Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO)

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) (EN) (FR) varetager hjælp til ofre for kriser og menneskeskabte eller naturkatastrofer, også uden for Den Europæiske Unions (EU) grænser.

Siden vedtagelsen af Lissabon-traktaten har EU en delt kompetence på området for humanitær bistand, der indebærer, at EU kan gennemføre operationer og en EU-politik, der supplerer medlemslandenes. Europa-Kommissionen skal sikre en effektiv koordinering af aktionerne på EU-plan og nationalt plan.

Humanitær bistand

Den humanitære bistand rettes specifikt mod udviklingslandene. Den gennemføres via det humanitære bistandsinstrument, der finansierer nødhjælp, navnlig med sigte på at:

  • hjælpe, undsætte og beskytte befolkningerne
  • yde fødevarehjælp og hjælp til fordrevne personer
  • støtte katastrofeberedskabsaktiviteter og efter krise-rehabilitering.

Aktiviteterne afstemmes efter ofrenes behov og interesser og gennemføres i overensstemmelse med den internationale lovgivning og principperne om upartiskhed, neutralitet og ikke-diskrimination formuleret i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

ECHOs interventioner gennemføres i partnerskab med organisationer, der har indgået en partnerskabsrammekontrakt med Europa-Kommissionen. Det kan være FN's særorganisationer, Den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevægelse og en lang række ikke-statslige organisationer.

Civilbeskyttelse

ECHO intervenerer ligeledes i tilfælde af menneskeskabte eller naturkatastrofer (jordskælv, oversvømmelser, industriulykker, etc.) inden for EU's eget område. Indsatsen gennemføres via det finansielle civilbeskyttelsesinstrument efter anmodning om bistand fra berørte lande.

EU's indsats består i at fremme samarbejdet mellem civilbeskyttelsestjenester, navnlig med henblik på at:

  • supplere og understøtte medlemsstaternes beredskab, forebyggelse og intervention
  • fremme operationelt hastesamarbejde mellem medlemsstaterne.

EU kan ligeledes gennemføre civilbeskyttelsesaktiviteter i tredjelande, navnlig i kandidatlandene og Middelhavspartnerlandene.

Kontekst

EU er en af de største donorer af humanitær bistand på verdensplan. Siden 1992 har aktiviteterne gennemført under ECHO givet mulighed for at yde bistand i kriseområder i over 85 lande.

Seneste ajourføring: 06.07.2011

Top