Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2008-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2008-2010

Το παρόν είναι το πρώτο τριετές Σχέδιο Εργασίας που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό. Το Σχέδιο Εργασίας ορίζει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον τομέα του πολιτισμού σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο για την χρονική περίοδο 2008-2010. Επικεντρώνεται στην κινητικότητα των καλλιτεχνών, την πρόσβαση στον πολιτισμό, την ανάπτυξη πολιτιστικών στατιστικών, την προώθηση επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής και την εφαρμογή της Συνθήκης της UNESCO για την Πολιτιστική Έκφραση. Αυτοί είναι οι τομείς προτεραιότητας που έχουν κριθεί κατάλληλοι για την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό.

ΠΡΑΞΗ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, οι οποίοι συναντήθηκαν στα πλαίσια του Συμβουλίου για το Σχέδιο Εργασίας για τον Πολιτισμό 2008-2010 [Επίσημη Εφημερίδα C 143 της 10.6.2008].

ΣΥΝΟΨΗ

Το Σχέδιο Εργασίας για τον Πολιτισμό 2008-2010 καθορίζει τις δραστηριότητες που πρέπει να επιδιωχθούν στα πλαίσια πέντε περιοχών δράσης – προτεραιότητας, όπως ορίζονται με την απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό. Η εφαρμογή του Σχεδίου Εργασίας βασίζεται σε μία ανοικτή μέθοδο συντονισμού, τη νέα μέθοδο εργασίας που ισχύει στα κράτη μέλη στον τομέα του Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από ειδικούς από τα κράτη μέλη, οι οποίες θα αναφέρουν και θα εισηγούνται για ορισμένες από τις περιοχές προτεραιότητας.

Προτεραιότητα 1: Βελτίωση των συνθηκών για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού

Μία ομάδα εργασίας έχει συσταθεί από τα κράτη μέλη, ο ρόλος της οποίας είναι:

 • να καταγράψει τις παρούσες εθνικές πρακτικές προκειμένου να προτείνει βελτιώσεις στο ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο της κινητικότητας˙
 • να προτείνει μέσα ώστε να συμπεριληφθεί η κινητικότητα στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο˙
 • να διασφαλίσει τη συλλογή και την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις για την κινητικότητα στην Ευρώπη˙
 • να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς υποστήριξης της κινητικότητας σε περιφερειακό, εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού στην Ευρώπη. Η μελέτη αυτή, η οποία θα παράσχει την τυπολογία των ήδη υπαρχόντων συστημάτων για την κινητικότητα, θα προτείνει δράσεις για την ενδυνάμωση των μηχανισμών υποστήριξης της κινητικότητας στο επίπεδο της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία εκτεταμένου συστήματος Ευρωπαϊκού επιπέδου πληροφόρησης σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα του πολιτισμού.

Προτεραιότητα 2: Προώθηση της πρόσβασης στον πολιτισμό, κυρίως μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολυγλωσσίας, της ψηφιοποίησης, του πολιτιστικού τουρισμού, των συνεργιών στην εκπαίδευση, κυρίως στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, και της μεγαλύτερης κινητικότητας των συλλογών

Δύο ομάδες εργασίας συστήνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς αυτής της προτεραιότητας. Μία ομάδα εργασίας, υπεύθυνη για την κινητικότητα των συλλογών και των δραστηριοτήτων των μουσείων θα πρέπει να:

 • προτείνει μηχανισμούς ενθάρρυνσης για την κινητικότητα των συλλογών˙
 • αναζητήσει τρόπους με τους οποίους θα καταργηθούν τα στοιχεία που εμποδίζουν την κινητικότητα των συλλογών˙
 • συγκρίνει τις εθνικές νομοθεσίες που αφορούν τα μουσεία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον πολιτισμό˙
 • ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την προστασία των συλλογών από εγκληματικές πράξεις (δηλ. κλοπή, παράνομη διακίνηση) και την προώθηση της πρόσβασης στα μουσεία.

Συστήνεται ομάδα εργασίας για την προώθηση συνεργιών μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης. Θα επικεντρώνεται σε εργασίες πολιτικής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρμοδιότητας-κλειδί «πολιτιστική συνείδηση και έκφραση» και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση των τεχνών και της πολιτιστικής εκπαίδευσης (επίσημη, ανεπίσημη ή άτυπη).

Παράλληλα, θα συνεχίζεται το έργο της ψηφιοποίησης, επιγραμμικής προσβασιμότητας πολιτιστικού υλικού και ψηφιακής διαφύλαξης. Στόχος είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, η οποία θα αποτελεί ένα μοναδικό και πολύγλωσσο σημείο πρόσβασης στις συλλογές των βιβλιοθηκών των κρατών μελών, των αρχείων και των μουσείων τους.

Σε ότι αφορά την πολυγλωσσία, οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μία Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία και μία μελέτη για την ενδεχόμενη συμβολή της πολυγλωσσίας στη δημιουργικότητα, η οποία θα συμβάλει στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας 2009.

Σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο, ο στόχος είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 και να υπάρξει συνέχεια στα πλαίσια μίας βιώσιμης στρατηγικής για τον διαπολιτισμικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης μίας διατομεακής προσέγγισης των διαπολιτισμικών αρμοδιοτήτων.

Στα πλαίσια ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού τουρισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν πολυμερή προγράμματα στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό, με στόχο να προσδιορίσει τα εμπόδια και να ορίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό.

Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη δεδομένων, στατιστικών και μεθοδολογιών στον τομέα του πολιτισμού και βελτίωση της συγκρισιμότητας τους

Η Eurostat θα ξεκινήσει εκ νέου τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας στατιστικής για τον πολιτισμό.

Προτεραιότητα 4: Μεγιστοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής, και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τα κράτη μέλη συστήνουν ομάδα εργασίας, ο ρόλος της οποίας είναι να:

 • επισημάνει τις εθνικές στρατηγικές και τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής˙
 • ασχοληθεί με τις επιμορφωτικές ανάγκες των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού˙
 • μελετήσει τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη˙
 • μελετήσει τον αντίκτυπο των μέτρων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υποδομής και την επιχειρηματικότητα˙
 • προτείνει τρόπους σε Κοινοτικό επίπεδο για την προώθηση του τομέα.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα διενεργήσει μελέτες σχετικά με: (α) τον αντίκτυπο του πολιτισμού στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, (β) την επιχειρηματική διάσταση των επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, και (γ) τον κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο του πολιτισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μία Πράσινη Βίβλο για τις επιχειρήσεις πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής ώστε να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με τη δυναμική και το μέλλον του τομέα.

Προτεραιότητα 5: Προώθηση και εφαρμογή της Συνθήκης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας στις Πολιτιστικές Εκφράσεις

Η εφαρμογή της Συνθήκης της UNESCO θα συνεχιστεί μέσω συντονισμένων θέσεων της ΕΕ και ενσωμάτωσης των στόχων της Συνθήκης σε πολιτικές σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο (διυπηρεσιακή ομάδα για τον πολιτισμό). Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεχίσουν επίσης να προωθούν με συστηματικό τρόπο την επικύρωση της Συνθήκης και των στόχων της στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με εμπειρίες πολιτιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, μέσα από συναντήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων στον τομέα του πολιτισμού.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μία Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό [Επίσημη Εφημερίδα C 287 της 29.11.2007].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών την 10η Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης [COM(2007) 242 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.07.2008

Top