Help Print this page 

Document 52016PC0750

Title and reference
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

COM/2016/0750 final - 2016/0392 (COD)
Multilingual display
Text

Βρυξέλλες, 1.12.2016

COM(2016) 750 final

2016/0392(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Κυρίως, διακρίνει τις διατάξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και σε εκτελεστικές πράξεις.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά καθώς προβλέπει ορισμούς των προϊόντων, κανόνες επισήμανσης και διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αλλάξει.

Για τον λόγο αυτό, εκτός από την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, η πρόταση εισάγει μόνο μερικές ήσσονος σημασίας τεχνικές τροποποιήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και να καταστεί η νομοθεσία σύμφωνη με τις νέες νομικές πράξεις της ΕΕ. Οι αλλαγές στη δομή και τη διατύπωση έγιναν με αποκλειστικό σκοπό την απλούστευση των κανονισμών και τη βελτίωση της σαφήνειάς τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Επιτροπής «Βελτίωση της νομοθεσίας».

Οι συγκεκριμένες αλλαγές στη διατύπωση και στη δομή, και οι ολιγάριθμες τεχνικές προσαρμογές, δεν θίγουν την ουσία της νομοθεσίας, η οποία παραμένει ως έχει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Για τον λόγο αυτό, δεν θεωρήθηκε αναγκαία η εκτίμηση επιπτώσεων.

Ζητήθηκε η γνώμη των ενώσεων παραγωγών αλκοολούχων ποτών. Τα βασικά θέματα που τους απασχολούν ελήφθησαν υπόψη.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT). Ωστόσο, κατά την εκπόνηση της παρούσας πρότασης ελήφθησαν υπόψη οι προσδοκίες των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών για απλούστευση της νομοθεσίας και οι κατευθυντήριες αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Δεδομένης της σημασίας και της πολυπλοκότητας του τομέα των αλκοολούχων ποτών, ενδείκνυται να διατηρηθεί ο κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά όσον αφορά ειδικά μέτρα σχετικά με την περιγραφή και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, πέραν των γενικών κανόνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 1 χωρίς ωστόσο να θίγεται η συνεκτικότητα με τους γενικούς αυτούς κανόνες. Ο κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να εξακολουθήσει να εστιάζει στους ορισμούς των αλκοολούχων ποτών, τα οποία πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες, και να συμβάλλει στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και στην αποτροπή δολίων πρακτικών.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 2 επικαιροποίησε και εναρμόνισε τους κανόνες για την προστασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ). Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ (αίτηση, τροποποίηση, καταχώριση, ένσταση, ακύρωση) αναθεωρήθηκαν εξ ολοκλήρου και εξορθολογίστηκαν. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικασίες για τη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων στον τομέα των αλκοολούχων ποτών πιο ομοιογενείς με τους κανόνες που ισχύουν για τα τρόφιμα, το σχέδιο πρότασης για αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 περιλαμβάνει την τροποποίηση του κεφαλαίου III σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Η πρόταση διατηρεί αμετάβλητη την ιδιαιτερότητα του καθεστώτος γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.

Όσον αφορά τις διαδικασίες, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την υποβολή κοινών αιτήσεων και ενστάσεων που απηχούν εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής 3 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής 4 . Η συμπερίληψη αυτών των διατάξεων καθιστά την πρόταση συνεκτική και πλήρη. Σε περίπτωση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση.

Τέλος, ορισμένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής, 5 τα οποία αφορούν ορισμούς και κανόνες που σχετίζονται με σύνθετους όρους και μνείες, θεωρούνται ουσιώδους σημασίας και, ως εκ τούτου, έχουν εισαχθεί στην πρόταση ως τμήμα της βασικής πράξης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 και στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 που βασίζεται αποκλειστικά στο άρθρο 95 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ (ΣΕΚ) (νυν άρθρο 114 της ΣΛΕΕ). Η προσθήκη του άρθρου 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ απηχεί το γεγονός ότι η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών και άλλων ποτών με αλκοόλη πρέπει να είναι γεωργικής προέλευσης, γεγονός που διασφαλίζει μια διέξοδο για βασικά γεωργικά προϊόντα. Η στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα τονίζεται στο νέο πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων.

Η παρούσα πρόταση ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά με τη ΣΛΕΕ. Επιπλέον, περιέχει ήσσονος σημασίας τεχνικές προσαρμογές της εν λόγω νομοθεσίας και αντικαθιστά τις ισχύουσες διαδικασίες για τη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, με νέες διαδικασίες που έχουν βασιστεί στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν με ενέργειες που διεξάγουν μόνα τους τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του συστήματος που καθορίζει ο νομοθέτης. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες για τα αλκοολούχα ποτά εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να καταστεί δυνατή:

η αποτροπή δόλιων πρακτικών·

η διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και

η αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο νομοθέτης επομένως αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να εφαρμόζει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ιδίως όσον αφορά:

την ενιαία εφαρμογή των κανόνων για τα αλκοολούχα ποτά·

τους διαδικαστικούς κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων·

τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη και

την απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα αφήνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο για εθνικές αποφάσεις.

3.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ των παραγωγών αλκοολούχων ποτών να διατηρηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα αλκοολούχα ποτά.

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση καθορίζει μόνο τις εξουσιοδοτήσεις της Επιτροπής για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, πέρα από την ενσωμάτωση ορισμένων τεχνικών προσαρμογών και ορισμένων αλλαγών στη δομή και τη διατύπωση με στόχο την απλούστευση και την αποσαφήνιση της διατύπωσης των εν λόγω διατάξεων χωρίς αλλαγή της ουσίας τους. Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών, κατά τη διάρκεια των οποίων η Επιτροπή συνέλεξε πληροφορίες, απόψεις και συστάσεις από εμπειρογνώμονες του κλάδου των αλκοολούχων ποτών.

Όσον αφορά το κεφάλαιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, εισάγει μόνον την καλύτερη ευθυγράμμιση των διαδικασιών καταχώρισης με εκείνες που εφαρμόζονται σε άλλα τρόφιμα, αλλά δεν θίγει την ιδιαιτερότητα του καθεστώτος των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.

Ως εκ τούτου, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος κανονισμού, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Για τους λόγους αυτούς, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να συνοδευτεί η παρούσα πρόταση από εκτίμηση επιπτώσεων.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

2016/0392 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 114 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 6

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 7

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 8

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 αποδείχθηκε ότι συνιστά επιτυχή νομοθετική ρύθμιση του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Ωστόσο, με βάση την πρόσφατη πείρα και τις τεχνολογικές καινοτομίες, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι κανόνες για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και να αναθεωρηθούν οι τρόποι καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.

(2)Με σκοπό την εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η Συνθήκη»), ο κανονισμός χρήζει περαιτέρω τροποποιήσεων.

(3)Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα.

(4)Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.

(5)Για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών, ο παρών κανονισμός πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, ανεξαρτήτως του αν παράγονται στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Για τη διατήρηση και τη βελτίωση της παγκόσμιας φήμης των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στην Ένωση με σκοπό την εξαγωγή τους.

(6)Για να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και συμμόρφωση με τις παραδοσιακές πρακτικές, η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών και άλλων ποτών με αλκοόλη θα πρέπει να έχει αποκλειστικά γεωργική προέλευση. Τούτο θα εξασφαλίσει επίσης διέξοδο για βασικά γεωργικά προϊόντα.

(7)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στους ορισμούς των αλκοολούχων ποτών που ταξινομούνται σε κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές πρακτικές ποιότητας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για ορισμένα αλκοολούχα ποτά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις κατηγορίες.

(8)Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι νέα κατηγορία μπορεί να προστεθεί μόνον εάν ένα αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά τουλάχιστον ενός κράτους μέλους. Επιπλέον, η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία θα πρέπει να είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.

(9)Για τα αλκοολούχα ποτά εφαρμόζεται επίσης ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10 . Ωστόσο, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν επιπλέον κανόνες σχετικά με τις αρωματικές ύλες, οι οποίοι θα ισχύουν μόνο για τα αλκοολούχα ποτά.

(10)Δεδομένης της σημασίας και του περίπλοκου χαρακτήρα του τομέα των αλκοολούχων ποτών, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των επωνυμιών πώλησης, των γεωγραφικών ενδείξεων, των σύνθετων όρων και των μνειών.

(11)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 θα πρέπει να εφαρμόζεται για την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

(12)Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη χρήση των σύνθετων όρων και των μνειών στα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις για τη χρήση τους στην παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και άλλων τροφίμων.

(13)Για να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές, θα πρέπει να οριστούν διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που χαρακτηρίζονται μείγματα αλκοολούχων ποτών.

(14)Παρόλο που είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, γενικά, η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης αναφέρεται μόνο στο νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλεφθεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, παρέκκλιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης στα κράτη μέλη.

(15)Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

(16)Η χρήση μολυβδούχων θηκών για την κάλυψη των συστημάτων πωματισμού δοχείων που περιέχουν αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να απαγορευθεί προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι μόλυνσης, ιδίως μέσω της τυχαίας επαφής με τις θήκες αυτές, και περιβαλλοντικής ρύπανσης από απορρίμματα που περιέχουν μόλυβδο από τέτοιου είδους θήκες.

(17)Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου 12 . 

(18)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

(19)Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.

(20)Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.

(21)Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(22)Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

(23)Προκειμένου να αντιδρούν ταχέως στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για τα οποία δεν υφίστανται τεχνικές προδιαγραφές ούτε κατηγορία και με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων των παραγωγών και την ενοποίηση της συγκεκριμένης παραγωγής και των απαιτήσεων ποιότητας για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσθήκη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών σε εκείνες που απαριθμούνται αντίστοιχα στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών τους προδιαγραφών.

(24)Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 14 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(25)Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

(26)Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 .

(27)Η μετάβαση από τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στους κανόνες του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να δημιουργήσει δυσχέρειες οι οποίες δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Για να ληφθούν τα απαραίτητα σχετικά μέτρα, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

(28)Προκειμένου να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των ενδιαφερομένων να επωφεληθούν από τη δημοσιότητα που δίνεται στα ενιαία έγγραφα σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καταστεί εφικτή η δημοσίευση των ενιαίων εγγράφων που αφορούν τις γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων κρατών μελών. 

