Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2007) 392 τελικό] — Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Έχει στόχο να αξιολογήσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ΕΕ και προτείνει πιθανές ενέργειες σε επίπεδο χωρών της ΕΕ καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να τις υποστηρίξει.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των ανθρώπων να αναπτύσσουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους και να αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν ως πολίτες και ως εργαζόμενοι.

Η ανακοίνωση επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων μεγάλων διαφορών ως προς τα πρότυπα και τις πρακτικές της κατάρτισης των εκπαιδευτικών μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά την ελάχιστη ετήσια διάθεση χρόνου για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, καθώς και τη στήριξη και εποπτεία των νέων εκπαιδευτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να τις βοηθήσει να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τις πολιτικές τους σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στοχεύει προς ένα επάγγελμα με υψηλά προσόντα και διεθνή κινητικότητα, όπου οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται προκειμένου να συνεχίσουν να εξελίσσονται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, σε συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα. Η Επιτροπή εξετάζει τις ακόλουθες πολιτικές ενέργειες για τις χώρες της ΕΕ:

Διάβίου μάθηση

Η διά βίου επαγγελματική εξέλιξη κάθε εκπαιδευτικού θα πρέπει να συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο και να χρηματοδοτείται επαρκώς. Ξεκινώντας με τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης, περιλαμβάνονται επίσης η καθοδήγηση και η συνεχής συζήτηση των αναγκών κατάρτισης και εξέλιξης.

Απαραίτητες δεξιότητες

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, εντοπίζοντας τις ανάγκες του κάθε μαθητή και μαθήτριαςκαι χρησιμοποιώντας μια σειρά από στρατηγικές.

Αναστοχαστικές πρακτικές και έρευνα

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να μεριμνούν για την εκπαίδευσή τους, όπως ακριβώς βοηθούν τους νέους να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβληματίζονται συστηματικά για τις πρακτικές που ακολουθούν και να διεξάγουν έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία στις τάξεις τους.

Προσόντα

Δεδομένης της περιπλοκότητας των απαιτήσεων που υπάρχουν όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και του εύρους των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να διαθέτουν, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν τη μετάβαση προς ένα υψηλότερο επίπεδο προσόντων, όπως έχει ήδη εγκριθεί σε ορισμένες χώρες.

Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θα πρέπει να διατίθενται προγράμματα κατάρτισης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού (πέραν του επιπέδου του πρώτου πτυχίου) και θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών, των εργαζόμενων εκπαιδευτικών, του χώρου εργασίας και άλλων παραγόντων. Οι αρμόδιοι για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχουν πρακτική πείρα διδασκαλίας στην τάξη και να κατέχουν πολύ υψηλό επίπεδο των απαραίτητων δεξιοτήτων, αντιλήψεων και ικανοτήτων.

Η διδασκαλία στην κοινωνία

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως την πολυμορφία της κοινωνίας όσον αφορά τον πολιτισμό, τη μητρική γλώσσα, το φύλο και τις αναπηρίες και οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια προκειμένου να το επιτύχουν.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή αναλαμβάνει να:

  • να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών·
  • να αναπτύξει καλύτερους τρόπους μέτρησης της προόδου·
  • να μοιράζεται νέες γνώσεις και να υποστηρίζει την αποτελεσματική χρήση τους·
  • να αξιολογήσει την πρόοδο και να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών [COM(2007) 392 τελικό της 3.8.2007]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων (ΕΕ C 302 της 12.12.2009, σ. 6-9)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα [COM(2012) 669 final της 20.11.2012]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη στήριξη των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων για καλύτερα αποτελέσματα μάθησης που συνοδεύει το έγγραφο ανακοίνωσης της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» [SWD(2012) 374 finalτης 20.11.2012]

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 22-25)

τελευταία ενημέρωση 18.12.2016

Top