Help Print this page 
Title and reference
Sikring af præcise og evidensbaserede ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af præcise og evidensbaserede ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

I Den Europæiske Union (EU) indeholder mærkningen af og reklamerne for fødevarer i et stigende antal tilfælde ernærings- og sundhedsanprisninger. For at sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau og lette deres valg bør de produkter, der markedsføres, være sikre og være forsynet med fyldestgørende mærkning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

RESUMÉ

I Den Europæiske Union (EU) indeholder mærkningen af og reklamerne for fødevarer i et stigende antal tilfælde ernærings- og sundhedsanprisninger. For at sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau og lette deres valg bør de produkter, der markedsføres, være sikre og være forsynet med fyldestgørende mærkning.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at sikre, at ernærings- og sundhedsanprisninger på mærkningen af fødevarer samt i præsentationer og reklamer er klar og baseret på evidens, som er almindeligt anerkendt i forskersamfundet.

Der findes en lang række stoffer såsom vitaminer, mineraler, aminosyrer, essentielle fedtsyrer, fibre og urteekstrakter med ernæringsmæssige eller fysiologiske virkninger, som kan forekomme i en fødevare og gøres til genstand for en anprisning. Forordningen sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, giver forbrugeren de fornødne oplysninger til at kunne foretage et valg med fuldt kendskab til oplysninger om produktet, og skaber lige konkurrencevilkår for fødevarebranchen.

VIGTIGE PUNKTER

Europa-Kommissionen skal fastsætte ernæringsprofiler og betingelser for brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer, idet der tages hensyn til:

mængderne af næringsstoffer og andre stoffer i fødevaren såsom:

fedtsyrer (*)

mættede fedtsyrer (*)

transfedtsyrer (*)

sukkerarter

salt

fødevarens kostmæssige betydning for befolkningen generelt, eller for visse risikogrupper, herunder børn

forekomsten af næringsstoffer, hvis indvirkning på sundheden er videnskabeligt anerkendt.

Sundhedsanprisninger må ikke:

være usande, tvetydige eller vildledende

rejse tvivl om andre fødevarers sikkerhed og/eller ernæringsmæssige tilstrækkelighed

tilskynde til overdrevent forbrug af en fødevare

indikere, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer

antyde, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren

angive hastigheden eller omfanget af vægttab

henvise til anbefalinger fra individuelle læger eller sundhedspersonale.

Anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger tillades kun, hvis forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold i en fødevare af et stof er dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. Sådanne stoffer skal forekomme i mængder, som med rimelighed kan antages at blive indtaget, og i et omfang, der giver den ønskede effekt.

Sundhedsanprisninger må kun anvendes, hvis de følgende oplysninger fremgår af mærkningen:

målgruppen for anprisningen

en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil

den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning

en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren (f.eks. gravide kvinder)

en advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder

ved anprisning om reduceret risiko for sygdom en angivelse af, at sygdommen kan skyldes mange risikofaktorer, og at en ændring af en af disse risikofaktorer ikke nødvendigvis har en gavnlig virkning

andre restriktioner og vejledninger for brugen.

Sundhedsanprisninger baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, der forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, kan anvendes uden at gennemgå godkendelsesproceduren.

Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 % vol. alkohol, må ikke mærkes med ernærings- og sundhedsanprisninger andre end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet.

Ansøgning om godkendelse

Producenten skal indsende en ansøgning til det pågældende land i Den Europæiske Union (EU), som sender den videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). På grundlag af EFSA's udtalelse træffer Europa-Kommissionen derefter en afgørelse om anvendelsen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. juli 2007.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Fedtsyrer: Fedtsyrer er grundlæggende enheder af fedtmolekyler. De indeholder kulstof, brint og ilt.

(*) Mættede fedtsyrer: Jo flere brintatomer, der er knyttet til hvert kulstofatom, desto mere mættet er fedtsyren. Eksempler på kilder til mættede fedtsyrer er: kokosolie, fedtholdigt kød og kakaosmør.

(*) Transfedtsyrer: Når umættede fedtsyrer gennemgår en hydreringsproces (for eksempel ved fremstilling af margarine), fremstilles der transfedtsyrer. Hydreringsprocessen blev udviklet for at undgå, at fedt skulle blive harsk for hurtigt. De findes ofte i kommercielt fremstillet bagværk.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUT L 404, 30.12.2006, s. 9-25

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 107/2008

4.3.2008

-

EUT L 39 af 13.2.2008, s. 8-10

Forordning (EF) nr. 109/2008

4.3.2008

-

EUT L 39 af 13.2.2008, s. 14-15

Forordning (EU) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18-63

Forordning (EU) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

EUT L 310 af 9.11.2012, s. 36-37

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (Den Europæiske Unions Tidende L 109 af 19.4.2008, s. 11-16).

Seneste ajourføring: 06.08.2015

Top