Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λεττονία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λεττονία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2005 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 704 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (1999) 506 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2000) 706 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1749 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2002) 700 τελικό - SEC (2002) 1405 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM (2003) 675 τελικό - SEC (2003) 1203 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 1997, εκτιμούσε ότι ήταν αναγκαίο να συνεχιστούν οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί αισθητά το σύστημα της δημόσιας υγείας καθώς και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Επιβεβαίωνε επίσης ότι η Λεττονία θα έπρεπε να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να συμμορφώσει τη νομοθεσία της με τις κοινοτικές απαιτήσεις σε τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, το εργατικό δίκαιο και η ισότητα ευκαιριών, και να συνεχίσει τη δημιουργία των απαραίτητων δομών για τη αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Επιτροπή κατέληγε ότι η Λεττονία αναμένεται μεσοπρόθεσμα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνδέονται με την προσχώρηση, αρκεί να συνεχίσει τις προσπάθειες.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 επιβεβαίωνε αυτή την πρώτη εκτίμηση και ζητά να συνεχιστούν οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να συνεχίσει να βελτιώνει τα συστήματα δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας δεν σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και ήταν συνεπώς απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες. Σε θεσμικό επίπεδο η Λεττονία έπρεπε να εξακολουθεί να ενισχύει τις υπηρεσίες απασχόλησης και επιθεώρησης εργασίας.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 αναγνώριζε την πρόοδο της Λεττονίας σε θέματα τήρησης των κοινοτικών απαιτήσεων. Ωστόσο, οι τομείς της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της ισότητας των φύλων και της συλλογικής διμερούς διαπραγμάτευσης απείχαν ακόμη πολύ από το να ικανοποιούν τα κριτήρια.

Οι εκθέσεις του Νοεμβρίου 2001 και Οκτωβρίου 2002 δεικνύουν την αξιοσημείωτη πρόοδο που συντελέσθηκε. Το εργατικό δίκαιο και η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελούν δύο τομείς στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο αυτό έχουν προσωρινά κλείσει.

Στην έκθεση του 2003 διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, την ισότητα μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τον κοινωνικό διάλογο, την πολιτική για την απασχόληση, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική προστασία, η Λεττονία τηρεί κατά το ουσιώδες τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και θα πρέπει, ήδη μετά από αυτήν, να είναι σε θέση να εφαρμόσει το αντίστοιχο κεκτημένο.

Εξ άλλου, η Λεττονία τηρεί εν μέρει τις απαιτήσεις που έχουν σχέση με την προσχώρηση στον τομέα της δημόσιας υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της καταπολέμησης κατά των διακρίσεων και πρέπει να καταβάλει ακόμη ορισμένες επιπλέον προσπάθειες.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Στον κοινωνικό τομέα, πέρα από τα διάφορα ειδικά προγράμματα δράσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, και πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το νομικό κεκτημένο καλύπτει την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, το εργατικό δίκαιο και τις συνθήκες εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης για τους μετανάστες και τα προϊόντα καπνού.

Σε όλους αυτούς τους τομείς η κοινωνική νομοθεσία στην Ένωση χαρακτηρίζεται από τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων, τα οποία συνοδεύονται από ρήτρες διασφάλισης για τα πλέον προηγμένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται ρητά στη συνθήκη (άρθρο 139, πρώην άρθρο 118Β), ενώ η συμφωνία για την κοινωνική πολιτική αναφέρεται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ποσοστό ανεργίας στη Λεττονία μειώθηκε από 14,2% το 2000 σε 13,1% το 2001. Σύμφωνα με την έκθεση του Οκτωβρίου του 2003, το σθένος της ανάπτυξης συνέβαλε στη μείωση της ανεργίας, η οποία μειώθηκε από 12,8% τον Δεκέμβριο του 2001 σε 11,6% τον Δεκέμβριο του 2002.

Τον Απρίλιο του 1999, μετά την υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης για την απασχόληση, ελήφθησαν διάφορα μέτρα και, συγκεκριμένα, καταρτίσθηκε εθνικό πρόγραμμα για την απασχόληση τον Φεβρουάριο του 2000. Επιπλέον, ένα δίκτυο 27 περιφερειακών υποκαταστημάτων συστάθηκε με σκοπό να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες της εθνικής υπηρεσίας απασχόλησης. Η Λεττονία και η Επιτροπή άρχισαν, από το 2001, την εκπόνηση μελέτης για την κοινή οργάνωση των προτεραιοτήτων της πολιτικής για την απασχόληση.

Με την έκθεση του 2003 καλείται η Λεττονία να θέσει πραγματικά σε εφαρμογή τα συμπεράσματα της από κοινού αξιολόγησης των προτεραιοτήτων της πολιτικής για την απασχόληση, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Η Λεττονία πρέπει επίσης να μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα κοινωνικών επιδομάτων να είναι σε θέση να ευνοήσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τα κίνητρα για την απασχόληση, καθώς και την ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων.