(29)Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στους κανόνες του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Η διάθεση στην αγορά των υφιστάμενων αποθεμάτων θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, έως την εξάντλησή τους.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για αλκοολούχα ποτά. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης κατά την παραγωγή ποτών με αλκοόλη και στη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων.

2.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην Ένωση ή σε τρίτες χώρες, καθώς και στα προϊόντα που παράγονται στην Ένωση με σκοπό την εξαγωγή τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«αλκοολούχο ποτό»: ποτό με αλκοόλη το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α)προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β)διαθέτει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

γ)έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15 % vol., εκτός από τα αλκοολούχα ποτά της κατηγορίας 42 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ·

δ)παράγεται:

(i)είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους:

- απόσταξη φυσικά ζυμωθέντων προϊόντων, με ή χωρίς προσθήκη αρωματικών υλών,

- διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή μείγμα αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

- προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά οιουδήποτε από τα κάτωθι:

αρωματικές ύλες,

χρωστικές ύλες,

σάκχαρα ή άλλες γλυκαντικές ουσίες,

άλλα γεωργικά προϊόντα,

τρόφιμα· ή

(ii)με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι:

άλλα αλκοολούχα ποτά,

αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,

αποστάγματα γεωργικής προέλευσης,

άλλα τρόφιμα·

ε)δεν εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2203, 2204, 2205, 2206 και 2207·

(2)    «ονομασία πώλησης»: η ονομασία με την οποία διατίθεται στο εμπόριο ένα αλκοολούχο ποτό·

(3)«μείγμα»: αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με οιοδήποτε εκ των κάτωθι:

α)άλλα αλκοολούχα ποτά που δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία που αναφέρεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ·

β)αποστάγματα γεωργικής προέλευσης·

(4)    «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με οιοδήποτε από τα κάτωθι στοιχεία:

α)την ονομασία ενός ή περισσοτέρων τροφίμων εκτός των τροφίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εν λόγω αλκοολούχου ποτού σύμφωνα με το παράρτημα II, ή επίθετα που προέρχονται από αυτές τις ονομασίες,

β)τον όρο «λικέρ»·

(5)«μνεία»: η άμεση ή έμμεση αναφορά σε ένα ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, ή σε γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός από την αναφορά σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6·

(6)«γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·

(7)«τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·

(8)«παρουσίαση»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση και στη συσκευασία, ακόμη και στη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση, σε εικόνες ή παρεμφερή μέσα, καθώς και στον περιέκτη, περιλαμβανομένων της φιάλης και του πώματος·

(9)«επισήμανση»: κάθε μνεία, ένδειξη, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, εικόνα ή σύμβολο που αναφέρεται σε ένα αλκοολούχο ποτό και τοποθετείται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο εν λόγω αλκοολούχο ποτό·

(10)«ετικέτα»: κάθε σήμανση, εμπορικό σήμα, σήμα, εικόνα ή άλλη περιγραφή που είναι γραπτή, έντυπη, διάτρητη, σημειωμένη, ανάγλυφη ή αποτυπωμένη ή προσαρτημένη στη συσκευασία ή στο δοχείο του τροφίμου·

(11)«ονομασία που έχει καταστεί κοινή»: η ονομασία ενός αλκοολούχου ποτού η οποία, παρόλο που συνδέεται με τον τόπο ή την περιοχή της αρχικής παραγωγής ή εμπορίας του προϊόντος, έχει πλέον καταστεί η κοινή ονομασία ενός αλκοολούχου ποτού στην Ένωση.

2.Ισχύουν επίσης οι τεχνικοί ορισμοί του παραρτήματος I.

Άρθρο 3

Προέλευση της αιθυλικής αλκοόλης και των αποσταγμάτων που χρησιμοποιούνται σε ποτά με αλκοόλη

1.Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

2.Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

Άρθρο 4

Ταξινόμηση των αλκοολούχων ποτών

1.Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται για καθεμία από τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών 1 έως 14 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, τα αλκοολούχα ποτά των εν λόγω κατηγοριών:

α)παράγονται με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη αποκλειστικά από τις πρώτες ύλες που προβλέπονται στο πλαίσιο της οικείας κατηγορίας·

β)δεν έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4, αραιωμένης ή μη·

γ)δεν περιέχουν αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 8·

δ)περιέχουν ως μόνο μέσο βελτίωσης του χρώματος καραμελόχρωμα·

ε)έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος.

2.Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται για καθεμία από τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, τα αλκοολούχα ποτά των εν λόγω κατηγοριών επιτρέπεται:

α)να λαμβάνονται από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης·

β)να έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4·

γ)να περιέχουν αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 8·

δ)να περιέχουν χρωστικές όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 14·

ε)να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.

3.Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, άλλα αλκοολούχα ποτά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται για κάθε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ επιτρέπεται:

α)να λαμβάνονται από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα I της Συνθήκης ή από τρόφιμα κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή και από τα δύο·

β)να έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4·

γ)να περιέχουν αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 8·

δ)να περιέχουν χρωστικές όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 13·

ε)να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα  Ι σημείο 3.

Άρθρο 5

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

α)την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·

β)την τροποποίηση των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II. 

Η προσθήκη νέας κατηγορίας επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)    η διάθεση στο εμπόριο του αλκοολούχου ποτού με μια συγκεκριμένη ονομασία και σύμφωνα με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι από οικονομική και τεχνική άποψη αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·

β)    το αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τουλάχιστον ενός κράτους μέλους.

γ)    η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.

δ)    έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη νέα κατηγορία οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων ποιότητας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τηρείται η εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης καθώς και την εξαιρετική φήμη των αλκοολούχων ποτών της Ένωσης.

3. Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 6

Επισήμανση

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/1169/EK, εκτός και αν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Επωνυμία πώλησης

Τα αλκοολούχα ποτά φέρουν επωνυμίες πώλησης στην παρουσίαση και την επισήμανσή τους.

Άρθρο 8

Γενικοί κανόνες για τις επωνυμίες πώλησης

1.Οι επωνυμίες πώλησης αλκοολούχων ποτών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ είναι οι ονομασίες των αντίστοιχων κατηγοριών, εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές επωνυμίες πώλησης βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

2.Η επωνυμία πώλησης ενός αλκοολούχου ποτού που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ είναι «αλκοολούχο ποτό».

3.Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

4.Οι επωνυμίες πώλησης δεν αντικαθίστανται και δεν τροποποιούνται. Μπορούν μόνο είτε:

α)να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο κεφάλαιο III, ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις από άλλη γεωγραφική ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αυτή δεν παραπλανά τον καταναλωτή· ή

β)να αντικαθίσταται από έναν σύνθετο όρο που περιλαμβάνει τον όρο «λικέρ» υπό τον όρο ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην κατηγορία 32 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ.

Όταν μια επωνυμία πώλησης συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:

α)με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, ή

β)με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

5.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 και των άρθρων 9 και 10, οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση ή την επισήμανση ποτών που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών, όπως απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, ή που συνδέονται με τις αντίστοιχες γεωγραφικές ενδείξεις, ακόμα και όταν συνδυάζονται λέξεις ή φράσεις όπως «είδος», «τύπος», «χαρακτήρας», «παραγωγή» «άρωμα/γεύση» ή άλλοι ανάλογοι όροι με αυτές τις επωνυμίες πώλησης ή τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συμπληρώνονται με τον όρο «άρωμα/γεύση» ή κάθε άλλο παρόμοιο όρο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για να αναφέρονται είτε σε αρωματικές ύλες που προσομοιάζουν σε αλκοολούχο ποτό, είτε στη χρήση τους κατά την παραγωγή ενός τροφίμου το οποίο δεν είναι ποτό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αρωματικές ύλες.

6.Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμπεριληφθούν σε κατάλογο συστατικών για τρόφιμα υπό την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος συμμορφώνεται με τα άρθρα 18 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Άρθρο 9

Σύνθετοι όροι και μνείες

1.Στην παρουσίαση και επισήμανση ενός τροφίμου, η χρήση μιας επωνυμίας πώλησης που προβλέπεται βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή μιας γεωγραφικής ένδειξης σε έναν σύνθετο όρο ή η μνεία σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω στοιχεία επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και

β)τα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τροφίμου δεν έχουν διαλυθεί απλώς με νερό ώστε ο αλκοολικός τίτλος να έχει μειωθεί κάτω από τον ελάχιστο τίτλο που προβλέπεται βάσει της αντίστοιχης κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ.

2.Ο όρος «αλκοολούχο ποτό» δεν αποτελεί μέρος σύνθετου όρου που περιγράφει κάποιο ποτό με αλκοόλη.

3.Ο σύνθετος όρος που περιγράφει ένα ποτό με αλκοόλη δεν αποτελείται από συνδυασμό του όρου «λικέρ» με τις επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται σε μία εκ των κατηγοριών 33 έως 41 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ.

4.Ο σύνθετος όρος που περιγράφει ένα ποτό με αλκοόλη αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος. Δεν διακόπτεται από κείμενα ή εικόνες που δεν αποτελούν τμήμα του και δεν αναγράφεται με μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς από αυτό της επωνυμίας πώλησης.

5.Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.

Άρθρο 10

Παρουσίαση και επισήμανση των μειγμάτων

1.Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό».

Στην παρουσίαση και επισήμανσή τους τα μείγματα μπορούν να φέρουν τις ονομασίες που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή γεωγραφικές ενδείξεις που αντιστοιχούν στα αλκοολούχα ποτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το μείγμα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)οι εν λόγω ονομασίες ή γεωγραφικές ενδείξεις αναγράφονται αποκλειστικά σε κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα αλκοολούχα συστατικά του μείγματος, ενώ προηγείται η ένδειξη «αλκοολούχο ποτό προερχόμενο από ανάμειξη» και και

β)η ένδειξη «αλκοολούχο ποτό προερχόμενο από ανάμειξη» αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την επωνυμία πώλησης, με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου χρώματος με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης και με χαρακτήρες που δεν υπερβαίνουν το ήμισυ του μεγέθους των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης.

2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αν ένα μείγμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται βάσει μίας εκ των κατηγοριών του παραρτήματος II, το μείγμα φέρει την επωνυμία πώλησης που προβλέπεται βάσει της αντίστοιχης κατηγορίας.

