Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μάλτα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Μάλτα

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής COM(1999)69 τελικό Έκθεση της Επιτροπής COM(1999)508 τελικό Έκθεση της Επιτροπής COM(2000)708 τελικό Έκθεση της Επιτροπής SEC(2001) 1751 Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Για την ενσωμάτωση της γεωργικής πολιτικής της Μάλτας στην κοινή γεωργική πολιτική θα απαιτηθεί να συνεχιστούν οι καταβαλλόμενες προσπάθειες. Η υιοθέτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση ορισμένων τομέων, ιδίως των βιομηχανιών εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων διατροφής, καθώς και την αποτελεσματικότητα της γεωργικής οικονομίας της Μάλτας. Αντίθετα, η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της Μάλτας δεν συμβιβάζεται με το κοινοτικό κεκτημένο. Η ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά τις φορολογικές εισφορές είναι απαραίτητη. Στον τομέα της αλιείας, δεν έχει σημειωθεί καμμία πρόοδος.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 αναφέρει ότι από την προηγούμενη έκθεση η Μάλτα δεν έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ευθυγράμμιση της γεωργικής πολιτικής της με το κοινοτικό κεκτημένο. Όσον αφορά την αλιεία, δεν καταγράφηκε καμμία αισθητή αλλαγή.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 επισημαίνει ότι η Μάλτα έχει καταστρώσει μία στρατηγική η οποία έχει ως στόχο να υλοποιήσει την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Ελάχιστη πρόοδος όμως έχει σημειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση.

Στον τομέα της αλιείας η διαδικασία της νομοθετικής ευθυγράμμισης προχώρησε σημαντικά χάρη στην έγκριση το 2001 του νόμου σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμιά πραγματική βελτίωση όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες. Εξάλλου έχει ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας ενός πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού για την αλιεία σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα. Η Μάλτα έχει σημειώσει επίσης πρόοδο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία ενός συστήματος παρακολούθησης των πλοίων (VMS).

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γεωργικού συστήματος που εξασφαλίζει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η κοινή πολιτική αλιείας καλύπτει τις κοινές οργανώσεις αγοράς, τη διαρθρωτική πολιτική, τις συμφωνίες που συνήφθησαν με τρίτες χώρες, τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την επιστημονική έρευνα που αφορά αυτές τις δραστηριότητες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεωργία

Το 2000 η γεωργία αντιπροσώπευε το 2,3% της μικτής προστιθέμενης αξίας της Μάλτας έναντι 2,5% κατά το 1999, ενώ το ποσοστό της στη συνολική απασχόληση παρέμεινε σταθερό στο 1,9%. Το εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Κοινότητας παρουσιάζει μεγάλη ανισορροπία και ανέρχεται στα 201,9 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές της Μάλτας έχουν καταστρώσει μια στρατηγική που έχει ως στόχο την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και την επεξεργασία ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Η Μάλτα είχε ξεκινήσει επίσης μία διαδικασία κατάργησης των εισφορών κατά την εισαγωγή. Τέλος, η αγορά ακινήτων είναι ελεύθερη αλλά οι τιμές είναι υψηλές.

Η διοικητικές της δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες και θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση προς το κοινοτικό κεκτημένο.

  • Οριζόντια θέματα Ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά τη δημιουργία ενός οργανισμού πληρωμών, την εφαρμογή μέτρων σχετικά με το ΕΓΤΠΕ, τους εμπορικούς μηχανισμούς και τη βιολογική γεωργία. Τα μόνα μέτρα που έχουν ληφθεί αφορούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) και την πολιτική για την ποιότητα. Οι προσπάθειες των αρχών της Μάλτας θα πρέπει να αφορούν κυρίως τη δημιουργία ενός οργανισμού πληρωμών, τους εμπορικούς μηχανισμούς καθώς και την ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
  • Κοινές οργανώσεις των αγορών Ένας νόμος σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια τέθηκε σε ισχύ το 2001. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες σε σχέση με τους κοινοτικούς μηχανισμούς παρέμβασης και διαχείρισης της προσφοράς
  • Αγροτική ανάπτυξη και δασοκομία Η Μάλτα εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2001 κανονισμούς σχετικά με την προστασία των δέντρων και των δασών. Οι αρχές της Μάλτας θα πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα των διοικητικών τους υπηρεσιών, να επεξεργαστούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Τα μέτρα υπέρ των μειονεκτικών περιοχών θα πρέπει να ευνοούν την ανάπτυξη της Μάλτας.
  • Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα καθώς και μέτρα επισιτιστικής ασφάλειας. Στον κτηνιατρικό τομέα δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Θα πρέπει να εγκριθεί μία πρόταση νόμου που έχει ως στόχο την ενσωμάτωση του κεκτημένου. Στο φυτοϋγειονομικό τομέα το Κοινοβούλιο της Μάλτας ψήφισε το 2001 δύο νόμους για την καταπολέμηση των παρασιτοκτόνων και για την προστασία των φυτών από τα παράσιτα. Όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, το 2001 παρουσιάστηκε μία στρατηγική η οποία έχει ως στόχο τη εφαρμογή του κεκτημένου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία επιτροπή επισιτιτιστικής ασφάλειας. Όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι καθόλα σύμφωνο προς το κοινοτικό κεκτημένο.

Αλιεία

Η τοπική αλιεία αντιπροσωπεύει μικρό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Συμβάλλει σε ποσοστό 3% στο ΑΕΠ. Οι απασχολούμενοι σε αυτό τον τομέα ανέρχονται περίπου σε 2 500 και το 95% της παραγωγής εξάγεται προς την ΕΕ (κυρίως την Ιταλία). Η Μάλτα είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΣΑΜ)

Με την ψήφιση του νόμου σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων η Μάλτα έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της προσαρμογής της νομοθεσίας της όσον αφορά την αλιεία προς το κοινοτικό κεκτημένο. Η χώρα θα πρέπει στο εξής να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στη γρήγορη θέσπιση των διατάξεων εφαρμογής, οι οποίες θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση του κεκτημένου σχετικά και τους κανόνες εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων. Αφετέρου, η Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας και Αλιείας έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τις διοικητικές της υπηρεσίες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.10.2002

Top