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 1993 στη Λεττονία λαμβάνει υπόψη την κοινοτική οδηγία πλαίσιο. Οι δομές της επιθεώρησης εργασίας πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Τον Δεκέμβριο του 1998 εγκρίθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάλυση και την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων. Τέθηκαν επίσης σε ισχύ διατάξεις σχετικά με τη σήμανση ασφάλειας τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000, η Επιτροπή σημειώνει ότι συνεχίστηκε η ευθυγράμμιση στον εν λόγω τομέα.

Τον Ιανουάριο του 2002, τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, με την οποία μεταφέρεται ντε φάκτο η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ένα μήνα πριν είχε εγκριθεί ο νόμος για την επιθεώρηση εργασίας.

Στην έκθεση του 2003 επισημαίνεται ότι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, έχει μεταφερθεί το ουσιώδες της νομοθεσίας, εκτός από εκείνη σχετικά με τους χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας. Η Λεττονία επωφελείται από τρία μεταβατικά συστήματα όσον αφορά τη χρήση εξοπλισμού εργασίας (μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2004), τους χώρους εργασίας και τον εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2004). Αφετέρου, η εθνική επιθεώρηση εργασίας πρέπει ακόμη να ενισχυθεί από άποψη προσωπικού, αμοιβών, κατάρτισης και τεχνικών εγκαταστάσεων.

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στη νομοθεσία της Λεττονίας της επέτρεψαν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κεκτημένου όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα καθώς και την επισήμανση των προϊόντων καπνού. Το 2001, εγκρίθηκε η εφαρμογή της στρατηγικής στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού της Λεττονίας εξακολουθεί να υστερεί του μέσου όρου της ΕΕ. Η έκθεση του 2002 επισημαίνει ότι οι δαπάνες που διατίθενται για τον τομέα της υγείας πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά. Στην έκθεση του 2003 περιλαμβάνονται αυτές οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις και υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του κεκτημένου πρέπει να ολοκληρωθεί όσον αφορά την νικοτινίαση και τις μεταδοτικές νόσους.

Όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών, η Λεττονία καταβάλλει από τον Οκτώβριο του 2001 προσπάθειες για να προωθήσει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Τον Μάρτιο του 2002, εγκρίθηκε ένα σχετικό σχέδιο δράσης.. Η Λεττονία μετέφερε ένα μεγάλο μέρος του κεκτημένου στον τομέα της ισότητας μεταχείρισης γυναικών και ανδρών. Πρέπει ακόμη να γίνουν ορισμένες νομικές προσαρμογές πριν από την προσχώρηση, όπως, για παράδειγμα, η κατάργηση κάθε είδους υπερπροστασίας των γυναικών κατά τη νυκτερινή εργασία.

Στην έκθεση του 2002 διαπιστωνόταν με λύπη ότι όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, η Λεττονία βασίζεται ακόμη κυρίως στο τριμερές πρότυπο. Με την έκθεσή της του 2003, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί ο διμερής διάλογος και να διευκολυνθεί η σύναψη συλλογικών συμβάσεων.

Στην έκθεση του 2003 αναφέρεται η ολοκλήρωση της μεταφοράς του κεκτημένου στον τομέα του εργατικού δικαίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά στη μεταφορά της νομοθεσίας όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την εργασία των νέων και το χρόνο εργασίας των ναυτικών. Η μεταφορά του πρόσφατου κεκτημένου όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς και την πληροφόρηση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, προβλέπεται να γίνει μετά την προσχώρηση.

Στη διάρκεια του 2004, η Επιτροπή και η Λεττονία πρέπει να ολοκληρώσουν το κοινό μνημόνιο σχετικά με την κοινωνική ένταξη το οποίο καθορίζει τις κύριες προκλήσεις που συνεπάγεται η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και οι πιθανοί προσανατολισμοί της πολιτικής σ' αυτό τον τομέα. Πρέπει να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς και ένα πλαίσιο δράσης σχετικά με την κοινωνική ένταξη, σε εθνικό επίπεδο, με αυτή τη βάση.

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ), ο εθνικός κανονισμός που καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και καθήκοντα και αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες σε διαφόρους οργανισμούς εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003. Στην έκθεση του 2003, υπενθυμίζεται επίσης στην Λεττονία ότι πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες ενόψει της συμμετοχής της στις διακρατικές ενέργειες σχετικά με την πρωτοβουλία EQUAL.

Στην έκθεση του 2003 υπενθυμίζεται ότι η Λεττονία έχει ενσωματώσει διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων στην νέα εργατική νομοθεσία της, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά. Απομένουν προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την προαγωγή της ένταξης της ρωσικής μειονότητας και την εξασφάλιση του ότι η νομοθεσία σχετικά με τις γλώσσες σέβεται τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και της αναλογικότητας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.01.2004

Top