Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τσεχική Δημοκρατία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Τσεχική Δημοκρατία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2009 τελικό Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(98)708 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (1999) 503 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2000) 703 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1200 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνωμοδότησή της του Ιουλίου 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες, αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον κοινωνικό τομέα. Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 δεν επέφερε καμία σημαντική τροποποίηση σε σχέση με αυτή την πρώτη αξιολόγηση, δεδομένου ότι καμία πρόοδος δεν σημειώθηκε σε αυτόν τον τομέα.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 1999 ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Τσεχίας είχε λάβει ορισμένα μέτρα σχετικά με την πολιτική για την απασχόληση, αλλά διαπίστωνε επίσης ότι δεν είχε σημειωθεί η αναμενόμενη πρόοδος στη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2000 διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας από τις αρχές της Τσεχίας. Αυτή η ενεργοποίηση ωφέλησε το εργατικό δίκαιο και τις ίσες ευκαιρίες, ενώ η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και η δημόσια υγεία παρουσίαζαν ακόμα ελλείψεις.

Η έκθεση του 2003 αναφέρει ότι η Τσεχική Δημοκρατία σέβεται ουσιαστικά τις δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στους τομείς του εργατικού δικαίου, της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, του κοινωνικού διαλόγου, της δημόσιας υγείας, της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής προστασίας και ότι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόσει το εν λόγω κεκτημένο αμέσως μετά την ένταξη.

Εξάλλου, η Τσεχική Δημοκρατία ικανοποιεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τα κριτήρια ένταξης στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Για να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για την ένταξη, η Τσεχική Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλει ακόμη κάποιες συμπληρωματικές προσπάθειες στους εν λόγω τομείς.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Στον κοινωνικό τομέα, πέρα από τα διάφορα ειδικά προγράμματα προγράμματα δράσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, και πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το νομικό κεκτημένο καλύπτει την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, το εργατικό δίκαιο και τις συνθήκες εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης για τους μετανάστες και τα προϊόντα καπνού.

Σε όλους αυτούς τους τομείς η κοινωνική νομοθεσία στην Ένωση χαρακτηρίζεται από τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων, τα οποία συνοδεύονται από ρήτρες διασφάλισης για τα πλέον προηγμένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται ρητά στη συνθήκη (άρθρο 139, πρώην άρθρο 118Β), ενώ η συμφωνία για την κοινωνική πολιτική αναφέρεται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 1999 το ποσοστό ανεργίας έφθανε το 8,7% (έναντι 6,5 % το 1998). Μειώθηκε το 2000 2000, το 2001 και το 2002 και έφθασε το 7,3 % το 2002. Ωστόσο, η τάση αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2003. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών συνεχίζει να είναι υψηλότερο από των ανδρών.

Τον Μάιο του 1999 η κυβέρνηση ενέκρινε εθνικό σχέδιο για την απασχόληση που ορίζει την πολιτική της κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου. Σε αυτό το σχέδιο λαμβάνονταν υπόψη οι σχετικές κοινοτικές κατευθύνσεις. Τον Μάιο του 2000 υπογράφηκε η από κοινού αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε θέματα πολιτικής για την απασχόληση.

Η έκθεση του 2003 διαπιστώνει ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν επισημανθεί στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης των προτεραιοτήτων της πολιτικής για την απασχόληση. Θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην επαγγελματική κατάρτιση, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.

Τον Μάιο του 1999 η κυβέρνηση ενέκρινε τη «μεσοπρόθεσμη οικονομική στρατηγική προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», όπου τονίζεται η αρχή της αλληλεγγύης και της αλληλεξάρτησης των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας. Τον Ιούνιο του 1999 εγκρίθηκαν επίσης μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ατόμων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, κυρίως των Ρομά. Αυτά τα μέτρα προέβλεπαν επιπλέον χορήγηση 15 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δυναμικών μέτρων υπέρ της απασχόλησης, για την αύξηση του προσωπικού των γραφείων εργασίας και τη θέσπιση της υποχρεωτικής θεώρησης του διαβατηρίου για τους Ουκρανούς υπηκόους. Η έκθεση του 2003 διαπιστώνει ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερο τις ενέργειές της στον προσδιορισμό μιας δομής που θα παροτρύνει τους Ρομά στην απασχόληση..

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο, η έκθεση του 2000 τόνιζε ότι η συνδικαλιστική συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλή (30%) και ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων στις μη συνδικαλιστικές επιχειρήσεις εξακολουθούσε να είναι ένα πολύ ευαίσθητο πρόβλημα. Η ίδια έκθεση υπενθύμιζε επίσης ότι ο διμερής διάλογος αναμένεται ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στην ενίσχυση των δομών στο ενδιάμεσο επίπεδο και στο επίπεδο της επιχείρησης. Η έκθεση του 2003 αναφέρει τα ίδια προβλήματα και διατυπώνει, ως υπόδειξη, να δοθούν στους κοινωνικούς εταίρους αυξημένες δυνατότητες διαπραγματεύσεων σε μια αυτόνομη συλλογική βάση, για να αυξηθεί σταδιακά το πεδίο που καλύπτεται από τον κοινωνικό διάλογο τόσο από την άποψη του εργατικού δυναμικού όσο και από την άποψη των επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο συλλογικών συμφωνιών. Εξάλλου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου στο δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά την ίση μεταχείριση, το 2000 δεν θεσπίστηκε νέα νομοθεσία εκτός της τροποποίησης του νόμου περί απασχόλησης. Αντίθετα, την παραμονή της ένταξης, η έκθεση του 2003 διαπιστώνει ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει μεταφέρει το σύνολο σχεδόν της νομοθεσίας που αφορά την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών και ότι, γενικά, η νομοθεσία συμμορφώνεται με το κοινοτικό κεκτημένο. Σε ό,τι αφορά την ίση πρόσβαση σε απασχόληση, η Τσεχική Δημοκρατία θα πρέπει ακόμη να καθιερώσει αποτελεσματικές κυρώσεις κατά της επιβολής διακρίσεων. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί μια υποχρεωτική περίοδος άδειας μητρότητας για τις έγκυες γυναίκες καθώς και μια ακριβής ρήτρα που θα αποσκοπεί στην προστασία από την απόλυση των εργαζομένων που έχουν λάβει γονική άδεια.

