Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αυτοκίνητα οχήματα - απαλλαγή κατά κατηγορία από το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Αυτοκίνητα οχήματα - απαλλαγή κατά κατηγορία από το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010- εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαλλάσσει κάθετες συμφωνίες * που αποφέρουν επαρκή οφέλη ώστε να υπερκαλύπτουν τα δυσμενή για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 παρέχει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μια ειδική απαλλαγή κατά κατηγορία για κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο την αγορά, την πώληση ή τη μεταπώληση καινουργών αυτοκίνητων οχημάτων και για κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης για τέτοια οχήματα και για τη διανομή ανταλλακτικών. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002.

Κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο την αγορά, την πώληση ή τη μεταπώληση καινουργών αυτοκίνητων οχημάτων

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 461/2010 εφαρμόζει τον κανονισμό (EE) αριθ. 330/2010 στις κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο την αγορά, την πώληση ή τη μεταπώληση καινουργών αυτοκίνητων οχημάτων.

Κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο τη δευτερογενή αγορά αυτοκίνητων οχημάτων

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 461/2010 εφαρμόζει επίσης τον κανονισμό (EE) αριθ. 330/2010 σε κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο τους όρους αγοράς, πώλησης ή μεταπώλησης ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα ή παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης για αυτοκίνητα οχήματα, εφόσον οι συμφωνίες πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 330/2010 και δεν περιλαμβάνουν κάποιον από τους παρακάτω περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που προβλέπονται στον κανονισμό (EE) αριθ. 461/2010:

  • περιορισμός των πωλήσεων ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα από μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής·
  • περιορισμός που συμφωνείται μεταξύ ενός προμηθευτή ανταλλακτικών ή εξοπλισμού επισκευής και ενός κατασκευαστή αυτοκίνητων οχημάτων, με τον οποίο περιορίζεται η δυνατότητα του προμηθευτή να πωλεί αυτά τα προϊόντα σε εξουσιοδοτημένους ή ανεξάρτητους διανομείς, επισκευαστές ή τελικούς χρήστες·
  • περιορισμός που συμφωνείται μεταξύ ενός κατασκευαστή αυτοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιεί εξαρτήματα για την αρχική συναρμολόγηση αυτοκίνητων οχημάτων και του προμηθευτή αυτών των εξαρτημάτων, με τον οποίο περιορίζεται η δυνατότητα του προμηθευτή να επιθέτει το εμπορικό του σήμα ή το λογότυπό του σε ορατό σημείο επί των παρεχόμενων εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ, εφόσον πάνω από το 50 % της σχετικής αγοράς καλύπτεται από παράλληλα δίκτυα παρόμοιων κάθετων περιορισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι αυτός ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε κάθετες συμφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισμούς όσον αφορά τη συγκεκριμένη αγορά.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η, Μαΐου 2023.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ανταγωνισμός: Αυτοκίνητα οχήματα - νομοθεσία

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

* Κάθετη συμφωνία: μια συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ 2 ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεμία εκ των οποίων δραστηριοποιείται σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής, και που αφορά τους όρους υπό τους οποίους τα μέρη δύνανται να αγοράζουν, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ΕΕ L 129 της 28.5.2010, σ. 52–57)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533-535). Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 1-7)

τελευταία ενημέρωση 04.01.2016

Top