Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση

Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων, προσιτού σε όλους. Κυριότεροι στόχοι είναι η παρέμβαση σε επίπεδο συμμετοχής, ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος, αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της μάθησης και ελέγχου του εν λόγω τομέα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων με τίτλο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση» [COM(2007) 558 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι δυνατότητες εκπαίδευσης ενηλίκων δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό με τις ανάγκες των ατόμων και των κοινωνιών. Η επένδυση στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητη, αλλά το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων (μεταξύ 25 και 64 ετών) στη διά βίου μάθηση δεν αυξάνεται, αλλά, αντίθετα, παραμένει στάσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το σχέδιο δράσης επιδιώκει να κάνει πραγματικότητα τη διά βίου μάθηση δίνοντας βάρος στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αφορά άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ή άτομα με επαγγελματικά προσόντα για τα οποία δεν υπάρχει πλέον ζήτηση. Το σχέδιο δράσης επιδιώκει να επιτρέψει στα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες (es de en fr) σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους.

Η ανακοίνωση βασίζεται στο αποτέλεσμα μιας ευρύτατης διαβούλευσης που οργανώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2007 με τα κράτη μέλη, εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας και Απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων, με σκοπό την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου δράσης.

Εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Η μέθοδος βασίζεται στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ) που παρέχει ένα μη δεσμευτικό διακυβερνητικό πλαίσιο ανταλλαγών και συντονισμένης δράσης. Προσαρμοσμένη στον εν λόγω τομέα, η μέθοδος συνίσταται στον εντοπισμό, στη διάδοση και στην αξιοποίηση των περισσότερων καλών πρακτικών που προέρχονται από τα κράτη μέλη ενσωματώνοντάς τες στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και στο πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση.

Με την απαραίτητη στήριξη των κρατών μελών, το σχέδιο δράσης προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες:

  • ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί στα κράτη μέλη σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των συνεπειών τους στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Από το 2008 η Επιτροπή σκοπεύει να ζητήσει την υποβολή εθνικών εκθέσεων σχετικά με τις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα επιτρέψουν την ακριβή αξιολόγηση των καλών πρακτικών και τη χάραξη κατευθύνσεων για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που απορρέουν από αυτό·
  • βελτίωση της ποιότητας της παροχής στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στην εκπαίδευση των ενηλίκων, η Επιτροπή εξαίρει τη σημασία της ποιότητας του προσωπικού (εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό παροχής συμβουλών, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, διευθυντές ιδρυμάτων και διοικητικό προσωπικό). Βάσει των καλών πρακτικών που θα καθοριστούν και θα διαδοθούν στα κράτη μέλη, η Επιτροπή σκοπεύει να καταρτίσει το 2009 μια σύνοψη των βασικών ικανοτήτων για όλα τα επαγγέλματα του τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων·
  • εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για να πειστούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των ενηλίκων αυξάνοντας τις δυνατότητές τους να αποκτήσουν τυπικά προσόντα υψηλότερου επιπέδου. Από το 2008 η Επιτροπή θα βασιστεί στα αποτελέσματα της καταγραφής των καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και στα αποτελέσματα του κοινοτικού προγράμματος για τη διά βίου μάθηση, ιδίως του προγράμματος Grundvig. Το 2009 θα προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της εκπαίδευσης των ενηλίκων·
  • ταχύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Το εργαλείο αυτό προβλέπει ιδίως την επικύρωση και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων της μάθησης, δίνοντας βάρος στις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος·
  • βελτίωση του ελέγχου του τομέα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια κοινή αντίληψη της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να βελτιωθεί η σύγκριση των δεδομένων. Ορισμένα βασικά δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου να αναπτυχθεί μια τακτική παρακολούθηση (κάθε δύο χρόνια) του τομέα. Το παρόν σχέδιο δράσης προβλέπει την ανάπτυξη μαζί με τα κράτη μέλη συνεπούς ορολογίας και τον ορισμό ενός συνόλου βασικών δεδομένων τα οποία θα συγκεντρωθούν από το 2009 στα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης.

Μέχρι το τέλος του 2007 θα συσταθεί ομάδα εργασίας για να βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν δράσεις και έργα στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 θα οργανωθεί συνέδριο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος απολογισμός της εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

Πλαίσιο

Η Επιτροπή βασίζεται στις κυριότερες προκλήσεις που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων με τίτλο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση».

Στην κοινή έκθεση για την απασχόληση 2006/2007 (es de en fr) διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση δεν έχει αποτελέσει πάντα αντικείμενο συγκεκριμένων βελτιώσεων.

Η διά βίου μάθηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, προωθώντας την απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.10.2007

Top