Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λευκό βιβλίο για τη νεολαία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λευκό βιβλίο για τη νεολαία

Ο κύριος στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προτείνει ένα ανανεωμένο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων συντελεστών του τομέα της νεολαίας ώστε να βελτιωθεί η συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις που τους αφορούν.

ΠΡΑΞΗ

Λευκό βιβλίο της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001 - «Για μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία» [COM(2001) 681 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν οικονομικές και κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές στην Ευρώπη, που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη νεολαία της. Η Επιτροπή, που επιθυμεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των νέων, παρέχοντας σε αυτούς μέσα για την έκφραση των ιδεών τους και τη βελτίωση της συμβολής τους στις κοινωνίες μας, ενέκρινε αυτό το λευκό βιβλίο μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με όλους τους οικείους ενδιαφερόμενους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ίδιων των νέων συμπεριλαμβανομένων.

Το λευκό βιβλίο για τη νεολαία αποσκοπεί επίσης να απαντήσει στην έντονη δυσαρέσκεια των νέων για τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής στο δημόσιο βίο και καλεί τους νέους Ευρωπαίους να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες, και τούτο στο πνεύμα του λευκού βιβλίου για τη διακυβέρνηση (EN) (FR).

Για να βοηθηθούν οι χώρες και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να υλοποιήσουν ενέργειες για την ευρωπαϊκή νεολαία, το λευκό βιβλίο προτείνει ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει δύο πτυχές: την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την καλύτερη συνεκτίμηση της διάστασης της νεολαίας στις τομεακές πολιτικές.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Η «ανοικτή μέθοδος συντονισμού» ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και επιτρέπει την αξιοποίηση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται παντού στην Ευρώπη. Συνίσταται στον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για την ΕΕ, που συνοδεύονται από χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους οποίους όρισαν οι χώρες της ΕΕ. Προβλέπει επίσης μηχανισμούς παρακολούθησης. Στο θέμα αυτό, το λευκό βιβλίο προτείνει το διορισμό εθνικού συντονιστή ως συνομιλητή της Επιτροπής για τα θέματα που αφορούν τη νεολαία.

Τα πεδία παρέμβασης αυτής της μεθόδου εργασίας που έχουν προτεραιότητα, αφορούν τα εξής:

  • ανανέωση των μορφών συμμετοχής των νέων στο δημόσιο βίο. Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθούν γενικά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συμβούλια νεολαίας και να αναδημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας ώστε να βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητά του. Το 2003 και το 2004 η Επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης δοκιμαστικά σχέδια για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων·
  • βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης και φόρουμ ώστε να μπορούν οι νέοι να ενημερώνονται και να διατυπώνουν τη γνώμη τους·
  • προώθηση του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός, ως εκπαιδευτική εμπειρία και παράγοντας κοινωνικής ένταξης των νέων, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο σε ευρωπαϊκό, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας (η ΕΕΥ περιέχεται στο πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει), όσο και σε εθνικό επίπεδο (για το οποίο οι χώρες της ΕΕ καλούνται να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την εξάλειψη των τελευταίων εμποδίων στην κινητικότητα), περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
  • βελτίωση της γνώσης των θεμάτων που αφορούν τη νεολαία, μεταξύ άλλων, με τη δικτύωση των δομών και εργασιών έρευνας που υπάρχουν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη.

Ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας στις τομεακές πολιτικές

Το λευκό βιβλίο ζητεί καλύτερη συνεκτίμηση των αναγκών των νέων στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Αυτό αφορά ιδίως την πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την κινητικότητα. Το πολύπλοκο θέμα της αυτονομίας των νέων αποτελεί επίσης μέρος του μελλοντικού προγράμματος εργασίας.

Πλαίσιο

Βάσει του άρθρου 149 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν άρθρο 165 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν τους νέους, στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των τεχνολογιών της πληροφορίας. Ξεκίνησε επίσης συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ σχετικά με θέματα κινητικότητας και ανταλλαγών νέων.

Όλες αυτές οι ειδικές ενέργειες υποστηρίχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών είτε κατά την έγκριση προγραμμάτων είτε με τη μορφή ψηφισμάτων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των νέων ή την κοινωνική ένταξή τους, και, αργότερα, το πνεύμα πρωτοβουλίας στους νέους. Όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έχουν διατυπώσει τακτικά θετικές και ενθαρρυντικές γνώμες για τις διάφορες πτυχές που αφορούν τη νεολαία. Ωστόσο, αυτό το σύνολο των πληροφοριών έπρεπε να αξιοποιηθεί και αυτή η αρχή της συνεργασίας να αναπτυχθεί περαιτέρω προς όφελος και από κοινού με τους ίδιους τους νέους.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 22ας Οκτωβρίου 2004 - Συνέχεια στο Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία»: απολογισμός των ενεργειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας [COM(2004) 694 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή προβαίνει στον απολογισμό της δράσης που πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση του λευκού βιβλίου, τόσο σε ό,τι αφορά την εντολή που της ανατέθηκε από το Συμβούλιο, όσο και ως προς τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από όλους τους παράγοντες αυτής της διαδικασίας. Το σύνολο των δεσμεύσεων που αποτέλεσαν συνέχεια στο λευκό βιβλίο της Επιτροπής τηρήθηκαν και επιτεύχθηκε ευρεία κινητοποίηση των νέων, των οργανώσεων νεολαίας, των δημοσίων αρχών, των υπουργών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Για να αποφευχθεί μια πτώση του ενδιαφέροντος μετά την νέα ώθηση που προκλήθηκε από το λευκό βιβλίο, η Επιτροπή εκτιμά ότι το Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες πλευρές:

  • είναι απαραίτητος ένας προβληματισμός σχετικά με τις προτεραιότητες του πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας·
  • η ισορροπία μεταξύ της ελαστικότητας και της αποτελεσματικότητας της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) θα πρέπει να επαναξιολογηθεί·
  • η ΑΜΣ θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική δράση σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλισθεί η υποστήριξη και η δέσμευση των νέων στη διαδικασία αυτή·
  • η διαβούλευση με τους νέους θα πρέπει να είναι τακτική, δομημένη και αποτελεσματική, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.04.2011

Top