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η παρουσίαση ή επισήμανση του μείγματος μπορεί να περιλαμβάνει τις ονομασίες που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή γεωγραφικές ενδείξεις που αντιστοιχούν στα αλκοολούχα ποτά που αναμείχθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ονομασίες αυτές αναγράφονται:

α)αποκλειστικά σε κατάλογο που περιλαμβάνει όλα τα αλκοολούχα συστατικά του μείγματος και

β)στο ίδιο οπτικό πεδίο με την επωνυμία πώλησης τουλάχιστον μία φορά.

3.Στον κατάλογο των αλκοολούχων συστατικών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται, τουλάχιστον μία φορά, το ποσοστό κατ’ όγκο της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύει το κάθε αλκοολούχο συστατικό επί του συνολικού, κατ’ όγκο, περιεχομένου του μείγματος σε καθαρή αλκοόλη. Τα αλκοολούχα συστατικά αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά του ποσοστού αυτού.

Ο κατάλογος των αλκοολούχων συστατικών αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου χρώματος με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης και με χαρακτήρες που δεν υπερβαίνουν το ήμισυ του μεγέθους των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης.

Άρθρο 11

Πρόσθετοι κανόνες επισήμανσης και παρουσίασης

1.Όταν στην παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης, κάθε είδος αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης αναφέρεται κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

2.Η παρουσίαση και η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να συμπληρώνεται με την ένδειξη «blend», «blending» ή «blended» μόνο αν το αλκοολούχο ποτό είναι αποτέλεσμα σύμμειξης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 6.

3.Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

Άρθρο 12

Ένδειξη καταγωγής

1.Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 .

2.Η ένδειξη της χώρας ή του εδάφους καταγωγής των συστατικών δεν είναι υποχρεωτική για τα αλκοολούχα ποτά.

Άρθρο 13

Γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ονομασίες των αλκοολούχων ποτών

Οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ και οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν μεταφράζονται στις ετικέτες ούτε στην παρουσίαση του αλκοολούχου ποτού.

Άρθρο 14

Χρήση συμβόλου της Ένωσης για προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.

Άρθρο 15

Απαγόρευση των μολυβδούχων θηκών ή φύλλων

Τα αλκοολούχα ποτά δεν φυλάσσονται με σκοπό την πώληση ούτε διατίθενται στην αγορά σε δοχεία με συστήματα πωματισμού που καλύπτονται από μολυβδούχες θήκες ή φύλλα.

Άρθρο 16

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

α)τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·

β)τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και

γ)επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·

2.Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 17

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων:

α)κανόνες σχετικά με τους όρους χρήσης του συμβόλου της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14 στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών·

β)κανόνες σχετικά με τους όρους αναγραφής, κατά περίπτωση, της χώρας ή του εδάφους καταγωγής στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων

1. Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

2.Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

α)κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας:

(i)από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

(ii)εφόσον η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης·

β)κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

γ)κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

δ)κάθε άλλη πρακτική που μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

3.Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

4.Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 19

Προδιαγραφές προϊόντος

Η γεωγραφική ένδειξη είναι σύμφωνη με προδιαγραφές προϊόντος οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) την ονομασία που πρέπει να προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη, όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

β) την κατηγορία του αλκοολούχου ποτού·

γ) περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, κατά περίπτωση, καθώς και των κύριων φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας·

δ) τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται σε σχέση με το δεσμό που αναφέρεται στο στοιχείο στ)·

ε) περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·

στ) λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του αλκοολούχου ποτού, αφενός, και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ), αφετέρου·

ζ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος δυνάμει του άρθρου 35, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·

η) τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό.

Άρθρο 20

Περιεχόμενο της αίτησης καταχώρισης

1. Η αίτηση για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ή 5 περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τα ονόματα και τις διευθύνσεις της αιτούσας ομάδας και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·

β) τις προδιαγραφές προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 19·

γ)    ενιαίο έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα ακόλουθα:

(i) τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·

(ii) περιγραφή του δεσμού μεταξύ του αλκοολούχου ποτού και της γεωγραφικής περιοχής, όπως αναφέρεται στο σημείο 6) του άρθρου 2 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου παραγωγής που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 περιλαμβάνουν επιπλέον απόδειξη ότι η ονομασία του προϊόντος προστατεύεται στην χώρα καταγωγής της.

2. Ο φάκελος της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)    το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·

γ) δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από την αιτούσα ομάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·

δ) τα στοιχεία δημοσίευσης των προδιαγραφών του προϊόντος:

Άρθρο 21

Αίτηση καταχώρισης ονομασιών

1. Οι αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών ως γεωγραφικών ενδείξεων βάσει του συστήματος που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό υποβάλλονται μόνον από ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την προς καταχώριση ονομασία αλκοολούχου ποτού.

Σε περίπτωση ονομασίας στο πλαίσιο γεωγραφικής ένδειξης η οποία περιγράφει διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, διάφορες ομάδες από διαφορετικά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση καταχώρισης.

Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούσα ομάδα που είναι εγκατεστημένη σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Στην περίπτωση κοινών αιτήσεων, οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ένστασης πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα κράτη μέλη.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός κράτους μέλους, η αίτηση απευθύνεται στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση με τον ενδεδειγμένο τρόπο, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.

3. Στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος κινεί εθνική διαδικασία ένστασης που εξασφαλίζει την επαρκή δημοσιότητα της αίτησης και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτειά του μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που παραλαμβάνονται, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 25.

4. Εάν, μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων, το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, μπορεί να λάβει ευνοϊκή απόφαση και να καταθέσει στην Επιτροπή τον φάκελο της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις παραδεκτές ενστάσεις που έχει λάβει από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει διαθέσει νόμιμα στην αγορά τα συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις σχετικές ονομασίες αδιαλείπτως επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία καταχώρισης.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της ευνοϊκής του απόφασης και τη δυνατότητα προσφυγής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει σχετικό έννομο συμφέρον.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσίευση της έκδοσης των προδιαγραφών του προϊόντος στην οποία βασίζεται η ευνοϊκή του απόφαση και παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις προδιαγραφές αυτές.

Το κράτος μέλος διασφαλίζει επίσης την κατάλληλη δημοσίευση της έκδοσης των προδιαγραφών του προϊόντος στην οποία βασίζεται η απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

6. Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 22

Μεταβατική εθνική προστασία

1.    Τα κράτη μέλη μπορούν, μόνο για μία μεταβατική περίοδο, να παρέχουν προστασία σε ονομασία βάσει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Επιτροπή.

2.    Η εθνική αυτή προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία είτε λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την καταχώριση βάσει του παρόντος κανονισμού είτε ανακαλείται η αίτηση.

3.    Σε περίπτωση που μια ονομασία δεν είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι συνέπειες αυτής της εθνικής προστασίας βαρύνουν αποκλειστικά το οικείο κράτος μέλος.

4.    Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 παράγουν αποτελέσματα μόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν θίγουν το ενδοενωσιακό ή το διεθνές εμπόριο.

Άρθρο 23

Εξέταση από την Επιτροπή και δημοσίευση που επιτρέπει την υποβολή ενστάσεων

1. Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.

2. Όταν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρο 20 παράγραφος 1 και την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος.

Άρθρο 24

Διαδικασία ενστάσεων

1.Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κοινοποιηθεί ένσταση στην Επιτροπή είτε από τις αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας είτε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση μπορεί να κοινοποιήσει ένσταση στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο, εντός της προθεσμίας κοινοποίησης ένστασης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Η κοινοποιούμενη ένσταση περιέχει δήλωση ότι η αίτηση ενδέχεται να παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

H κοινοποιούμενη ένσταση που δεν περιέχει τη σχετική δήλωση είναι άκυρη.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί την κοινοποιούμενη ένσταση στην αρχή ή τον φορέα που υπέβαλε την αίτηση.

2. Εάν κοινοποιηθεί ένσταση στην Επιτροπή και ακολουθήσει εντός δύο μηνών αιτιολογημένη δήλωση ένστασης, η Επιτροπή ελέγχει το παραδεκτό αυτής της αιτιολογημένης δήλωσης ένστασης.

3. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή παραδεκτής αιτιολογημένης δήλωσης ένστασης, η Επιτροπή καλεί την Αρχή ή το πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση και την αρχή ή τον φορέα που υπέβαλε την αίτηση να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία η πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη παραδόθηκε με ηλεκτρονικό μέσο.

Η αρχή ή το πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση και η αρχή ή ο φορέας που υπέβαλε την αίτηση αρχίζουν αυτές τις κατάλληλες διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Παρέχουν αμοιβαία τις σχετικές πληροφορίες ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον η αίτηση καταχώρισης πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται επίσης στην Επιτροπή.

Όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, οι αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας από την οποία υποβλήθηκε η αίτηση κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της γνώμης του αιτούντος και της γνώμης των αρχών ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας ή άλλου φυσικού και νομικού προσώπου τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση ένστασης.

Ανεξαρτήτως του αν επιτεύχθηκε συμφωνία, η κοινοποίηση στην Επιτροπή πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη λήξη των διαβουλεύσεων.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί, κατ’ αίτηση του αιτούντος, να παρατείνει την προθεσμία των διαβουλεύσεων κατά τρεις μήνες το πολύ.

4. Όταν, κατόπιν των κατάλληλων διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 τροποποιούνται ουσιαστικά, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 23.

5.Η κοινοποίηση ένστασης, η αιτιολογημένη δήλωση ένστασης και τα σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 25

Λόγοι ένστασης

1. Η αιτιολογημένη δήλωση ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 είναι παραδεκτή μόνον εάν ληφθεί από την Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εν λόγω διάταξη και εφόσον αποδεικνύεται σε αυτήν:

α) ότι δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6 και στο άρθρο 19·

β)    ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 31 ή το άρθρο  32· ή

γ) ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

2. Οι λόγοι ένστασης αξιολογούνται ως προς την επικράτεια της Ένωσης.

