Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EUROPASS - Κατάρτιση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EUROPASS - Κατάρτιση

1) ΣΤΟΧΟΣ

Να δοθεί η δυνατότητα σε ένα άτομο που ακολουθεί πρόγραμμα εναλλακτικής κατάρτισης - μέρος της οποίας αποτελεί η μαθητεία - να διανύσουν μία περίοδο κατάρτισης σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Να καθιερωθεί σε κοινοτικό επίπεδο μια βεβαίωση ονομαζόμενη EUROPASS-Κατάρτιση, η οποία θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

2) ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 51/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998, για την προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόμενης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας [Επίσημη Εφημερίδα L 17, 22.01.1999]

3) ΣΥΝΟΨΗ

Ορισμοί

Ευρωπαϊκά σεμινάρια: εφόσον συμφωνήθηκε η χρήση «EUROPASS - κατάρτιση», κάθε περίοδος επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιείται από ένα άτομο σε κράτος μέλος (κράτος υποδοχής) άλλο από εκείνο στο οποίο το άτομο παρακολουθεί εναλλασσόμενη κατάρτιση (κράτος μέλος προέλευσης) και στο πλαίσιο της εν λόγω κατάρτισης.

Άτομο υπό εναλλασσόμενη κατάρτιση: κάθε άτομο το οποίο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, παρακολουθεί επαγγελματική κατάρτιση, σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης και της ανώτατης εκπαίδευσης αυτή η επαγγελματική κατάρτιση, που αναγνωρίζεται ή πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ανάλογα με τη νομοθεσία του, τις διαδικασίες ή τις μεθόδους πρακτικής που ισχύουν σ' αυτό, που περιλαμβάνει διαρθρωμένες περιόδους κατάρτισης σε επιχείρηση και, ενδεχόμενα, σε ίδρυμα ή κέντρο κατάρτισης, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του δικαιούχου (στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμβασης μαθητείας ή ως μαθητή ή σπουδαστή).

Παιδαγωγικός επίτροπος: κάθε άτομο, υπαγόμενο σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργοδότη ή επιχείρηση ή κέντρο κατάρτισης του κράτους μέλους υποδοχής, το οποίο έχει ως αποστολή να βοηθά, να πληροφορεί, να καθοδηγεί και να παρακολουθεί άτομα υπό κατάρτιση κατά το «ευρωπαϊκό σεμινάριό» τους.

EUROPASS-Κατάρτιση: έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει μια ή περισσότερες περιόδους εναλλασσόμενης κατάρτισης, μεταξύ των οποίων μαθητεία σε άλλο κράτος μέλος υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την απόφαση.

Εταίρος υποδοχής: οργανισμός υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό σεμινάριο στο κράτος μέλος υποδοχής (επιχείρηση, ίδρυμα ή κέντρο κατάρτισης κ.τ.λ.) με τον οποίο ο οργανισμός ο υπεύθυνος για την οργάνωση της κατάρτισης στο κράτος μέλος προέλευσης έχει καθιερώσει εταιρικές σχέσεις με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού σεμιναρίου.

Σύμφωνα με το σύστημά τους επαγγελματικής κατάρτισης, τα κράτη μέλη εκδίδουν τα μέτρα που απαιτούνται έτσι ώστε τα άτομα υπό εναλλασσόμενη κατάρτιση να μπορούν να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά σεμινάρια τα οποία:

  • αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισης που τα άτομα παρακολουθούν στο κράτος μέλος προέλευσής τους
  • είναι καρπός σύμπραξης μεταξύ του ιδρύματος κατάρτισης προέλευσης και του εταίρου υποδοχής που καθορίζει το περιεχόμενο, τους στόχους, τη διάρκεια και τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής διαδρομής
  • αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης από παιδαγωγικό επίτροπο
  • πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο οργανισμό κατάρτισης στο κράτος μέλος προέλευσης.

