Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimers sygdom og andre demensformer: et europæisk initiativ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alzheimers sygdom og andre demensformer: et europæisk initiativ

En af følgerne af aldringen af den europæiske befolkning er en stigning i neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og andre former for demens. Disse sygdomme udgør en stor omkostning for samfundet, som kan dæmpes ved en fælles europæisk indsats.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme [KOM(2009) 380 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse baner vej for et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom samt andre former for demens.

Definitioner

Demens er en neurodegenerativ sygdom, som påvirker de mentale evner, for eksempel hukommelsen, evnen til at tænke og dømmekraften, og som tillige ændrer den syges personlighed.

De mest almindelige demenstyper er:

 • Alzheimers sygdom (50 til 70 % af tilfældene)
 • demens forårsaget af gentagne hjerneblødninger (30 % af tilfældene)
 • frontotemporal demens
 • Picks sygdom
 • Binswangers sygdom
 • Lewy body-demens.

Forhindringer

Forhindringer for indførelse af et europæisk initiativ til at bekæmpe demensformer inkluderer:

 • manglende forebyggelse og tidlig diagnose af sygdommen
 • manglende epidemiologiske data, hvilket begrænser forståelsen af sygdomsmekanismerne
 • manglende udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne
 • sygdommens negative billede og påvirkning af befolkningen.

Første målsætning: forebyggelse og tidlig diagnose af sygdommen

Ved at forebygge sygdommen eller foretage en tidlig diagnose kan man forsinke dens udvikling. Risikofaktorerne er imidlertid ikke de samme for de forskellige former for demens. Der er for eksempel meget lettere at opdage en vaskulær demens end en Alzheimers sygdom, eftersom risikofaktorerne for vaskulær demens er velkendte:

 • højt blodtryk
 • højt kolesteroltal
 • tobaksrygning.

Medlemsstaterne har allerede metoder, der kan bruges til at udvikle en effektiv forebyggelse, for eksempel:

 • fremme og stimulering af fysiske såvel som mentale aktiviteter under hele livsforløbet
 • styring af førnævnte vaskulære risikofaktorer.

For at opfylde målsætningen om forebyggelse og tidlig diagnose skal medlemsstaterne gøre følgende:

 • fremme kardiovaskulær sundhed og fysisk aktivitet
 • udarbejde anbefalinger til at oplyse befolkningen
 • gøre det muligt for ældre at få fordel af en fleksibel pensionspolitik, så de kan dyrke en aktivitet.

Anden målsætning: forbedre den epidemiologiske viden

Europa-Kommissionen foreslår at indsamle data om disse sygdommes indvirkning ved hjælp af projektet "europæisk samarbejde om demens" (EuroCoDe). Desuden kan rammen for programmet "Sundhed" bruges til at udarbejde nye kriterier for en tidlig diagnose. Det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) kan også være en effektiv forsknings- og udviklingsramme for Alzheimers sygdom og andre demensformer.

Det er i øvrigt nødvendigt at harmonisere de allerede eksisterende forskningsrammer på såvel europæisk som nationalt plan for at kunne udarbejde sammenhængende politikker. Til dette formål kan man:

 • benytte den europæiske undersøgelse af sundhed for at udtrække nye europæiske data om udbredelsen af tilfælde af tidlige kognitive problemer
 • lancere et pilotinitiativ om fælles planlægning af bekæmpelsen af neurodegenerative sygdomme.

Tredje målsætning: udveksling af god praksis

Udveksling af god praksis kan ske gennem den åbne koordineringsmetode til social beskyttelse, social integration og langvarig pleje. Tillige kan Kommissionen give oplysninger om, hvordan igangværende fællesskabsprogrammer kan finansiere sådanne udvekslinger.

Den åbne koordineringsmetode kan hjælpe med til at definere kvalitetsrammerne for de tjenester, der skal sikre den lægelige behandling og tage sig af personer, der er ramt af sygdommen.

Den Europæiske Unions handlingsplan 2003-2010 for handikappede kan desuden benyttes til at støtte patientorganisationer.

Fjerde målsætning: respekt for patienternes rettigheder

Kommissionen agter at etablere et europæisk netværk til beskyttelse af rettighederne for og værdigheden af personer, som er ramt af demens. Netværket får til opgave at arbejde med spørgsmål i forbindelse med patienternes værdighed, selvbestemmelse og sociale integration.

Kontekst

7,3 millioner europæere mellem 30 og 99 år led af demens i 2006. I følge rapporten "Dementia in Europe Yearbook (2008) (EN)" beløb de samlede udgifter til direkte og uformel pleje i forbindelse sygdommen sig til 130 mia. euro i Den Europæiske Union i 2005. En koordineret indsats i europæisk skala vil kunne reducere dette beløb og bekæmpe et vigtigt sundhedsproblem.

See also

Seneste ajourføring: 05.12.2009

Top