Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Farlige produkter, der ligner fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Farlige produkter, der ligner fødevarer

Produkter, der i form, farve eller lugt ligner fødevarer, og især slik, har været forbudt i EU siden 1989. Forbuddet omfatter fremstilling, markedsføring og import af sådanne produkter, som kan vildlede forbrugeren og dermed være til fare for dennes sundhed og sikkerhed.

DOKUMENT

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

RESUMÉ

Direktivet gælder for produkter, som ikke er spiselige, men ved deres udseende, lugt eller emballage osv. let kan forveksles med fødevarer.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde markedsføring, import og fremstilling af sådanne produkter.

Der skal foretages kontrol for at sikre, at sådanne produkter ikke sælges.

Hvis en medlemsstat forbyder et produkt på grundlag af dette direktiv, skal den underrette Kommissionen derom og fremlægge relevante oplysninger, således at andre medlemsstater kan blive underrettet derom.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 87/357/EØF

26.6.1987

26.6.1989

EFT L 192 af 11.7.1987,berigtigelse: EFT L 275 af 29.9.1987.

Seneste ajourføring: 25.09.2006

Top