Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omregningskurser mellem nationale valutaer og euroen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Omregningskurser mellem nationale valutaer og euroen

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2866/98 — omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de lande, der indfører euroen

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den fastsætter omregningskursen mellem euroen og landenes forhenværende valutaer.
  • Disse kurser blev vedtaget den 31. december 1998, hvor de første 11 EU-lande vedtog euroen (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland).

HOVEDPUNKTER

  • For at blive medlem af eurozonen, det tredje stadie i EU's økonomiske og monetære union, skal et EU-land overholde visse økonomiske og juridiske kriterier, som kaldes konvergenskriterier. Disse kriterier har til formål at sikre, at landene kan udvise stabilitet — inden for bestemte definerede grænser — for så vidt angår priser, regeringens økonomiske position, valutakursens stabilitet og den lange rente.
  • Forordningen er blevet ændret flere gange for at vedtage omregningskursen for de nye lande i eurozonen:
  • Ifølge artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastsættes omregningskursen mellem euroen og EU-landenes valuta af EU-Rådet. Når landene i eurozonen og det pågældende land er enige, tager rådet en beslutning i henhold til Europa-Kommissionens forslag og en konsultation med den Europæiske Centralbank.

Omregningskurserne fastsættes uigenkaldeligt:

1 euro =

Vekselkurs

Forhenværende nationale valuta

 

40,3399

Belgiske francs

 

1,95583

Tyske mark

 

15,6466

Estiske krooner

 

340,750

Græske drachmer

 

166,386

Spanske pesetas

 

6,55957

Franske francs

 

0,787564

Irske pund

 

1936,27

Italienske lire

 

0,585274

Cypriotiske pund

 

0,702804

Lettiske lats

 

3,45280

Litauiske litas

 

40,3399

Luxembourgske francs

 

0,429300

Maltesiske liras

 

2,20371

Nederlandske gylden

 

13,7603

Østrigske schilling

 

200,482

Portugisiske escudos

 

239,640

Slovenske tolar

 

30,1260

Slovakiske korunas

 

5,94573

Finske mark

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1999.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2866/98 af 31. december 1998 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (EFT L 359 af 31.12.1998, s. 1-2)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 2866/98 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 25.07.2016

Top