Άρθρο 26

Μεταβατική περίοδος όσον αφορά τη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη χορήγηση μεταβατικής περιόδου έως πέντε ετών, ώστε να μπορούν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η ονομασία των οποίων αντιβαίνει στο άρθρο 18 παράγραφος 2, να εξακολουθήσουν να φέρουν την ονομασία με την οποία διατίθενται στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι από μια αποδεκτή βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή του άρθρου 24 δήλωση ένστασης προκύπτει ότι η καταχώριση της ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη:

α) μιας πλήρως ταυτόσημης ονομασίας ή μιας σύνθετης ονομασίας, ένας όρος της οποίας είναι ταυτόσημος με την ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση· ή

β) άλλων ονομασιών οι οποίες είναι παρεμφερείς με την ονομασία που πρόκειται να καταχωρισθεί οι οποίες αναφέρονται στα αλκοολούχα ποτά που κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που παρατείνουν τη διάρκεια της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταβατικής περιόδου ή οι οποίες επιτρέπουν τη συνέχιση της χρήσης της ονομασίας σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται ότι:

α) η ονομασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είχε χρησιμοποιηθεί, κατά πάγια και θεμιτή πρακτική, επί τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης προστασίας στην Επιτροπή·

β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε η ονομασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με σκοπό την εκμετάλλευση της φήμης της καταχωρισμένης ονομασίας και ο καταναλωτής δεν έχει παραπλανηθεί ή δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

3. Όταν χρησιμοποιείται ονομασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η ένδειξη της χώρας καταγωγής εμφανίζεται σαφώς και ευκρινώς στην επισήμανση.

Άρθρο 27

Απόφαση σχετικά με την καταχώριση

1. Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2.

3. Εάν η Επιτροπή λάβει παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης, κατόπιν των κατάλληλων διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά τους:

α) εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, καταχωρίζει την ονομασία μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή

β) εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

4. Οι πράξεις καταχώρισης και οι αποφάσεις απόρριψης δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πράξη καταχώρισης παρέχει στη γεωγραφική ένδειξη την προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 28

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος

1. Μια ομάδα που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος.

Οι αιτήσεις περιγράφουν και αιτιολογούν τις αιτούμενες τροποποιήσεις.

2.    Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται από το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή του σχετικού προϊόντος.

Ωστόσο, εάν οι αιτήσεις τροποποίησης αφορούν μία ή περισσότερες τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος που σχετίζονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλοιώνουν το δεσμό που αναφέρεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 19, περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας, ή οποιουδήποτε τμήματος της ονομασίας του αλκοολούχου ποτού, επηρεάζουν την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, το κράτος μέλος υποβάλλει την αίτηση τροποποίησης στην Επιτροπή για έγκριση και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 27.

3.    Η εξέταση της αίτησης εστιάζει στην προτεινόμενη τροποποίηση.

Άρθρο 29

Ακύρωση

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)    όταν δεν διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους όρους των προδιαγραφών του προϊόντος·

β)    όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά έτη.

Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως των παραγωγών του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά με την καταχωρισμένη ονομασία, να ακυρώσει την αντίστοιχη καταχώριση. Τα άρθρα 21, 23, 24 και 27 εφαρμόζονται στη διαδικασία ακύρωσης.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Άρθρο 30

Μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Άρθρο 31

Ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις

1.Εάν μια ονομασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη με ονομασία που έχει ήδη καταχωριστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η ονομασία καταχωρίζεται εφόσον ληφθούν δεόντως υπόψη η τοπική και παραδοσιακή χρήση και τυχόν κίνδυνοι σύγχυσης.

2. Μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλη επικράτεια δεν καταχωρίζεται, ακόμη και αν είναι ακριβής όσον αφορά την πραγματική επικράτεια, περιοχή ή τόπο καταγωγής των εν λόγω προϊόντων.

3.Η χρήση καταχωρισμένης ομώνυμης γεωγραφικής ένδειξης επιτρέπεται μόνο εφόσον η ομώνυμη ονομασία που καταχωρίζεται μεταγενέστερα διακρίνεται επαρκώς στην πράξη από την ονομασία που προϋπήρχε στο μητρώο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών.

Άρθρο 32

Ειδικοί λόγοι απόρριψης της προστασίας

1.Οι ονομασίες που έχουν καταστεί κοινές δεν προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Για να προσδιοριστεί εάν μια ονομασία έχει καταστεί κοινή ή όχι, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, και ιδίως:

α)η υφιστάμενη κατάσταση στην Ένωση, ιδίως στις περιοχές κατανάλωσης·

β)η σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

2.Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν, λόγω της φήμης ενός εμπορικού σήματος και της αναγνωρισιμότητάς του, η προστασία θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα του αλκοολούχου ποτού.

3.    Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια παραγωγής ή παρασκευής που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.

Άρθρο 33

Σχέση μεταξύ εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων

1. Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο περιέχει ή αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη που απαριθμείται στο μητρώο απορρίπτεται ή ακυρώνεται, εφόσον η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 18 παράγραφος 2 καταστάσεις.

2.Ένα εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 και για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωριστεί ή εδραιωθεί μέσω της χρήσης του, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, καλόπιστα και εντός της επικράτειας της Ένωσης, είτε πριν από την ημερομηνία προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα καταγωγής είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1996, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται παρά την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται λόγοι που να δικαιολογούν την ακύρωσή ή ανάκλησή του βάσει της οδηγίας 2008/95/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου 18 .

Άρθρο 34

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.

2. Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Άρθρο 35

Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προϊόντος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

1.Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ένωσης, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές προϊόντος, πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, διεξάγεται από:

α)μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1· ή

β)έναν ή περισσότερους οργανισμούς ελέγχου κατά την έννοια του σημείου 5 του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 19 ο οποίος λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

2.Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτης χώρας, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές προϊόντος, πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

(a)μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα· ή

(b)έναν ή περισσότερους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων.

3.Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών και των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και επικαιροποιούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών και των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και επικαιροποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πληροφορίες.

4.Οι οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) συμμορφώνονται και είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC 17065:2012.

5.Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 36

Επιτήρηση της χρήσης των ονομασιών στην αγορά

1.Τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους, με βάση ανάλυση κινδύνου, όσον αφορά τη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών των γεωγραφικών ενδείξεων στην αγορά και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου.

2.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους της χρήσης της ονομασίας στην αγορά οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εν λόγω αρχών.

Άρθρο 37

Διαδικασία και απαιτήσεις, προγραμματισμός των ελέγχων και υποβολή σχετικών εκθέσεων

1.Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.

2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 41, 42 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

3.Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες 

1.Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

α)τα πρόσθετα κριτήρια για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· και

β)τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, μπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι προδιαγραφές προϊόντος μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 στοιχείο ε) ή τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο η).

3.Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:

α)σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·

β)ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.

5.Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.

6.Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.

7.Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 39

Εκτελεστικές αρμοδιότητες 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)τη μορφή των προδιαγραφών και μέτρα για τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος όσον αφορά τον δεσμό μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος·

β) τις διαδικασίες, τη μορφή και την παρουσίαση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που αφορούν περισσότερες από μία εθνικές επικράτειες·

γ)τις διαδικασίες, τη μορφή και την παρουσίαση των ενστάσεων.

δ) τη μορφή και την παρουσίαση της αίτησης τροποποίησης.

ε)τις διαδικασίες και τη μορφή της διαδικασίας ακύρωσης καθώς και την παρουσίαση των αιτήσεων ακύρωσης·

στ)τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 40

Έλεγχοι των αλκοολούχων ποτών

1.Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2.Η Επιτροπή διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, όπου απαιτείται, θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με τους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τον χαρακτήρα και το είδος πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται.

3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Άρθρο 42

Νομοθεσία των κρατών μελών

1.Κατά την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας για τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στην επικράτειά τους, και ειδικότερα για τις γεωγραφικές ενδείξεις που καταχωρίζονται στο μητρώο ή για την προστασία νέων γεωγραφικών ενδείξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την επισήμανση σε σύγκριση με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον οι κανόνες αυτοί είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης.

2.Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών που τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4.Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5, 16, 38, 41 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 44

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου 20 . Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 καταργείται.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 46

Μεταβατικά μέτρα

1. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και παράγονταν πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.

2. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή την παρέκκλιση από αυτόν έως 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.

3. Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας και τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος και τις αιτήσεις ακύρωσης οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 24 έως 26 εφαρμόζονται στις διαδικασίες για την αίτηση προστασίας, την αίτηση τροποποίησης και την αίτηση ακύρωσης για τις οποίες το ενιαίο έγγραφο, η αίτηση τροποποίησης ή η αίτηση ακύρωσης δεν έχουν δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις διαδικασίες για την αίτηση προστασίας, την αίτηση τροποποίησης και την αίτηση ακύρωσης για τις οποίες το ενιαίο έγγραφο, η αίτηση τροποποίησης ή η αίτηση ακύρωσης δεν έχουν δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4.Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η Επιτροπή, μετά από αίτηση του κράτους μέλους, δημοσιεύει το ενιαίο έγγραφο το οποίο έχει υποβάλει το εν λόγω κράτος μέλος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση συνοδεύεται από παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος και δεν πρέπει να ακολουθεί διαδικασία ένστασης.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από […].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(2) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(3) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, EE L 179 της 19.6.2014, σ. 36.
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, EE L 201 της 26.7.2013, σ. 21.
(6) ΕΕ C […] της […], σ.[…].
(7) ΕΕ C , της , σ. .
(8) ΕΕ C […] της […], σ.[…].
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
(12) Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
(13) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
(14) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(16) Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(17) Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(20) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1).
Top

Βρυξέλλες, 1.12.2016

COM(2016) 750 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στην

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι τεχνικοί ορισμοί, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, είναι οι εξής:

1)«Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης»: το αλκοολούχο υγρό που έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

α)    οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: καμία ανιχνεύσιμη γεύση διαφορετική από τη γεύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της·

β)ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος: 96,0 %·

γ)μέγιστες τιμές σε υπολειμματικά στοιχεία:

i)ολική οξύτητα, εκφραζόμενη σε γραμμάρια οξικού οξέος ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,5·

ii)εστέρες, εκφραζόμενοι σε γραμμάρια οξικού αιθυλεστέρα ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,3·

iii)αλδεΰδες, εκφραζόμενες σε γραμμάρια ακεταλδεΰδης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,5·

iv)ανώτερες αλκοόλες, εκφραζόμενες σε γραμμάρια 2-μεθυλο-προπανόλης-1 ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,5·

v)μεθανόλη, εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 30·

vi)στερεό υπόλειμμα, εκφραζόμενο σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,5·

vii)πτητικές αζωτούχες βάσεις, εκφραζόμενες σε γραμμάρια αζώτου ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,1·

viii)φουρφουράλη: μη ανιχνεύσιμη.

