Help Print this page 
Title and reference
Godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer

Produktionen af brintdrevne motorkøretøjer, som er mere miljøvenlige, begynder at komme frem på det europæiske bilmarked. Den Europæiske Kommission antager, at det er nødvendigt at fastsætte tekniske krav for typegodkendelsen af denne kategori af motorkøretøjer, for at fremme den frie bevægelighed indenfor det indre marked.

DOKUMENT

Forordning (EF) nr. 79/2009 fra Europa-Parlamentet og Rådet om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter regler om godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer *.

Hvilke motorkøretøjer er indbefattet af denne forordning?

Forordningen gælder for:

Forordningen definerer ligeledes en ramme for installation af brintkomponenter og -systemer.

Hvilke forpligtigelser har fabrikanterne?

Fabrikanterne er forpligtet til at udstyre brintdrevne motorkøretøjer med brintkomponenter og -systemer som er i overensstemmelse med forskrifterne i denne forordning. De skal ligeledes levere de nødvendige informationer angående køretøjets specifikationer og prøvningskonditioner til de myndigheder som er forsvarlige for godkendelsen.

Hvilke krav stilles der til brintkomponenter og -systemer?

Brintkomponenter og -systemer skal opfylde nogle fælles krav:

  • skal kunne tåle elektriske, mekaniske, termiske og kemiske driftsforhold
  • skal kunne tåle de forventede temperaturer og tryk under hele deres levetid
  • skal kunne tåle de driftsrelaterede temperaturudsving som fastsat i gennemførelsesforanstaltningerne
  • skal være udformet således at de kan installeres i overensstemmelse med kravene i bilag VI
  • skal være fremstillet i brintkompatible materialer
  • skal kunne fungere sikkert sammen med stationer som leverer brint.

Brintsystemer skal være beskyttet mod overtryk, mens brintkomponenter skal være mærket i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne.

Overgangsforanstaltninger

Fra 24. februar 2012 vil overensstemmelsescertifikater for nye køretøjer blive betragtet som ugyldige af de nationale myndigheder, hvis de pågældende køretøjer ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. De nationale myndigheder vil ligeledes forbyde salg af nye brintkomponenter, hvis disse ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Kontekst

Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse er centrale målsætninger for den Europæiske Union. Brint som brændstof vil kunne udgøre et fordelagtigt alternativ til nuværende brændstoffer. Det er derfor vigtigt at harmonisere de tekniske krav som gælder for denne type køretøjer, for at undgå at tekniske hindringer på nationalt niveau begrænser udviklingen af denne kategori af køretøjer.

Dokumentets nøglebegreber

  • Brintdrevet køretøj: motorkøretøj som bruger brint som brændstof til at drive køretøjet frem.
  • Brintkomponent: brinttank og alle andre dele af det brintdrevne køretøj som er i direkte kontakt med brinten eller som indgår i et brintsystem.
  • Brintsystem: alle brintkomponenter og forbindelsesdele monteret på det brintdrevne køretøj, undtagen fremdrivningssystemet eller hjælpende drivkraftsenheder.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 79/2009

24.2.2009

-

EUT L 35 af 4.2.2009

TILHØRENDE DOKUMENT

Forordning (EF) nr. 406/2010 fra Kommissionen af 26. april 2010 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 79/2009 fra Europa-Parlamentet og Rådet om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer (EØS-relevant tekst).

Denne forordning kompletterer forordning (EF) nr. 79/2009 ved at give en præcis definition på udtryk som "brintdetektor", "opfyldningscyklus", "forbindelsesstykke" eller "brintfilter". Den definerer ligeledes administrative bestemmelser gældende ved EU-typegodkendelse af et køretøj hvad angår fremdrift ved hjælp af brint, samt administrative bestemmelser om EU-typegodkendelse af brintkomponenter og -systemer.

Seneste ajourføring: 16.06.2010

Top