Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM (97) 2010 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 709 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 512 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 712 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM (2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1755 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC (2002) 1411 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι το σημερινό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της σλοβένικης βιομηχανίας στο σύνολο της, επέτρεπε την άποψη ότι θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα την πίεση του ανταγωνισμού και τις δυνάμεις της αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράμμιζε ωστόσο την παρουσία ορισμένων προβλημάτων που συνδέονταν με κάποιες δυσκαμψίες της αγοράς απασχόλησης καθώς και των κλάδων και επιχειρήσεων που δεν είχαν ακόμη αναδιαρθρωθεί.

H έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπίστωνε την επίτευξη κάποιας προόδου, ιδίως σε ό,τι αφορά την χάραξη της στρατηγικής για την βιομηχανική πολιτική, αλλά ζητούσε επίσης να τεθεί υπό παρακολούθηση η εφαρμογή της.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 1999 εκτιμούσε ότι είχαν συντελεστεί κάποια βήματα προόδου, παρά την συνεχιζόμενη ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 επισήμαινε ότι η Σλοβενία είχε προοδεύσει όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της μέσω της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την πολιτική υπέρ των ΜΜΕ, η Σλοβενία είχε σημειώσει πρόοδο από την τελευταία τακτική έκθεση, κυρίως ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2001 καταγράφονταν οι προσπάθειες που καταβάλλονταν από τη Σλοβενία όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 παρουσιαζόταν η πρόοδος που είχε πραγματοποιήσει η Σλοβενία όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική υπέρ των ΜΜΕ.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2003 εκτιμά ότι η Σλοβενία τηρεί ουσιαστικά τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης όσον αφορά τη βιομηχανική στρατηγική και τις αρχές της κοινής πολιτικής για τις ΜΜΕ.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινοτική πολιτική για τη βιομηχανία έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί άνοδος του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της απασχόλησης. Αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τη βιομηχανική συνεργασία και τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνδυάζει μέσα από πολλές επιμέρους κοινοτικές πολιτικές που ορισμένες εξ' αυτών αφορούν τη λειτουργία της αγοράς (προδιαγραφές προϊόντων και πρόσβαση στην αγορά, εμπορική πολιτική, κρατικές ενισχύσεις και πολιτική ανταγωνισμού) ενώ άλλες αφορούν την ικανότητα των εταιριών να προσαρμόζονται στις μεταβολές (μακροοικονομικό περιβάλλον, τεχνολογία, επιμόρφωση).

Η βιομηχανία των υποψηφίων χωρών θα πρέπει να έχει επιτύχει συγκεκριμένο σταθερό επίπεδο ανταγωνιστικότητας κατά την ένταξη, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πίεση του ανταγωνισμού και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ασκούν πολιτική με στόχο τη δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 (πρώην άρθρο 130) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών σε θέματα βιομηχανίας, επενδύσεων, κανονιστικών ρυθμίσεων και αξιολόγησης της συμμόρφωσής προς τους κοινοτικούς κανόνες, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, αποτελεί πρόσθετο, καθοριστικής σημασίας, δείκτη για την πρόοδο των υποψηφίων χωρών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βιομηχανική στρατηγική της Σλοβενίας συνάδει ουσιαστικά προς τις ιδέες και τις αρχές της κοινής βιομηχανικής στρατηγικής στο βαθμό που είναι σταθερή, προβλέψιμη και βασίζεται στο μηχανισμό της αγοράς. Ήδη λειτουργούν οι απαραίτητες για τον συγκεκριμένο τομέα διοικητικές δομές.

Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν ενώ οι ενέργειες αναδιάρθρωσης και οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται. Όσον αφορά τις πρώτες, θα χρειαστεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή των απαραίτητων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Από τη γνώμη του 1997, η Σλοβενία σημείωσε πρόοδο ως προς την προσαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής της. Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει προσωρινά, δεν ζητήθηκε κανένα μεταβατικό καθεστώς και η Σλοβενία τήρησε τις δεσμεύσεις της (βλ. έκθεση του 2002). Η Σλοβενία θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της προκειμένου να την ενσωματώσει στην ενιαία αγορά.

Όσον αφορά την πολιτική για τις ΜΜΕ, το Μάρτιο του 2002 εγκρίθηκε πρόγραμμα για την περίοδο 2002 - 2006 το οποίο αποβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ο ευρωπαϊκός χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2002 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.

Ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εφαρμόστηκε πρόγραμμα δράσης για την άρση των διοικητικών εμποδίων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση διευκολύνθηκε χάρη στη θέσπιση δέκα περιφερειακών ταμείων εγγυήσεων. Η Σλοβενία πρέπει να εξακολουθήσει να βελτιώνει τις εν λόγω πτυχές. Πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί προς τον κοινοτικό ορισμό των ΜΜΕ.

Από τη γνώμη του 1997, η Σλοβενία εφάρμοσε πολιτική για τις ΜΜΕ. Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει προσωρινά, δεν ζητήθηκε κανένα μεταβατικό καθεστώς και η Σλοβενία τήρησε τις δεσμεύσεις της (βλ. έκθεση του 2002). Η Σλοβενία θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στην καινοτομία, να ενισχύσει τις δεξιότητες των επιχειρηματιών της και να συνεχίσει την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.03.2004

Top