Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρωτόκολλο σχετικά με τα κοινοτικά όργανα και την προοπτική της διεύρυνσης προσαρτήθηκε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Πρωτόκολλο αυτό καθορίζει ορισμένες θεσμικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται πριν την επόμενη διεύρυνση και προβλέπει τη σύγκληση νέαςδιακυβερνητικής διάσκεψης πριν τα κράτη μέλη υπερβούν τα είκοσι. Πράγματι, η σημερινή διάρθρωση είναι το κληρονόμημα της οργανωτικής δομής που είχε προβλεφθεί για έξι κράτη μέλη και, παρά τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν πριν την προσχώρηση των νέων κρατών μελών, λειτουργεί ακόμη βάσει των ιδίων θεσμικών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιοαντιμετωπίζει κυρίως δύο ζητήματα:

 • τη στάθμιση των ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών μελών,
 • το πεδίο εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία.

Το πρωτόκολλο σχετικά με τα κοινοτικά όργανα ενσωματώνει σε ένα κοινό πλαίσιο τα ζητήματα της στάθμισης των ψήφων του Συμβουλίου και του μεγέθους της Επιτροπής, με σκοπό να πραγματοποιηθεί συνολική αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος έτσι ώστε η σχετική σημασία των μικρών και μεσαίων χωρών να μην είναι δυσανάλογη σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Η στάθμιση των ψήφων έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της επέκτασης της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Πράγματι, η ειδική πλειοψηφία εφαρμόζεται στις περισσότερες νέες διατάξεις που εισάγονται με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Παράλληλα, η ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται σε ορισμένες υφιστάμενες διατάξεις.

Εξάλλου, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου καλείται να διαδραματίσει ειδικό ρόλο στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας .

Η ΝΕΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η νέα στάθμιση των ψήφων ή η καθιέρωση διπλής πλειοψηφίας αποτελούν διαφορετικές επιλογές μεταξύ των οποίων τα κράτη μέλη καλούνται να αποφασίσουν πριν την επόμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα στάθμιση προϋποθέτει ότι θα αυξηθεί η αναλογία των ψήφων των μεγάλων κρατών μελών σε σχέση με τα μικρά κράτη. Αντίθετα, η διπλή πλειοψηφία δεν τροποποιεί καταρχήν τη σημερινή στάθμιση αλλά προβλέπει ότι για να θεσπιστεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου μια απόφαση θα πρέπει όχι μόνο να συγκεντρώνει τον αριθμό ψήφων της ειδικής πλειοψηφίας, αλλά και να αντιστοιχεί σε ένα όριο, που θα καθοριστεί, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρωτόκολλο για τα θεσμικά όργανα συνδέει αυτά τα ζητήματα του Συμβουλίου με τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι κατά την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της πρώτης διεύρυνσης, η Επιτροπή θα περιλαμβάνει ένα υπήκοο από κάθε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα έχει τροποποιηθεί η στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο, είτε με νέα στάθμιση των ψήφων, είτε με σύστημα διπλής πλειοψηφίας, κατά τρόπο αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Tο πεδίο εφαρμογής της ειδικής πλειοψηφίας επεκτάθηκε στους ακόλουθους τομείς της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (τα άρθρα που αναφέρονται στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στη νέα αρίθμηση):

 • συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς υπηκόους (δικαίωμα εγκατάστασης, άρθρο 46, παράγραφος 2),
 • θέσπιση και ενδεχόμενη προσαρμογή του προγράμματος πλαισίου στον τομέα της έρευνας (άρθρο 166),
 • δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (άρθρα 171και 172).

Η καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας εφαρμόζεται επίσης στις νέες διατάξεις που εισάγονται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

 • χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση (άρθρο 128),
 • θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης για την απασχόληση (άρθρο 129),
 • θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής (άρθρο 135),
 • καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (άρθρο 137, παράγραφος 2),
 • θέσπιση μέτρων που εξασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (άρθρο 141, παράγραφος 3),
 • προώθηση της δημόσιας υγείας (άρθρο 152, παράγραφος 4),
 • καθορισμός των γενικών αρχών που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (άρθρο 255),
 • καταπολέμηση της απάτηςκατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (άρθρο 280),
 • θέσπιση μέτρων για την εκπόνηση στατιστικών (άρθρο 285),
 • σύσταση ενός ανεξάρτητου εποπτικού οργάνου για τον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 286),
 • καθορισμός των όρων εφαρμογής της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (άρθρο 299, παράγραφος 2).

Εξάλλου, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία εφαρμόζεται πλέον και στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) σε δύο περιπτώσεις (τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση):

 • για τη θέσπιση των αποφάσεων εφαρμογής της κοινής στρατηγικής που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • για κάθε απόφαση υλοποίησης μιας κοινής δράσης ή κοινής θέσης που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου αναλαμβάνει στο εξής καθήκοντα Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, και επικουρείται από αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας. Οι δύο γραμματείς ορίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία .

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ επικουρεί την προεδρία και το Συμβούλιο, συμβάλλοντας ιδίως στη διατύπωση, την προπαρασκευή και την εφαρμογή αποφάσεων πολιτικής. Αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα εκπροσώπου και υποστηρίζεται από μονάδα σχεδιασμού της πολιτικής και έγκαιρης προειδοποίησης η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητά του.

Top