Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-Udenrigstjenesten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-Udenrigstjenesten

EU-Udenrigstjenesten støtter den Europæiske Union (EU) i unionens forhold til resten af verden. Efter de institutionelle reformer af Lissabontraktaten er EU's handlingsevne nu stærkere, mere sammenhængende og bedre koordineret.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2010/427/UE af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.

RESUMÉ

EU-Udenrigstjenesten er et organ, der er oprettet ved Lissabontraktaten for at implementere den Europæiske Unions (EU) udenrigspolitik.

EU-Udenrigstjenesten er underlagt unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den bistår ham ved udførslen af sine mandater vedrørende:

  • gennemførelse og udarbejdelse af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), hvilket også omfatter den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)
  • formandskabet for Rådet for udenrigsanliggender
  • næstformandskabet for Kommissionen inden for udenrigsforhold.

EU-Udenrigstjenesten bistår ligeledes Rådets generalsekretariat, Kommissionen, samt medlemslandenes diplomatiske repræsentationer for at sikre sammenhængende europæisk optræden udadtil.

Endelig understøtter EU-Udenrigstjenesten Kommissionen ved udarbejdelse og implementering af programmer og finansieringsinstrumenter for EU's optræden udadtil.

En centralregering

EU-Udenrigstjenestens hjemsted ligger i Bruxelles. Den ledes af en administrerende generalsekretær, der udøver sit embede under unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

EU-Udenrigstjenestens centralforvaltning er delt op i generaldirektorater, der beskæftiger sig med:

  • tematiske og geografiske foranstaltninger, der dækker alle verdens lande og områder
  • administrativ forvaltning, kommunikations- og informationssystemers sikkerhed, budgetforvaltning og menneskelige ressourcer
  • krisehåndtering og planlægning, EU's Militærstab og EU's Situationscenter (Sitcen) til udførelse af FUSP.

Et netværk af delegationer

EU-Udenrigstjenesten består ligeledes af EU-delegationer under tredjelande og forskellige internationale organisationer. Hver af disse ledes af en delegationschef, som er underlagt den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjeneste. Delegationschefen repræsenterer EU i det pågældende land.

Delegationerne samarbejder og udveksler oplysninger med EU-medlemslandenes diplomatiske repræsentationer.

EU-Udenrigstjenestens administrerende generalsekretær er ansvarlig for den finansielle og administrative evaluering af hver delegation.

See also

  • EU-Udenrigstjenestens (DE) (EN) (FR) hjemmeside

Seneste ajourføring: 18.10.2010

Top