Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifikke foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Specifikke foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme

1) MÅL

At styrke politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af terrorhandlinger, som involverer personer, grupper eller enheder, der er opført på listen i fælles holdning 2001/931/FUSP.

2) DOKUMENT

Rådets afgørelse 2003/48/RIA af 19. december 2002 om anvendelse af specifikke foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde til bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med artikel 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 16 af 22.1.2003].

3) RESUMÉ

Efter terrorattentaterne i USA har EU-medlemsstaterne gentagne gange bekræftet (på det ekstraordinære møde den 21. september 2001 og på Det Europæiske Råd den 8. oktober 2001), at de er fast besluttede på at bekæmpe alle former for terrorisme. De forpligtede sig bl.a. til at styrke samarbejdet mellem instanserne med ansvar for bekæmpelse af terrorisme, nemlig Europol, Eurojust, politiet osv.

I Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP fastsættes det, at medlemsstaterne træffer specifikke foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager for effektivt at bekæmpe alle former for terrorhandlinger.

I denne afgørelse forudses det, at de enkelte medlemsstater udpeger:

  • en specialtjeneste hos politiet, som skal have adgang til oplysninger vedrørende politimyndighedernes kriminalefterforskninger, som involverer personer eller enheder, der er opført på listen i fælles holdning 2001/931/FUSP
  • en national Eurojust-korrespondent på terrorismeområdet, en passende judiciel myndighed eller en anden kompetent myndighed, som skal have adgang til oplysninger vedrørende straffesager under de judicielle myndigheders ansvar, som involverer personer eller enheder, der er opført på listen i fælles holdning 2001/931/FUSP.

Ovennævnte oplysninger (vedrørende personlige data om den mistænkte, de handlinger, der efterforskes osv.) skal ligeledes meddeles Europol og Eurojust.

Medlemsstaterne forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anmodningerne om gensidig retshjælp og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende terrorhandlinger behandles som hastesager med høj prioritet

De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder skal på visse betingelser have adgang til de dokumenter og bevismidler, der er indsamlet af en anden medlemsstat.

Det er forudset, at der kan oprettes fælles efterforskningshold.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

afgørelse 2003/48/RIA

23.01.2003

-

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 27.02.2003

Top