Η έκθεση του 2003 προσδιορίζει ότι, όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια προσέγγιση με σκοπό την έκδοση, στον εν λόγω τομέα, ενός νέου νόμου που θα τείνει στη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου. Η Τσεχική Δημοκρατία πρέπει ωστόσο να ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της και να ιδρύσει τον οργανισμό που θα είναι επιφορτισμένος με ζητήματα ισότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτημένου. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της μειονότητας των Ρομά, το πρόβλημα των διακρίσεων και του πολύμορφου κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι Ρομά συνεχίζει να αποτελεί πηγή ανησυχιών (υψηλό ποσοστό ανεργίας και πρακτικές επιβολής διακρίσεων κατά την πρόσληψη).

Σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το Κοινοβούλιο της Τσεχίας απέρριψε τον Ιούνιο 1999 το σχέδιο νόμου περί προστασίας της δημόσιας υγείας. Η μοναδική πρόοδος που σημειώθηκε σε αυτό τον τομέα ήταν η έγκριση από την Υπηρεσία Μεταλλείων μιας εγκυκλίου για τη μεταφορά των οδηγιών για τις βιομηχανίες γεώτρησης και τροποποιήσεων των υφιστάμενων εγκυκλίων για τη μεταφορά των οδηγιών για τις εξορυκτικές βιομηχανίες και τροποποιήσεις των υφιστάμενων εγκυκλίων για τη μεταφορά των οδηγιών σχετικά με τις βιομηχανίες εξόρυξης μεταλλευμάτων. Στις αρχές του 1999 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιούργησε μονάδα επιφορτισμένη ειδικά με θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας καθώς και με τις συνθήκες εργασίας. Έπρεπε ωστόσο να ρυθμιστεί το ζήτημα του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, ώστε να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια στην εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Από τότε μέχρι σήμερα, τα προβλήματα αυτά λύθηκαν και το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας στον τομέα αυτό έχει μεταφερθεί. Η έκθεση του 2003 αναφέρει ότι επιβάλλονται συμπληρωματικές νομικές αναπροσαρμογές για την οδηγία πλαίσιο. Εξάλλου, πρέπει να μεταφερθεί η νομοθεσία που αφορά τις απαιτήσεις τις σχετικές με τον τόπο εργασίας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στον τόπο εργασίας, τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, τους εργαζομένους που είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με εκρηκτικές ατμόσφαιρες, την ιατρική περίθαλψη επί των πλοίων και της εργασίας σε μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2003, στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η νομοθεσία συμμορφώνεται πλέον με το κοινοτικό κεκτημένο. Η ευθυγράμμισή της με τους κοινοτικούς κανόνες συνεχίστηκε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης, για παράδειγμα, να εργάζονται χωρίς άδεια και να επωφελούνται από τα κοινωνικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα, που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανακαίνιση και τη βελτίωση των δομών, των διαδικασιών και των φορέων, ώστε να ικανοποιούνται στα κριτήρια του κοινοτικού κεκτημένου.

Ο νόμος περί προστασίας της δημόσιας υγείας εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2000. Η έκθεση του 2003 αναφέρει ότι η Τσεχική Δημοκρατία θέσπισε πρόσφατα νομοθεσία που έχει ως αντικείμενο τη μεταφορά του νέου κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με τον καπνό. Το σύστημα εποπτείας, πρόληψης και καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών είναι πλέον ευθυγραμμισμένο με το κεκτημένο. Η Τσεχική Δημοκρατία διαθέτει επίσης τις απαραίτητες ικανότητες για να ενσωματωθεί στις δομές της ΕΕ για την εποπτεία και την καταπολέμηση των μεταδοτικών ασθενειών. Εξάλλου, η Τσεχική Δημοκρατία συμμετέχει από το 2000 στα κοινοτικά προγράμματα προώθησης της υγείας, καταπολέμησης του καρκίνου, πρόληψης του AIDS και πρόληψης της τοξικομανίας.

Κατά τη διάρκεια του 2004, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού και στις δαπάνες τις σχετικές με την υγεία..

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενισχύθηκε το διοικητικό δυναμικό που έχει διατεθεί για τη διαχείριση και την εφαρμογή των ενεργειών στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, ώστε να είναι έτοιμη να εξασφαλίσει αποτελεσματική χρησιμοποίηση.

Κατά τη διάρκεια του 2004, η Επιτροπή και η Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να οριστικοποιήσουν το κοινό μνημόνιο για την Κοινωνική Ενσωμάτωση που ορίζει τις κύριες προκλήσεις που συνδέονται με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τους πιθανούς προσανατολισμούς της πολιτικής στον εν λόγω τομέα. Στη βάση αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί, σε εθνικό επίπεδο, μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα πρόγραμμα δράσης σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.01.2004

Top