσαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής της. Πρέπει, ωστόσο, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει προσωρινά. Δεν ζητήθηκε κανένα μεταβατικό καθεστώς και η Κύπρος τήρησε τις δεσμεύσεις της (βλ. έκθεση 2002).

Όσον αφορά την πολιτική υπέρ των ΜΜΕ, η Κύπρος ενέκρινε, τον Απρίλιο του 2002, τον ευρωπαϊκό χάρτη των μικρών επιχειρήσεων. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των εταιρειών. Γίνονται κυρίως προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους και την ενθάρρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Ο ορισμός των ΜΜΕ συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο.

Από την έκθεση του 1999, η Κύπρος προόδευσε στον τομέα αυτόν. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην καινοτομία, να ενισχυθούν οι διοικητικές δομές και να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη.

Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει προσωρινά. Δεν ζητήθηκε κανένα μεταβατικό καθεστώς και η Κύπρος τήρησε τις δεσμεύσεις της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.03.2004

Top