2)«Απόσταγμα γεωργικής προέλευσης»: το αλκοολούχο υγρό που λαμβάνεται από την απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση, γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης ούτε αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.

3)«Γλύκανση»: η χρησιμοποίηση, κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα προϊόντα:

α)ημίλευκης ζάχαρης, λευκής ζάχαρης, υπέρλευκης ζάχαρης, δεξτρόζης, φρουκτόζης, σιροπιού γλυκόζης, διαλύματος ζάχαρης, διαλύματος ιμβερτοποιημένου σακχάρου και σιροπιού ιμβερτοποιημένου σακχάρου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/EΚ του Συμβουλίου 1 ·

β)ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, νωπού γλεύκους σταφυλιών·

γ)καραμελοποιημένης ζάχαρης, η οποία είναι το προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με ελεγχόμενη θέρμανση σακχαρόζης, χωρίς προσθήκη βάσεων, μεταλλικών οξέων ή άλλων χημικών πρόσθετων·

δ)μελιού, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/EΚ του Συμβουλίου 2 ·

ε)σιροπιού από χαρούπια (χαρουπόμελου)·

ε)κάθε άλλου φυσικού υδατάνθρακα που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

4)«Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό.

5)«Προσθήκη νερού»: η προσθήκη νερού το οποίο μπορεί να έχει υποβληθεί σε απόσταξη, απιονισμό, καθαρισμό με ιονανταλλαγή ή αποσκλήρυνση κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών. Η εν λόγω προσθήκη επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η ποιότητα του νερού είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου 3 και της οδηγίας 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 και ότι ο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού, μετά την προσθήκη, εξακολουθεί να είναι σύμφωνος με τον ελάχιστο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο που προβλέπεται στο πλαίσιο της σχετικής κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών.

6)«Σύμμειξη»: η ανάμειξη δύο ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών της ίδιας κατηγορίας, μεταξύ των οποίων δεν εμφανίζονται ουσιώδεις διαφορές ως προς τη σύνθεση, παρά μόνο διαφορές που οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες:

α)τη μέθοδο παρασκευής·

β)τους χρησιμοποιούμενους αποστακτήρες·

γ)τη διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης·

δ)τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής.

Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό αλκοολούχο ποτό είναι της ίδιας κατηγορίας με τα αρχικά αλκοολούχα ποτά πριν από τη σύμμειξή τους.

7)«Ωρίμαση ή παλαίωση»: η διεργασία κατά την οποία αφήνονται να εξελιχθούν φυσικά, σε κατάλληλα δοχεία, ορισμένες αντιδράσεις που προσδίδουν στο αλκοολούχο ποτό οργανοληπτικές ιδιότητες, τις οποίες αυτό δεν διέθετε προηγουμένως.

8)«Αρωματικές ύλες»: οι «αρωματικές ύλες» όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

9)«Αρωματική ουσία»: η «αρωματική ουσία» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

10)«Φυσική αρωματική ουσία»: η «φυσική αρωματική ουσία» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

11)«Αρωματικό παρασκεύασμα»: το «αρωματικό παρασκεύασμα» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

12)«Άλλη αρωματική ύλη»: η «άλλη αρωματική ύλη» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

13)«Χρωστικές»: οι «χρωστικές» όπως ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5 .

14)«Χρωματισμός»: η χρήση, κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

15)«Κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος»: ο λόγος του όγκου της καθαρής αλκοόλης, σε θερμοκρασία 20° C, που περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν προς τον συνολικό όγκο του προϊόντος αυτού στην ίδια θερμοκρασία.

16)«Περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες»: η ποσότητα των άλλων πτητικών ουσιών, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης και μεθανόλης, που περιέχεται σε αλκοολούχο ποτό προερχόμενο αποκλειστικά με απόσταξη και η οποία οφείλεται μόνο στην απόσταξη ή επαναπόσταξη των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

17)«Συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγματα, χαρτόκουτα, θήκες, περιέκτες και φιάλες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση αλκοολούχων ποτών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ I

Κατηγορίες αλκοολούχων ποτών

1. Ρούμι

α)Το ρούμι είναι ένα από τα εξής:

i)αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη, είτε μελάσας ή σιροπιών λαμβανομένων κατά την παρασκευή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, είτε αυτούσιου χυμού ζαχαροκάλαμου, και αποστάζεται σε λιγότερο από 96 % vol., ώστε το προϊόν της απόσταξης να εμφανίζει διακριτά τα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι·

ii)αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος για το ρούμι είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το ρούμι δεν αρωματίζεται.

ε)Το ρούμι μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Οι γεωγραφικές ενδείξεις για αυτήν την κατηγορία μπορεί να συμπληρώνονται με τη λέξη «traditionnel», όταν το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε λιγότερο από 90 % vol., ύστερα από αλκοολική ζύμωση αλκοολογόνων υλών που κατάγονται αποκλειστικά από τον συγκεκριμένο τόπο παραγωγής. Το ρούμι αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. και να μην έχει υποστεί γλύκανση. Η χρήση της λέξης «traditionnel» δεν εμποδίζει τη χρήση των όρων «από παραγωγή ζάχαρης» ή «γεωργικό», οι οποίοι μπορούν να προστίθενται στην επωνυμία πώλησης «ρούμι» που συνοδεύει τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii).

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τη χρήση της λέξης «traditionnel» για όλα τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια των προϊόντων αυτών.

2. Whisky ή Whiskey

α)Το Whisky ή whiskey είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά από την εκτέλεση όλων των παρακάτω διαδικασιών παρασκευής:

i)απόσταξη γλεύκους, που παρασκευάζεται από βυνοποιημένα σιτηρά, με ή χωρίς την παρουσία ολόκληρων σπόρων άλλων σιτηρών, και το οποίο:

σακχαροποιείται από τη διάσπαση της βύνης που περιέχει, με ή χωρίς άλλα φυσικά ένζυμα,

υφίσταται ζύμωση υπό την επίδραση ζυμών,

ii)μία ή περισσότερες αποστάξεις σε βαθμό χαμηλότερο από 94,8 % vol., ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες·

iii)παλαίωση του τελικού προϊόντος απόσταξης επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια, των οποίων η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 700 λίτρα.

Το τελικό προϊόν απόσταξης, στο οποίο μπορεί να προστίθεται μόνο νερό και καθαρό καραμελόχρωμα (για χρωματισμό), διατηρεί το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση που είναι αποτέλεσμα της αναφερόμενης στα σημεία i), ii) και iii) διεργασίας παραγωγής.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του whisky ή whiskey είναι 40 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 54 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.

3. Απόσταγμα σιτηρών

α)Αλκοολούχα ποτά σιτηρών είναι τα αλκοολούχα ποτά τα οποία παράγονται αποκλειστικά με απόσταξη ζυμωθέντος γλεύκους, από ολόκληρους σπόρους σιτηρών, και τα οποία εμφανίζουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

β)Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 37 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Τα αλκοολούχα ποτά σιτηρών δεν αρωματίζονται.

ε)Τα αλκοολούχα ποτά σιτηρών μπορούν να περιέχουν μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Τα αλκοολούχα ποτά σιτηρών μπορούν να φέρουν την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα σιτηρών», αν έχουν ληφθεί με απόσταξη, σε λιγότερο από 95 % vol., γλεύκους, από ολόκληρους σπόρους σιτηρών, που έχει υποστεί ζύμωση και εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

4. Απόσταγμα οίνου

α)Απόσταγμα οίνου είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε βαθμό χαμηλότερο από 86 % vol., οίνου ή αλκοολωμένου οίνου ή με επαναπόσταξη προϊόντος απόσταξης οίνου σε βαθμό χαμηλότερο από 86 % vol.

ii)έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 125 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iii)έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος οίνου είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)Το απόσταγμα οίνου μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Σε περίπτωση που το απόσταγμα οίνου έχει υποστεί παλαίωση, μπορεί να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά ως «απόσταγμα οίνου» υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παλαίωσης είναι τουλάχιστον ίση προς τη διάρκεια της παλαίωσης που προβλέπεται για το αλκοολούχο ποτό όπως ορίζεται στην κατηγορία 5.

5. Brandy ή Weinbrand

α)Brandy ή Weinbrand είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται από αποστάγματα οίνου, με ή χωρίς την προσθήκη προϊόντος απόσταξης οίνου που έχει αποσταχθεί σε λιγότερο από 94,8 % vol., υπό τον όρο ότι αυτό το προϊόν απόσταξης οίνου δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το 50 % της περιεκτικότητας σε καθαρή αλκοόλη του τελικού προϊόντος·

ii)έχει υποστεί παλαίωση σε δρύινα δοχεία επί ένα τουλάχιστον έτος ή επί έξι τουλάχιστον μήνες, εάν πρόκειται για δρύινα βαρέλια το καθένα από τα οποία έχει χωρητικότητα μικρότερη των 1.000 λίτρων·

iii)έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 125 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., οφειλόμενη αποκλειστικά στην απόσταξη ή επαναπόσταξη των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν·

iv)έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του brandy ή Weinbrand είναι 36 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)Το Brandy ή Weinbrand μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

6. Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

α)Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τους ακόλουθους όρους:

i)παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση στεμφύλων, σταφυλής ακολουθούμενη από απόσταξη, είτε κατευθείαν με υδρατμούς, είτε ύστερα από προσθήκη νερού·

ii)στα στέμφυλα είναι δυνατόν να προστίθεται οινολάσπη σε αναλογία που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόγραμμα οινολάσπης ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιηθέντων στεμφύλων σταφυλής·

iii)η ποσότητα της προερχόμενης από την οινολάσπη αλκοόλης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της συνολικής ποσότητας αλκοόλης που περιέχει το τελικό προϊόν·

iv)η απόσταξη συντελείται παρουσία των στεμφύλων, σε λιγότερο από 86 % vol.·

v)επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον ίδιο αλκοολικό τίτλο·

vi)έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 140 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

7. Απόσταγμα στεμφύλων φρούτων

α)Απόσταγμα στεμφύλων φρούτων είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)λαμβάνεται αποκλειστικά από τη ζύμωση και απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., στεμφύλων φρούτων, εξαιρουμένων των στεμφύλων σταφυλής·

ii)έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iii)έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 500 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iv)προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

v)επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον ίδιο αλκοολικό βαθμό, σύμφωνα με το σημείο i).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος στεμφύλων φρούτων είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων δεν αρωματίζεται.

