Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brug af mobiltelefon under flyrejser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Brug af mobiltelefon under flyrejser

Snart får forbrugerne mulighed for at bruge deres mobiltelefoner om bord på fly uden risiko. Kommissionen harmoniserer de tekniske regler for sikker brug af mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester). Koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger for tildeling af licenser er en yderligere forudsætning for, at det europæiske luftrum kan åbnes for MCA-tjenester, så en af de første egentlige tværeuropæiske teletjenester kan blive indført.

DOKUMENT

Kommissionens beslutning 2008/294/EF af 7. april 2008 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet

RESUMÉ

Mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) giver passagererne mulighed for at benytte deres mobiltelefoner til at foretage opkald og sende og modtage sms'er under flyvninger over Europa.

De er to betingelser for brug af mobiltelefoner om bord på fly:

  • harmonisering af de tekniske parametre for udstyret om bord, så det kan benytte de pågældende radiofrekvenser (es de en fr) i det europæiske luftrum
  • koordinering af medlemsstaternes betingelser og procedurer for udstedelse af tilladelser til brug af radiofrekvenserne til MCA-tjenester.

Et luftfartsselskab kan i det land, hvor det er registreret, ansøge om licens til mobiltelefoni, og den er gyldig i hele EU. Det betyder, at f.eks. et fly, der er registreret i Spanien, får mulighed for uden videre at give passagererne adgang til MCA-tjenester, mens de overflyver Tjekkiet.

Beslutningen fastsætter intet om hverken de kommercielle aspekter, såsom takster for brug af MCA-tjenester, eller om, hvordan brugen skal finde sted. Det er op til luftfartsselskaberne og teleoperatørerne at sørge for sådanne forhold om bord, at de, der ønsker at benytte MCA-tjenester, ikke forstyrrer de andre passagerer.

Nogle luftfartsselskaber regner med at sætte den type tjeneste i gang i løbet af 2008. Senest seks måneder efter beslutningens ikrafttræden og offentliggørelsen af den tilhørende henstilling skal medlemsstaterne kunne give godkendelse til, at der på fly, der er registreret hos dem, tilbydes MCA-tjenester.

Funktion

Passagerernes telefoner indgår i et lille net, der kun omfatter flyet selv (basisstation (base transceiver station — BTS)), og det er igen i forbindelse med jorden via satellit. Det er for at undgå, at telefonerne opretter en forbindelse til mobilnettet i det land, der overflyves, og det betyder, at de jordbaserede mobilnets normale funktion ikke bliver berørt.

Med et sådant system kan man holde sendestyrken nede på et meget lavt niveau, så andet udstyr om bord ikke bliver påvirket.

Pris

MCA-taksterne behøver ikke at holdes under loftet for roamingtaksterne, der kun gælder for det jordbaserede net. Tjenesteleverandørerne fastsætter selv priserne på MCA-tjenester, men Kommissionen vil holde nøje øje med prisniveauet og, at priserne på forbrugernes regninger er gennemsigtige.

Sikkerhed

Indførelse af MCA-tjenester hænger tæt sammen med den grundlæggende overholdelse af kravene til luftfartssikkerhed (es de en fr). Et luftdygtighedsbevis, der er gyldigt i hele EU, sikrer, at de fælles sikkerhedsregler for civil luftfart bliver overholdt. Beviset udstedes af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Det bliver forbudt at bruge mobiltelefon under start og landing og kun tilladt, når flyet befinder sig i normal flyvehøjde.

Kontekst

Den teknologiske og økonomiske udvikling i EU øger efterspørgslen efter tværeuropæiske tjenester. Kommissionen støtter allerede indførelse af satellitbaseret mobilkommunikation i 2 GHz-frekvensbåndet (EN).

Kommissionen har bl.a. i 2007 stillet forslag om at revidere det europæiske regelsæt for elektronisk kommunikation for at være på højde med udviklingen og give mulighed for lancering af sådanne transnationale tjenester over hele EU.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning. 2008/294/EF [vedtagelse ved fælles beslutningsprocedure COD/2000/0183]

7.4.2008

-

EUT L 98 af 10.4.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling 2008/295/EF af 7. april 2008 om tilladelser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Det Europæiske Fællesskab [EU-Tidende L 98 af 10.4.2008]. Henstillingen er knyttet til beslutningen om samordnede brugsvilkår for frekvenser til MCA-tjenester. Den tjener til samordning af de nationale regler for udstedelse af tilladelser til levering af MCA-tjenester og fremme af gensidig anerkendelse af nationale tilladelser.

Seneste ajourføring: 05.06.2008

Top