Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brandsikring af eksisterende hoteller

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Brandsikring af eksisterende hoteller

Denne henstilling sigter mod at fastsætte mindstekrav for brandsikring af samtlige hoteller i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets henstilling 86/666/EØF af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 384 af 31.12.1986].

RESUMÉ

Det henstilles til medlemsstaterne at sikre, at forholdsregler mod brand i hoteller mindst opfylder visse minimumskriterier, navnlig:

  • Der skal forefindes sikre flugtveje, der ikke er blokeret af forhindringer, og som er klart afmærkede
  • Bygningerne skal være holdbare nok til, at der er tilstrækkelig tid til evakuering af alle, som opholder sig der
  • Der skal være installeret advarselssystemer, og de skal være fuldt funktionsdygtige
  • Personalet skal modtage passende instrukser og uddannelse.

Henstillingens bilag indholder tekniske retningslinjer for hotelbygningers konstruktionsmæssige forhold.

Medlemsstaterne rådes til at føre regelmæssigt tilsyn med hoteller.

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de nationale foranstaltninger, der er truffet med henblik på at sikre, at hotellerne overholder ovennævnte krav, og om de foranstaltninger, som de har til hensigt at træffe i løbet af de kommende fem år.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling 86/666/EØF

-

-

EUT L 384 af 31.12.1986

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beretning om anvendelsen af Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller (86/666/EØF) [KOM(2001) 348 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen fremlagde den 27. juni 2001 en beretning om anvendelsen af Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller. Kommissionen konstaterer, at den indvirkning, henstillingen har haft i de forskellige medlemsstater, afhænger af beskyttelsesniveauet på det tidspunkt, hvor henstillingen blev godkendt, og af gennemførelsen i national lovgivning. De tekniske retningslinjer i henstillingen - minimumskriterierne - er allerede opfyldt og overgås undertiden i national lovgivning. I visse medlemsstater anvendes henstillingen kun delvis, nemlig udelukkende i forbindelse med opførelse af nye hoteller eller renoveringsarbejder.

Rådets afgørelse, af 4.5.1997, om brandsikring af hoteller [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 205 af 25.7.1994].

See also

  • For yderligere informationer Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 22.12.2006

Top