Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως κοινοτικού οργάνου ενισχύεται με:

 • την αναφορά του στο άρθρο 5 (πρώην άρθρο Ε) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ,
 • τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο για τη διατήρηση των προνομίων του όπως προβλέπεται στο άρθρο 230 (πρώην άρθρο 173) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι εξουσίες ελέγχου και επιθεώρησης διευρύνθηκαν προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η απάτη κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι παρατυπίες όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινότητας πρέπει να αναφέρονται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό, διευρύνθηκε η δυνατότητα ελέγχου των κοινοτικών πόρων που διαχειρίζονται εξωτερικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ζητά οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία και να διενεργεί τους ελέγχους του "στα άλλα όργανα της Κοινότητας, στις εγκαταστάσεις κάθε οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Κοινότητας και στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που λαμβάνει πληρωμές από τον προϋπολογισμό" (άρθρο 248 παράγραφος 3).

Όσον αφορά την ΕΤE, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων της Κοινότητας που διαχειρίζεται η ΕΤΕ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας και της Επιτροπής (η συμφωνία αυτή εφαρμοζόταν ήδη και σε σχετική δήλωση καλούνται τα τρία όργανα να τη διατηρήσουν).

Εκτός από τη σημαντική αυτή διεύρυνση του εποπτικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το άρθρο 248 (πρώην άρθρο 188 Γ) τονίζει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων.

Επιπλέον, η δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ζητείται υποχρεωτικά για ένα μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων. Οι νέοι τομείς της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τους οποίους απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι:

 • οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις ενθάρρυνσης για την απασχόληση (άρθρα 128 και 129),
 • η νομοθεσία για κοινωνικά ζητήματα που απορρέουν από το κοινωνικό σύμφωνο (άρθρα 136 έως 143),
 • η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών (άρθρο 141),
 • η δημόσια υγεία (άρθρο 152).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητάει τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Σε διοικητικό επίπεδο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διαθέτει στο εξής αυτόνομη οργανωτική δομή έναντι της Επιτροπής των Περιφερειών. Πράγματι, καταργήθηκε το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορά την κοινή οργάνωση των δύο αυτών οργανισμών..

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ζητείται υποχρεωτικά και για τους ακόλουθους τομείς:

 • οι προαναφερόμενοι τομείς για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
 • το περιβάλλον (άρθρο 175),
 • κοινωνικό ταμείο (άρθρο 148),
 • επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 150),
 • διασυνοριακή συνεργασία (άρθρο 265, πρώτο εδάφιο),
 • μεταφορές (άρθρα 71 και 80).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να ζητάει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών και για άλλα θέματα.

Σε διοικητικό επίπεδο, η Επιτροπή των Περιφερειών αποκτά την αυτονομία της, όπως και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό χωρίς την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Top