ε)Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Η επωνυμία πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων» ακολουθούμενη από το όνομα του φρούτου. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί στέμφυλα πολλών διαφορετικών φρούτων, η επωνυμία πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων φρούτων».

8. Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy

α)Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy είναι το αλκοολούχο ποτό το οποίο παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη του προϊόντος που λαμβάνεται από την αλκοολική ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων των ποικιλιών «μαύρη κορινθιακή» ή «μοσχάτο Αλεξάνδρειας». Το προϊόν αυτό αποστάζεται σε λιγότερο από 94,5 % vol., κατά τρόπον ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος σταφίδας ή raisin brandy είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy δεν αρωματίζεται.

ε)Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

9. Απόσταγμα φρούτων

α)Απόσταγμα φρούτων είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη ενός σαρκώδους καρπού ή γλεύκους του καρπού αυτού, ραγών ή λαχανικών, με ή χωρίς τους πυρήνες·

ii)αποστάζεται σε λιγότερο από 86 % vol., κατά τρόπον ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τις αποσταχθείσες πρώτες ύλες·

iii)έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iv)προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)Η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη του αποστάγματος φρούτων είναι 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

i) Ωστόσο, αν τα αποστάγματα φρούτων λαμβάνονται από τα φρούτα ή τις ράγες που αναφέρονται κατωτέρω, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη είναι 1 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.:

δαμάσκηνα (Prunus domestica L.),

κορόμηλα (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch (Prunus domestica L.),

μήλα (Malus domestica Borkh.),

αχλάδια (Pyrus communis L.) εκτός από τα αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

σμέουρα (Rubus idaeus L.),

βατόμουρα (Rubus fruticosus auct. aggr.),

βερίκοκα (Prunus armeniaca L.),

ροδάκινα (Prunus persica (L.) (Batsch),

ii)Ωστόσο, αν τα αποστάγματα φρούτων λαμβάνονται από τα φρούτα ή τις ράγες που αναφέρονται κατωτέρω, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη είναι 1 350 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.:

αχλάδια της ποικιλίας Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

φραγκοστάφυλα κόκκινα (Ribes rubrum L.),

φραγκοστάφυλα μαύρα (Ribes nigrum L.),

καρπούς σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),

καρπούς κουφοξυλιάς (Sambucus nigra L.),

κυδώνια (Cydonia oblonga Mill.),

καρποί αρκεύθου (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).

γ)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αποσταγμάτων φρούτων είναι 37,5 %.

δ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

ε)Το απόσταγμα φρούτων δεν αρωματίζεται.

στ)Η επωνυμία πώλησης των αποσταγμάτων φρούτων είναι «απόσταγμα», με την προσθήκη του ονόματος του φρούτου, της ράγας ή του λαχανικού, όπως π.χ.: απόσταγμα κερασιών, το οποίο μπορεί επίσης να ονομάζεται kirsch, απόσταγμα δαμάσκηνων, το οποίο μπορεί επίσης να ονομάζεται slivovitz, απόσταγμα κορόμηλων, ροδάκινων, μήλων, αχλαδιών, βερίκοκων, σύκων, εσπεριδοειδών, σταφυλιών ή άλλου φρούτου.

Μπορούν επίσης να ονομάζονται wasser, σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου.

Το όνομα του φρούτου μπορεί να αντικαθιστά τη λέξη «απόσταγμα», ακολουθούμενη από το όνομα του φρούτου, εφόσον πρόκειται για τα ακόλουθα φρούτα:

κορόμηλα (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

δαμάσκηνα (Prunus domestica L.),

δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch (Prunus domestica L.),

καρποί κουμαριάς (Arbutus unedo L.),

μήλα της ποικιλίας «Golden Delicious».

Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος ο τελικός καταναλωτής να μην αντιλαμβάνεται εύκολα μία από τις εν λόγω επωνυμίες πώλησης που δεν περιλαμβάνουν τη λέξη «απόσταγμα», η επισήμανση και η παρουσίαση περιλαμβάνουν τη λέξη «απόσταγμα» η οποία μπορεί να συμπληρώνεται με επεξήγηση.

ζ)Η ονομασία «Williams» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την πώληση αποστάγματος αχλαδιών που παράγεται αποκλειστικά από αχλάδια της ποικιλίας «Williams».

η)Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων» ή «απόσταγμα λαχανικών», ανάλογα με την περίπτωση. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

10. Απόσταγμα μηλίτη και απόσταγμα απίτη

α)Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη είναι αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγονται αποκλειστικά με απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol. μηλίτη ή απίτη κατά τρόπον ώστε το απόσταγμα να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τους καρπούς·

ii)έχουν περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iii)έχουν μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος μηλίτη και του αποστάγματος απίτη είναι 37,5 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται.

ε)Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη μπορεί να περιέχουν μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

11. Απόσταγμα μελιού

α)Απόσταγμα μελιού είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση και απόσταξη γλεύκους μελιού·

ii)αποστάζεται σε λιγότερο από 86 % vol., έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να προέρχονται από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος μελιού είναι 35 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το απόσταγμα μελιού δεν αρωματίζεται.

ε)Το απόσταγμα μελιού μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Το απόσταγμα μελιού μπορεί να γλυκαίνεται μόνο με μέλι.

12. Hefebrand

α)Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οινολάσπης ή λασπών από ζυμωθέντα φρούτα.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Hefebrand ή αποστάγματος λάσπης είναι 38 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Τo Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης δεν αρωματίζεται.

ε)Τo Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)Η επωνυμία πώλησης του Hefebrand ή αποστάγματος λάσπης συμπληρώνεται με το όνομα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.

13. Bierbrand ή eau de vie de bière

α)Το Bierbrand ή eau de vie de bière είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από την απευθείας απόσταξη, υπό κανονική πίεση, σε λιγότερο από 86 % vol., προσφάτως παραχθέντος ζύθου κατά τρόπον ώστε το λαμβανόμενο απόσταγμα να εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τον ζύθο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Bierbrand ή eau de vie de bière είναι 38 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το Bierbrand ή eau de vie de bière δεν αρωματίζεται.

ε)Το Bierbrand ή eau de vie de bière μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.14. Topinambur

α)Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση και απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., κονδύλων ηλιάνθου του κονδυλόρριζου (Helianthus tuberosus L.).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του topinambur ή αποστάγματος κονδύλων ηλιάνθου είναι 38 %.

γ)Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

δ)Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου δεν αρωματίζεται.

ε)Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

15. Βότκα

α)Βότκα είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης λαμβανόμενη, κατόπιν ζύμωσης με ζύμες, από:

πατάτες ή δημητριακά ή και τα δύο,

άλλες γεωργικές πρώτες ύλες,

και η οποία αποστάζεται ή ανακαθαρίζεται ή και τα δύο έτσι ώστε να εξασθενίσουν επιλεκτικά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και τα παραπροϊόντα της ζύμωσης.

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να ακολουθείται από επαναπόσταξη ή κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας ή και τα δύο, συμπεριλαμβανομένου του ενεργού άνθρακα, με σκοπό να προσδίδονται στο ποτό ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι 37,5 %.

γ)Οι μόνες αρωματικές ύλες που επιτρέπεται να προστίθενται είναι οι φυσικές αρωματικές ύλες που περιέχονται σε αποστάγματα των πρώτων υλών, οι οποίες υπέστησαν ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από το κυρίαρχο άρωμα/γεύση.

δ)Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

16. Απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου που χρησιμοποιήθηκε) λαμβανόμενο με διαβροχή και απόσταξη

α)Απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου που χρησιμοποιήθηκε) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη είναι το αλκοολούχο ποτό το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή μείγματος αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,

ii)λαμβάνεται από τα ακόλουθα φρούτα ή ράγες:

— βατόμουρα (Rubus fruticosus auct. aggr.),

— φράουλες (Fragaria spp.),

— μύρτιλλα/μυρτίδια (Vaccinium myrtillus L.),

— σμέουρα (Rubus idaeus L.),

— κόκκινα φραγκοστάφυλα (Ribes rubrum L.),

— λευκά φραγκοστάφυλα (Ribes niveum Lindl.),

— μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes nigrum L.),

— τσάπουρνα (Prunus spinosa L.),

— καρπούς οικιακής σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),

— καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus domestica L.),

— καρπούς ελαιόπρινου ή ου (Ilex aquifolium και Ilex cassine L.),

— καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς [Sorbus torminalis (L.Crantz),

— καρπούς κουφοξυλιάς (Sambucus nigra L.),

— αγκαθωτά φραγκοστάφυλα ή λαγοκέρασα (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

— ράγες οξυκόκκου (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus),

— καρπούς βακινίου του είδους «άμπελος των ιδαίων» (Vaccinium vitis-idaea L.),

— αμερικανικά μύρτιλλα (Vaccinium corymbosum L.),

— καρπούς ιπποφαούς του ραμνοειδούς (Hippophae rhamnoides L.),

— καρπούς κυνορροδέας (Rosa canina L.),

— αγριοβατόμουρα (Rubus chamaemorus L.),

— έμπετρα (Empetrum nigrum L.),

— καρπούς αρκτικής βάτου (Rubus arcticus L.),

— καρπούς μυρτιάς (Myrtus communis L.),

— μπανάνες (Musa spp.),

— καρπούς πασιφλόρας (Passiflora edulis Sims),

— πολυνησιακά δαμάσκηνα (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

— ισπανικά δαμάσκηνα ή mombin (Spondias mombin L.),

— καρύδια (Juglans regia L.),

— φουντούκια (Corylus avellana),

— κάστανα (Castanea sativa),

— εσπεριδοειδή (Citrus spp. L.),

— φραγκόσυκα (Opuntia ficus-indica).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη είναι 37,5 %.

γ)Το απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη δεν αρωματίζεται.

δ)Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση των παραγόμενων με διαβροχή και απόσταξη αποσταγμάτων (ακολουθεί το όνομα του φρούτου), η ένδειξη «ληφθέν με διαβροχή και απόσταξη» πρέπει να αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση με χαρακτήρες ίδιας γραμματοσειράς και ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη «απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου)», στο ίδιο οπτικό πεδίο με αυτή και, εφόσον πρόκειται για φιάλες, στην εμπρόσθια ετικέτα.

17. Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)

α)Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι 37,5 %.

γ)Το Geist ( σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) δεν αρωματίζεται.

18. Γεντιανή

α)Γεντιανή είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται από απόσταγμα γεντιανής, το οποίο με τη σειρά του λαμβάνεται από τη ζύμωση ριζών γεντιανής με ή χωρίς προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της γεντιανής είναι 37,5 %.

γ)Η γεντιανή δεν αρωματίζεται.

19. Αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα με άρκευθο

α)Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή μείγμα αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με άρκευθο είναι 30 %.

γ)Μπορούν να χρησιμοποιούνται επιπλέον αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή αρωματικά φυτά ή μέρη αρωματικών φυτών αρκεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της αρκεύθου να είναι αισθητά, ακόμα και αν είναι μερικές φορές εξασθενημένα.

δ)Τα αλκοολούχα ποτά με άρκευθο μπορούν να φέρουν τις επωνυμίες πώλησης Wacholder ή genebra.

20. Τζιν

α)Gin είναι το αλκοολούχο ποτό με άρκευθο για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με κατάλληλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, στην οποία προστίθενται καρποί αρκεύθου (Juniperus communis L.).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του gin είναι 37,5 %.

γ)Μόνον αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή και τα δύο χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του gin ούτως ώστε να υπερισχύει η γεύση του αρκεύθου.

δ)Ο όρος «gin» μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry» αν δεν περιέχονται πρόσθετες γλυκαντικές ύλες που υπερβαίνουν τα 0,1 γραμμάρια σακχάρων ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

21. Αποσταγμένο gin

α)Το αποσταγμένο gin είναι ένα από τα εξής:

i)αλκοολούχο ποτό με άρκευθο, το οποίο παράγεται αποκλειστικά με επαναπόσταξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, κατάλληλης ποιότητας, που έχει τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αρχικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 96 % vol., μέσα σε άμβυκες που χρησιμοποιούνται κατά παράδοση για το gin, παρουσία καρπών αρκεύθου (Juniperus communis L.) και άλλων φυσικών φυτικών προϊόντων, εφόσον υπερισχύει η γεύση της αρκεύθου·

ii)μείγμα του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποσταγμένου gin είναι 37,5 %.

γ)Το gin που λαμβάνεται από την απλή προσθήκη αιθέριων ελαίων ή αρωματικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης δεν θεωρείται αποσταγμένο gin.

δ)Ο όρος «αποσταγμένο gin» μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry» αν δεν περιέχονται πρόσθετες γλυκαντικές ύλες που υπερβαίνουν το 0,1 gr σακχάρων ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

22. London gin

α)Το London gin είναι ένας τύπος αποσταγμένου gin:

i)που λαμβάνεται αποκλειστικά από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, της οποίας η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., και αποκτά το άρωμα/γεύση του αποκλειστικά με την επαναπόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης σε παραδοσιακούς άμβυκες, παρουσία όλων των χρησιμοποιούμενων φυσικών φυτικών υλών·

ii)στο οποίο το προκύπτον απόσταγμα περιέχει τουλάχιστον 70 % αλκοόλης κατ’ όγκο·

iii)στην περίπτωση που προστίθεται άλλη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι αλλά η περιεκτικότητα σε μεθανόλη δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iv)που δεν περιέχει πρόσθετες γλυκαντικές ύλες σε ποσότητα που να υπερβαίνει το 0,1 gr σακχάρων ανά λίτρο τελικού προϊόντος, ούτε χρωστικές ουσίες·

v)που δεν περιέχει άλλα πρόσθετα συστατικά εκτός από νερό.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του London gin είναι 37,5 %.

γ)Η επωνυμία London gin μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry».

23. Αλκοολούχα ποτά με κύμινο

α)Αλκοολούχα ποτά με κύμινο είναι τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την προσθήκη κύμινου (Carum carvi L.).

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με κύμινο είναι 30 %.

γ)Μπορούν να χρησιμοποιούνται επιπλέον αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα αλλά πρέπει να υπερισχύει η γεύση του κύμινου.24. Akvavit ή aquavit

α)Akvavit ή aquavit είναι το αλκοολούχο ποτό με κύμινο ή σπόρους ανήθου, που παράγεται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθεται απόσταγμα αρωματικών φυτών ή μπαχαρικών.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του akvavit ή aquavit είναι 37,5 %.

γ)Μπορούν να χρησιμοποιούνται επιπλέον φυσικές αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή και τα δύο αλλά το άρωμα/γεύση αυτών των ποτών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αποστάγματα σπόρων κύμινου ή σπόρων άνηθου (Anethum graveolens L.) ή και των δύο, ενώ η χρήση αιθερίων ελαίων απαγορεύεται.

δ)Οι πικρές ουσίες δεν πρέπει να υπερισχύουν αισθητά στη γεύση· η περιεκτικότητα σε στερεό υπόλειμμα δεν υπερβαίνει τα 1,5 γραμμάρια ανά 100 χιλιοστόλιτρα.

25. Αλκοολούχα ποτά με άνισο

α)Αλκοολούχο ποτό με άνισο είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται φυσικά εκχυλίσματα αστεροειδούς ανίσου (Ιllicium verum Hook f.), ανίσου (κοινώς γλυκάνισου) (Pimpinella anissum L.), μάραθου (Foeniculum vulgare Mill.) ή οποιουδήποτε άλλου φυτού περιέχει το ίδιο βασικό αρωματικό συστατικό, και με μία από τις ακόλουθες μεθόδους ή με συνδυασμό των συγκεκριμένων μεθόδων:

i)διαβροχή ή απόσταξη ή και τα δύο·

ii)επαναπόσταξη της αλκοόλης παρουσία των σπόρων ή άλλων μερών των φυτών που αναφέρονται ανωτέρω·

iii)προσθήκη φυσικών, αποσταγμένων εκχυλισμάτων φυτών που έχουν άρωμα ανίσου.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με άνισο είναι 15 %.

γ)Για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών με άνισο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα.

δ)Συμπληρωματικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλα φυσικά εκχυλίσματα φυτών ή αρωματικοί σπόροι αλλά πρέπει να υπερισχύει η γεύση του ανίσου.

26. Pastis

α)Pastis είναι το αλκοολούχο ποτό με άνισο που περιέχει επίσης φυσικά εκχυλίσματα γλυκόριζας (Glycyrrhiza spp.), με αποτέλεσμα την παρουσία χρωστικών που ονομάζονται «χαλκόνες», καθώς και γλυκυρριζικού οξέος σε ελάχιστη και μέγιστη αναλογία 0,05 και 0,5 γραμμαρίων ανά λίτρο, αντίστοιχα.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του pastis είναι 40 %.

γ)Για την παρασκευή pastis μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα.

δ)Το pastis έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, μικρότερη από 100 γραμμάρια ανά λίτρο και ελάχιστη και μέγιστη περιεκτικότητα σε ανηθόλη 1,5 και 2 γραμμάρια ανά λίτρο, αντίστοιχα.

27. Pastis de Marseille

α)Το pastis de Marseille είναι ένα pastis με περιεκτικότητα σε ανηθόλη 2 γραμμάρια ανά λίτρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του pastis de Marseille είναι 45 %.

γ)Για την παρασκευή pastis de Marseille μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα.

28. Anis

α)Anis είναι το αλκοολούχο ποτό με άνισο, το χαρακτηριστικό άρωμα του οποίου προέρχεται αποκλειστικά από άνισο (Pimpinella anisum L.), αστεροειδές άνισο (Illicium verum Hook f.) ή μάραθο (Foeniculum vulgare Mill.) ή συνδυασμό αυτών.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 37 %.

γ)Για την παρασκευή anis μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα.

29. Αποσταγμένο άνισο

α)Αποσταγμένο anis είναι το anis το οποίο περιέχει αλκοόλη που αποστάχθηκε παρουσία των σπόρων που αναφέρονται στην κατηγορία 28 στοιχείο α) και, αν πρόκειται για γεωγραφικές ενδείξεις, μαστίχας και άλλων αρωματικών σπόρων, φυτών ή φρούτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αλκοόλη αποτελεί τουλάχιστον το 20 % του αλκοολικού τίτλου του αποσταγμένου anis.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποσταγμένου anis είναι 35 %.

γ)Για την παρασκευή αποσταγμένου anis μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα.

30. Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter

α)Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του πικρού αλκοολούχου ποτού ή bitter είναι 15 %.

γ)Τα πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter μπορούν επίσης να πωλούνται με την επωνυμία «amer» ή «bitter», με ή χωρίς προσθήκη άλλου όρου.

31. Αρωματισμένη βότκα

α)Αρωματισμένη βότκα είναι η βότκα, η οποία έχει αποκτήσει διαφορετικό κυρίαρχο άρωμα/γεύση από το άρωμα/γεύση των πρώτων υλών.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της αρωματισμένης βότκας είναι 37,5 %.

γ)Η αρωματισμένη βότκα μπορεί να υφίσταται γλύκανση, σύμμειξη, προσθήκη αρωμάτων, ωρίμαση ή χρωματισμό.

δ)Η αρωματισμένη βότκα μπορεί επίσης να πωλείται με την επωνυμία «βότκα» σε συνδυασμό με το όνομα του κυρίαρχου αρώματος/κυρίαρχης γεύσης.

32. Λικέρ

α)Λικέρ (ηδύποτο) είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο:

70 γραμμάρια ανά λίτρο για τα λικέρ κερασιού/βύσσινου, των οποίων η αιθυλική αλκοόλη είναι αποκλειστικά απόσταγμα κερασιών/βύσσινων,

80 γραμμάρια ανά λίτρο, στην περίπτωση των λικέρ γεντιανής ή παρόμοιων λικέρ που παρασκευάζονται με μόνη αρωματική ουσία τη γεντιανή ή παρόμοιου είδους φυτά,

100 γραμμάρια ανά λίτρο σε κάθε άλλη περίπτωση,

ii)παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ είναι 15 %.

γ)Για την παρασκευή λικέρ μπορούν να χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες και αρωματικά παρασκευάσματα για την παρασκευή των ακόλουθων λικέρ:

i)λικέρ φρούτων:

βατόμουρων,

κερασιών/βύσσινων,

σμέουρων,

μούρων,

μύρτιλλων,

εσπεριδοειδών,

αγριοβατόμουρων,

καρπών αρκτικής βάτου,

ραγών οξυκόκκου,

καρπών βακινίου του είδους «άμπελος των ιδαίων»,

καρπών ιπποφαούς του ραμνοειδούς,

ανανάδων,

ii)λικέρ φυτών:

μέντας,

γεντιανής,

ανίσου (γλυκάνισου)

αψινθίου (génépi),

φαρμακευτικών φυτών.

