Help Print this page 

Document 32013R0575R(04)

Title and reference
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013)

OJ L 20, 25.1.2017, p. 2–2 (CS, EN, HR, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SK, SL)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 3–4 (FR, FI)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–1 (GA)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 3–3 (BG, DA, DE, SV)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 2–12 (ET)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 2–3 (LT, HU)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 2–4 (ES)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 4–4 (PL)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 3–8 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/corrigendum/2017-01-25/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/3


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

( Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 27. juni 2013 )

1.

Side 33, artikel 19, stk. 2, litra c):

I stedet for:

»Når de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for det konsoliderede tilsyn, finder, at det ud fra formålene med tilsynet med kreditinstitutter ville være uhensigtsmæssigt …«

læses:

»Når de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for det konsoliderede tilsyn, finder, at det ud fra formålene med tilsynet med institutter ville være uhensigtsmæssigt …«

2.

Side 42, artikel 36, stk. 1, litra j):

I stedet for:

»j)

de komponenter, som i henhold til artikel 56 skal fratrækkes de hybride kernekapitalposter, og som overstiger instituttets hybride kernekapital«

læses:

»j)

de komponenter, som i henhold til artikel 56 skal fratrækkes de hybride kernekapitalposter, og som overstiger instituttets hybride kernekapitalposter«

3.

Side 51, artikel 56, litra e):

I stedet for:

»e)

de poster, som i henhold til artikel 63 skal fradrages i de supplerende kapitalposter, der overstiger instituttets supplerende kapital«

læses:

»e)

de poster, som i henhold til artikel 63 skal fradrages i de supplerende kapitalposter, der overstiger instituttets supplerende kapitalposter«

4.

Side 176, artikel 284, stk. 6, tredje punktum, formlen:

I stedet for:

»Formula«

læses:

»Formula«

5.

Side 292, artikel 520, nr. 1) (vedrørende artikel 50b, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012):

I stedet for:

»h)

når markedsværdimetoden anvendes som fastlagt i artikel 274 i forordning (EU) nr. 575/2013, erstatter en CCP formlen i artikel 398, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning [indsættes af Publikationskontoret] med følgende formel: …«

læses:

»h)

når markedsværdimetoden anvendes som fastlagt i artikel 274 i forordning (EU) nr. 575/2013, erstatter en CCP formlen i artikel 298, stk. 1, litra c), nr. ii), i nævnte forordning med følgende formel: …«.


Top