Μια βεβαίωση ονομαζόμενη EUROPASS-Κατάρτιση χορηγείται σε κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει ευρωπαϊκό σεμινάριο. Η βεβαίωση αυτή είναι κοινοτικό έγγραφο πληροφόρησης και:

  • διευκρινίζει την επαγγελματική κατάρτιση που παρακολούθησε το άτομο στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε το «ευρωπαϊκό σεμινάριο», καθώς και τον τίτλο ή το δίπλωμα που την επικυρώνει
  • καθορίζει τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, το περιεχόμενο και τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σεμιναρίου
  • καθορίζει την ιδιότητα του παιδαγωγικού επιτρόπου, ο οποίος αναλαμβάνει τον καταρτιζόμενο
  • εκδίδεται από τον οργανισμό τον υπεύθυνο για την επαγγελματική κατάρτιση που παρακολουθεί το συγκεκριμένο άτομο στο κράτος μέλος προέλευσης· επίσης υπογράφεται από τον οργανισμό αυτό, τον εταίρο υποδοχής και τον δικαιούχο

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης εφόσον το ευρωπαϊκό σεμινάριο περιλαμβάνει σειρά περιόδων κατάρτισης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Εφόσον η βεβαίωση EUROPASS-Κατάρτιση πρέπει να διευκολύνει την αναγνώριση κάθε μορφής κατάρτισης, πρέπει να βεβαιώνει στις διάφορες γλώσσες της ΕΚ ότι όντως πραγματοποιήθηκε το ευρωπαϊκό σεμινάριο ή οι ευρωπαϊκές περίοδοι κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει ώστε να υπάρχει συνέπεια ως προς το σύνολο μεταξύ της υλοποίησης των ευρωπαϊκών σεμιναρίων και των κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την παραγωγή, τη διάδοση και την κατάλληλη παρακολούθηση των EUROPASS-Κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει έναν ή περισσότερους οργανισμούς επιφορτισμένους να εξασφαλίζουν το συντονισμό και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και, ενδεχόμενα, με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εναλλασσόμενης κατάρτισης. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνεται η πρόσβαση στο «EUROPASS-Κατάρτιση», να επιτρέπεται η αξιολόγηση των ενεργειών που υλοποιούνται και να ευνοείται η ισότητα ευκαιριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα καθιερώσει μηχανισμό αμοιβαίας πληροφόρησης και συντονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

Το ποσό της χρηματοδότησης για την εφαρμογή των υποστηρικτικών και συνοδευτικών μέτρων ανέρχεται σε 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2000 έως 31η Δεκεμβρίου 2004.

Η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τρία χρόνια ύστερα από την έγκριση της απόφασης, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, αξιολογεί τον αντίκτυπο στην προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της εναλλασσόμενης κατάρτισης, μέρος της οποίας αποτελεί και η μαθητεία, προτείνει τυχόν διορθωτικά μέτρα με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και υποβάλλει κάθε πρόταση που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων προϋπολογισμού.

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 51/99/ΕΚ

01.01.2000

-

ΕΕ L 17 της 22.01.1999

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης 1999/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 για την προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόμενης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας [COM (2002) 214 τελικό, 22.05.2002 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών περιόδων εναλλακτικής κατάρτισης εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, ενώ τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑ και Equal) διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Τα κράτη μέλη έχουν διορίσει τα εθνικά σημεία επαφής (pdf) που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή του προγράμματος καθώς και με τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης της πρωτοβουλίας.

Από το 2000 και εξής έχουν εκδοθεί περίπου 19 300 βεβαιώσεις EUROPASS-Κατάρτιση, εκ των οποίων 10 000 στη Γερμανία, 3000 στη Γαλλία, 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες προορισμού για αυτές τις περιόδους κατάρτισης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο προηγείται κατά πολύ της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η διάρκεια των σεμιναρίων κυμαίνεται μεταξύ 3 και 15 εβδομάδων. Οι δικαιούχοι της βεβαίωσης EUROPASS-Κατάρτιση είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες (περίπου το 55 %) με ηλικία μεταξύ 17 και 23 ετών. Τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα είναι τα ξενοδοχειακά - εστιατόρια και ο τουρισμός.

Έχουν διεξαχθεί μελέτες αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται η διεξαγωγή ενδιάμεσης αξιολόγησης τον Δεκέμβριο του 2002.

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση (DE) (EN) (FR) της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης στο Διαδίκτυο, η οποία έχει αφιερώσει ορισμένες ιστοσελίδες στην πρωτοβουλία EUROPASS-Κατάρτιση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.10.2005

Top