Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afgiftsfritagelse gældende for rejsende

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Afgiftsfritagelse gældende for rejsende

Dette direktiv fastlægger en fællesskabsordning vedørende fritagelse for merværdiafgift (moms) og punktafgifter på ikke kommerciel import af varer, der foretages af rejsende mellem medlemsstaterne (EU) og tredjelande.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6).

RESUMÉ

Dette direktiv fastsætter maksimalbeløb og kvantitative øvre grænser for mængden af alkohol og/eller tobak, som rejsende fra tredjelande kan indføre i Det Europæiske Fællesskab (EU) under fritagelse for toldafgifter, moms og punktafgifter. Varerne må ikke have erhvervsmæssig karakter.

Anvendelsesområde

Ordningen gælder for varer, der indføres i personlig bagage tilhørende rejsende fra tredjelande eller territorier, der ikke er pligtige at følge de harmoniserede bestemmelser om moms og punktafgifter.

Afgiftsfritagelser, der gælder på basis af beløbsmæssige tærskler eller kvantitative begrænsninger for varer, som rejsende fra tredjelande har tilladelse til at indføre uden afgifter ved indrejse i EU.

Beløbsmæssige tærskler

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne fritager indførslen af varer til en samlet værdi på ikke over 300 EUR pr. person for moms og punktafgifter. Denne tærskel er på 430 EUR pr. rejsende, som rejser med fly eller skib.

For rejsende under 15 år kan medlemsstaterne nedsætte den beløbsmæssige grænse. Denne tærskel kan ikke være lavere end 150 EUR, uanset hvilket transportmiddel der benyttes.

Medlemsstaterne kan undlade at opkræve moms eller punktskatter fra rejsende, såfremt det skyldige afgiftsbeløb er mindre end eller lig med 10 EUR. Værdien af en vare kan ikke deles op. Endvidere kan medlemsstaterne nedsætte de beløbsmæssige tærskler og de kvantitative begrænsninger for rejsende, der er bosat i et grænseområde, grænsearbejdere eller personale, der er indsat på transportmidler, der anvendes ved international trafik.

Kvantitative begrænsninger for tobak

Medlemsstaterne fritager indførsel af tobaksprodukter for moms og punktafgifter i følgende begrænsede mængder:

  • 200 cigaretter eller 40 cigaretter
  • 100 cigarillos eller 20 cigarillos
  • 50 cigarer eller 10 cigarer
  • 250 g røgtobak eller 50 g røgtobak.

Medlemsstaterne kan vælge at sondre mellem flyrejsende og andre rejsende ved ikke at anvende de laveste kvantitative begrænsninger.

Kvantitative begrænsninger for alkohol

Medlemsstaterne fritager indførsel af følgende kategorier af alkohol og alkoholholdige drikkevarer for moms og punktafgifter, dog med følgende kvantitative begrænsninger:

  • i alt 1 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol., eller ikke-denatureret ethylalkohol med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover
  • i alt 2 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på højst 22 % vol.

Fritagelserne for tobak og alkohol gælder ikke for rejsende under 17 år.

I 2012 og dernæst hvert fjerde år forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv for Rådet.

Kontekst

Dette direktiv ophæver med virkning fra 1. december 2008 direktiv 69/169/EØF.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/74/EU

29.12.2007Gældende fra 1.12.2008

1.12.2008

EUT L 346 af 29.12.2007

Seneste ajourføring: 30.05.2008

Top