δ)Οι ακόλουθοι σύνθετοι όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των λικέρ που παράγονται στην Ένωση στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής:

prune-brandy,

orange-brandy,

apricot-brandy,

cherry-brandy,

solbaerrom, καλούμενο επίσης «ρούμι μαύρου φραγκοστάφυλου».

Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση των ανωτέρω λικέρ, ο σύνθετος όρος πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα και στην παρουσίαση στην ίδια σειρά, με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου χρώματος, ενώ η λέξη «λικέρ» πρέπει να αναγράφεται σε άμεση γειτνίαση με χαρακτήρες διαστάσεων όχι μικρότερων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τους σύνθετους όρους. Εάν η αλκοόλη δεν προέρχεται από το αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό, η προέλευσή της πρέπει να δηλώνεται στην ετικέτα στο ίδιο οπτικό πεδίο, όπως ο σύνθετος όρος και η λέξη «λικέρ», είτε με αναφορά στο είδος της γεωργικής αλκοόλης είτε με τις λέξεις «γεωργική αλκοόλη», των οποίων προηγείται πάντοτε η ένδειξη «παρασκευάζεται από» ή «παρασκευάζεται με χρήση».

33. Crème de (ακολουθεί το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε)

α)Το αλκοολούχο ποτό που είναι γνωστό ως Crème de (ακολουθεί το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), εξαιρουμένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι λικέρ με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 250 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του crème de (ακολουθεί το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε) είναι 15 %.

γ)Για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

34. Crème de cassis

α)Crème de cassis είναι το λικέρ από μαύρα φραγκοστάφυλα, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 400 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του crème de cassis είναι 15 %.

γ)Για το crème de cassis εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

35. Guignolet

α)Guignolet είναι το λικέρ που λαμβάνεται από τη διαβροχή κερασιών/βύσσινων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του guignolet είναι 15 %.

γ)Για το guignolet ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

36. Punch au rhum

α)Punch au rhum είναι το λικέρ, στο οποίο η περιεχόμενη αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από ρούμι.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του punch au rhum είναι 15 %.

γ)Για το punch au rhum ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

37. Sloe gin

α)Sloe gin είναι το λικέρ που παράγεται με διαβροχή τσάπουρνων σε gin, ενδεχομένως με προσθήκη χυμού τσάπουρνων.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος sloe gin είναι 25 %.

γ)Για την παρασκευή sloe gin μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

38. «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»

Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán είναι το αλκοολούχο ποτό:

α) στο οποίο υπερισχύει η γεύση των καρπών τσαπουρνιάς και λαμβάνεται με διαβροχή τσάπουρνων (Prunus spinosa) σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, με την προσθήκη φυσικών εκχυλισμάτων ανίσου (κοινώς γλυκάνισου) ή αποσταγμάτων ανίσου ή και των δύο,

β) το οποίο έχει ελάχιστο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 25 %,

γ) για την παραγωγή του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστη ποσότητα 125 γραμμαρίων καρπών τσαπουρνιάς ανά λίτρο τελικού προϊόντος,

δ) η περιεκτικότητα του οποίου σε σάκχαρα, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, κυμαίνεται μεταξύ 80 και 250 γραμμαρίων ανά λίτρο τελικού προϊόντος,

ε) του οποίου τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, το χρώμα και η γεύση προέρχονται αποκλειστικά από τον χρησιμοποιούμενο καρπό και τον άνισο.

Ο όρος «Pacharán» μπορεί να χρησιμοποιείται ως ονομασία πώλησης μόνο στην περίπτωση που το προϊόν έχει παρασκευαστεί στην Ισπανία. Όταν το προϊόν έχει παρασκευαστεί εκτός Ισπανίας, ο όρος «Pacharán» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά της ονομασίας πώλησης «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα», υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τις λέξεις: «παράγεται στον/στην/στο...», ακολουθούμενες από την ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας παραγωγής.

39. Sambuca

α)Το Sambuca είναι άχρωμο λικέρ, αρωματισμένο με άνισο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)περιέχει αποστάγματα ανίσου (Pimpinella anisum L.), αστεροειδούς ανίσου (Illicum verum L.) ή άλλων αρωματικών φυτών·

ii)έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 370 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·

iii)έχει περιεκτικότητα σε φυσική ανηθόλη τουλάχιστον 1 γραμμάριο ανά λίτρο και το πολύ 2 γραμμάρια ανά λίτρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του sambuca είναι 38 %.

γ)Για το sambuca ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

40. Maraschino, Marrasquino ή Maraskino

α)Maraschino, Marrasquino ή maraskino είναι το άχρωμο λικέρ, του οποίου το άρωμα/γεύση προέρχεται κυρίως από απόσταγμα κερασιών της ποικιλίας Marasca ή από το προϊόν που λαμβάνεται από τη διαβροχή του φρούτου αυτού ή μερών του σε αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και το οποίο έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 250 γραμμάρια ανά λίτρο εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του maraschino, marrasquino ή maraskino είναι 24 %.

γ)Για το maraschino, marrasquino ή maraskino ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».41. Nocino

α)Nocino είναι το λικέρ που αποκτά το άρωμά του κυρίως με διαβροχή ή απόσταξη ολόκληρων περικάρπιων άγουρων καρυδιών (Juglans Regia L.) και έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 100 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του nocino είναι 30 %.

γ)Για το nocino ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και τα αρωματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «λικέρ».

42. Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat

α)Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι 14 %.

γ)Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.

43. Λικέρ με αυγά

α)Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ με αυγό είναι 15 %.

γ)Για την παρασκευή του λικέρ με αυγό μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.

44. Mistrà

α)Το mistrà είναι άχρωμο λικέρ στο οποίο έχει προστεθεί άνισο ή φυσική ανηθόλη και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)έχει περιεκτικότητα σε ανηθόλη τουλάχιστον 1 γραμμάριο ανά λίτρο και το πολύ 2 γραμμάρια ανά λίτρο·

ii)μπορεί επίσης να περιέχει απόσταγμα αρωματικών φυτών·

iii)χωρίς προσθήκη σακχάρων.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του mistrà είναι 40 % και ο μέγιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος είναι 47 %.

γ)Για την παρασκευή mistrà μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.45. Väkevä glögi ή spritglögg

α)Το Väkevä glögi ή spritglögg είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθεται ως άρωμα καρυόφυλλο ή κανέλα ή και τα δύο και για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται μία από τις εξής διαδικασίες: διαβροχή ή απόσταξη, επαναπόσταξη της αλκοόλης παρουσία μερών των προαναφερόμενων φυτών, προσθήκη φυσικών αρωματικών ουσιών καρυόφυλλου ή κανέλας ή συνδυασμός των διαδικασιών αυτών.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του väkevä glögi ή spritglögg είναι 15 %.

γ)Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες, αρωματικά παρασκευάσματα ή άλλες αρωματικές ύλες, αλλά πρέπει να υπερισχύει το άρωμα των προαναφερθέντων μπαχαρικών.

δ)Η περιεκτικότητα σε οίνο ή προϊόντα οίνου δεν υπερβαίνει το 50 % του τελικού προϊόντος.

46. Berenburg ή Beerenburg

α)Berenburg ή Beerenburg είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i)παράγεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης·

ii)παράγεται με διαβροχή φρούτων ή φυτών ή μερών φρούτων ή φυτών·

iii)    περιέχει απόσταγμα ριζών γεντιανής (Gentiana lutea L.), καρπών αρκεύθου (Juniperous communis L.) και φύλλων δάφνης (Laurus nobilis L.), ως ειδικό άρωμα·

iv)το χρώμα του μπορεί να είναι από ανοιχτό έως σκούρο καστανό·

v)μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι περιεκτικότητας 20 γραμμαρίων ανά λίτρο εκφραζόμενης σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Berenburg ή Beerenburg είναι 30 %.

γ)Για την παρασκευή του Berenburg ή Beerenburg μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και φυσικά αρωματικά παρασκευάσματα.

47. Νέκταρ μελιού ή υδρομελιού

α)Το νέκταρ μελιού ή υδρομελιού είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με τον αρωματισμό μείγματος από ζυμωθέντα πολτό μελιού και απόσταγμα υδρομελιού ή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή και τα δύο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 30 % vol. ζυμωθέντα πολτό μελιού.

β)Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του νέκταρος μελιού ή υδρομελιού είναι 22 %.

γ)Για την παρασκευή νέκταρος μελιού ή υδρομελιού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και φυσικά αρωματικά παρασκευάσματα υπό τον όρο ότι υπερισχύει η γεύση του μελιού.

δ)Το νέκταρ μελιού ή υδρομελιού μπορεί να γλυκαίνεται μόνο με μέλι.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Ειδικοί κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα που δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Ι.

1. Το Rum-Verschnitt παράγεται στη Γερμανία με ανάμειξη αλκοόλης με ρούμι. Ποσοστό τουλάχιστον 5 % της αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται από το ρούμι. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Rum-Verschnitt είναι 37,5 %. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση, η λέξη Verschnitt πρέπει να αναγράφεται στην παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες της λέξης Rum, στην ίδια γραμμή με αυτή και, αν πρόκειται για φιάλη, στην εμπρόσθια ετικέτα. Η επωνυμία πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος είναι «αλκοολούχο ποτό». Σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος εκτός Γερμανίας, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση.

2. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική Δημοκρατία και λαμβάνεται με προσθήκη σε προϊόν απόσταξης δαμάσκηνων, πριν από την τελική απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, ενώ η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % από απόσταγμα δαμάσκηνων. Η επωνυμία πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος είναι «αλκοολούχο ποτό». Η ονομασία slivovice μπορεί να προστεθεί αν αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο στην εμπρόσθια ετικέτα. Σε περίπτωση πώλησης του slivovice εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας slivovitz για αποστάγματα φρούτων σύμφωνα με την κατηγορία 9 του μέρους Ι του παρόντος παραρτήματος.

(1) Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (EE L 10 της 12.1.2002, σ. 53).
(2) Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47).
(3) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
(4) Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).
Top