Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εσθονία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εσθονία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(97) 2006 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(98) 705 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 504 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 704 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1747 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1743 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1201 τελικό - Δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι ήταν αναγκαία η συνέχιση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και η αισθητή βελτίωση του συστήματος δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Υπογράμμιζε επίσης ότι η Εσθονία αναμένεται να καταβάλει προσπάθειες για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της με τις κοινοτικές απαιτήσεις σε πεδία όπως η υγεία και η ασφάλεια, το εργατικό δίκαιο και η ισότητα ευκαιριών, και για τη συνέχιση της δημιουργίας των απαραίτητων δομών για τη αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπέρανε ότι αν η Εσθονία συνέχιζε τις προσπάθειες της, αναμενόταν μεσοπρόθεσμα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που συνδέονται με την προσχώρηση.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπίστωνε ότι η Εσθονία είχε παρουσιάσει πρόοδο στα πεδία του εργατικού δικαίου και της μεταρρύθμισης της κοινωνικής προστασίας. Πρέπει πάντως να καταβληθούν προσπάθειες για τη μεταφορά και την εφαρμογή του κεκτημένου όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Ζητήθηκε επίσης ο καθορισμός στρατηγικής για την αγορά εργασίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 εκτιμούσε ότι η πρόοδος σε αυτό τον τομέα ήταν αρκετά περιορισμένη και ζητούσε συνεπώς να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίστηκαν, κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο.

Στην έκθεσή της για το 2000, η Επιτροπή διαπίστωνε ότι λήφθηκαν ορισμένα μέτρα, κυρίως σχετικά με τη νομοθεσία και την υγιεινή στο χώρο εργασίας, καθώς και για την κοινωνική προστασία.

Η έκθεση για το 2001 αναφέρει τη σημαντική πρόοδο που στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων

Τον Οκτώβριο του 2002, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την παρατήρησή της: η διαδικασία εναρμόνισης του εργατικού δικαίου, της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια καθώς και της νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία με το κοινοτικό κεκτημένο είναι υπό εξέλιξη. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το κεφάλαιο αυτό έκλεισαν προσωρινά.

Η έκθεση του 2003 τονίζει ότι η Εσθονία ικανοποιεί, ουσιαστικά, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τον κοινωνικό διάλογο, την πολιτική για την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και την κοινωνική προστασία. Η Εσθονία πληροί εν μέρει τις απαιτήσεις που ορίστηκαν για την προσχώρηση στον τομέα της δημόσιας υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Ωστόσο, δύο τομείς γεννούν σοβαρές ανησυχίες: το εργατικό δίκαιο και η ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Στον κοινωνικό τομέα, πέρα από τα διάφορα ειδικά προγράμματα δράσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, και πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το νομοθετικό κεκτημένο καλύπτει την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, το εργατικό δίκαιο και τις συνθήκες εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης για τους μετανάστες και τα προϊόντα καπνού.

Σε όλους αυτούς τους τομείς η κοινωνική νομοθεσία στην Ένωση χαρακτηρίζεται από τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων, τα οποία συνοδεύονται από ρήτρες διασφάλισης για τα πλέον προηγμένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται ρητά στη συνθήκη (άρθρα 138 και 139, πρώην άρθρα 118Α και 118Β), ενώ η συμφωνία για την κοινωνική πολιτική αναφέρεται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανεργία μειώθηκε το 2001 και στο τέλος του έτους αυτού ανερχόταν στο 12,4%. Το 2002, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 9,1%.

Η Εσθονία συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις της στην αγορά εργασίας και σε μια έκθεση, που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2002, ανακεφαλαιώνονται οι πρόοδοι που επιτεύχθηκαν από την υποψήφια χώρα όσον αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίστηκαν προηγουμένως.

Ως προς την πολιτική για την απασχόληση, η έκθεση του 2003 υπενθυμίζει ότι η Εσθονία πρέπει να αυξήσει τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και για την ανάληψη εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών της στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το εργατικό δίκαιο της Εσθονίας δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί πλήρως. Τις παραμονές της προσχώρησης η Εσθονία δεν είχε ακόμη εγκρίνει το νομοσχέδιο για τις συμβάσεις εργασίας και το νόμο για τον κοινωνικό διάλογο, που απέβλεπαν στη μεταφορά των οδηγιών οι οποίες αφορούσαν, κυρίως, την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης, τις μαζικές απολύσεις, την εργασία ορισμένου χρόνου και τους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η Εσθονία δεν έχει ακόμη μεταφέρει τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο, η έκθεση του 2001 τόνιζε ότι έπρεπε να καταβληθούν ακόμη μερικές προσπάθειες, τόσο όσον αφορά το διμερή όσο και τον τριμερή κοινωνικό διάλογο. Η παρατήρηση επαναλαμβάνεται στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 και του 2003.

Στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών στη μεταφορά του κεκτημένου και το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας έχει μεταφερθεί και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά την προσχώρηση. Η ευθυγράμμιση πρέπει να συνεχιστεί όσον αφορά κυρίως τον εξοπλισμό εργασίας, τη γεώτρηση, καθώς και τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες. Επιπλέον, κρίνονται αναγκαίες νέες προσαρμογές της νομοθεσίας ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ευθυγράμμιση προς την οδηγία-πλαίσιο.

Από το 1998, η Εσθονία συμμετέχει στο κοινοτικό πρόγραμμα για την προαγωγή της υγείας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στον τομέα αυτό. Η έκθεση του 2003 αναφέρει ότι το Μάιο του 2003 δημιουργήθηκε εθνικό ίδρυμα για την προαγωγή της υγείας, αλλά ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των μεταδοτικών ασθενειών. Τέλος, η Εσθονία πρέπει επίσης να μεταφέρει το νέο κεκτημένο στον τομέα του καπνού και να ενισχύσει τον εργαστηριακό εξοπλισμό της, καθώς και το επίπεδο κατάρτισης σε θέματα επιδημιολογίας.

Ως προς τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, βρίσκεται σε εξέλιξη η θέσπιση του διοικητικού πλαισίου. Ωστόσο, πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών δομών για τη διαχείριση του Ταμείου.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, κρίνεται απαραίτητη η καταβολή συντονισμένων προσπαθειών ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 ενθάρρυνε την Εσθονία να επεξεργαστεί εθνική στρατηγική για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης. Εντός του 2004, η Επιτροπή και η Εσθονία πρέπει να υποβάλουν την τελική μορφή του κοινού υπομνήματος σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση, στο οποίο καθορίζονται οι κυριότερες προκλήσεις ως προς την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και οι πιθανές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στον υπό εξέταση τομέα.

Η έκθεση του 2003 υπενθυμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η ενσωμάτωση της ρωσικής μειονότητας και να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη γλώσσα θα τηρεί τις αρχές δημοσίου συμφέροντος και αναλογικότητας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.01.2004

Top