Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Metalindustriens konkurrenceevne 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Metalindustriens konkurrenceevne 

Denne meddelelse udpeger en række faktorer, der påvirker metalindustriens konkurrenceevne. Konkurrenceevnen inden for denne i høj grad energiintensive industri bliver bremset af restriktioner, der er strengere end i den øvrige del af verden. Kommissionen forelægger en række overordnede retningslinjer, som skal tilskynde metalindustrien og alle berørte parter til at fokusere på en energiforsyning til konkurrencedygtige priser og samtidig tage hensyn til miljømæssige følgevirkninger samt fokusere på innovation.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om metalindustriens konkurrenceevne - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse [KOM(2008) 108 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Metalindustrien er direkte knyttet til ydeevnen i store dele af fremstillingsindustrien som automobilindustrien, maskinindustrien, skibsindustrien og luftfartsindustrien. I 2005 var omsætningen inden for metalindustrien i Den Europæiske Union (EU) på ca. 316 mio. EUR, og den beskæftigede 1,1 mio. personer.

På trods af omstruktureringsprocessen, der skal sænke omkostninger og forbedre arbejdsproduktivitet, og på trods af fokus på innovation til fordel for nye anvendelsesområder mister metalindustrien terræn i forhold til den globale konkurrence.

Metalindustriens konkurrenceevne og afhængighed af råmaterialer

Metalindustriens konkurrenceevne lider under den hurtige stigning i gas- og elektricitetspriser. Metalindustriens produktion er en sektor med en meget højt energiforbrug, i hvilken udgifterne til energi generelt udgør mere end 10 % og kan være op til 37 % af produktionsprisen. På grund af store CO2-emissioner har metalindustrien ligeledes forhøjede miljøomkostninger.

Adgang til råvarer (ud over energi) er af afgørende betydning for denne sektor, som hovedsageligt er afhængig af importen af malm og koncentrater fra tredjelande. Denne afhængighed mindskes dog gennem genbrug, som bidrager til et reduceret energiforbrug. Genbrug af metalskrot er desuden steget markant og udgør i dag 40-60 % af metalproduktionen i EU.

Men den økonomiske udvikling i mange af de nye vækstøkonomier har bidraget til en stigning i efterspørgslen og til en prisstigning på metal og metalprodukter samt medført et hidtil ukendt pres på råvarers priser og råvarers leverancer.

Fem store udfordringer for metalindustriens fremtid og dens konkurrenceevne

Følgerne af de forskellige faktorer knyttet til konkurrenceevnen i metalindustrien har foranlediget Kommissionen til at forelægge en integreret strategi på grundlag af fem udfordringer i forbindelse med metalindustriens fremtid. Denne meddelelse tager hensyn til resultaterne fra en offentlig høring fra september 2006.

Kommissionen vil i samarbejde med de berørte parter og tredjelande undersøge mulighederne for at imødegå vanskeligheder inden for konkurrenceevnen i forbindelse med fremtidige aktioner i forhold til klimaændringer og miljømålsætninger på grundlag af foranstaltninger vedrørende:

De offentlige myndigheder opfordres til at sætte fokus på initiativer, der vedrører tilgængeligheden til energiforsyning til konkurrencedygtige priser, hvilket fremhæves i:

Kommissionen ønsker at forbedre den bæredygtige adgang til råmaterialer både i EU og internationalt. Den vil i den forbindelse støtte sig på resultaterne fra en offentlig høring lanceret i 2008.

Kommissionen opfordrer metalindustrien til at bibeholde forskning, udvikling og innovation som drivkraft for konkurrenceevnen, idet følgende aktioner skal styrkes:

  • det langfristede projekt "Energy saving and ultra low CO2 emissions on steel (ULCOS)" (EN)
  • den strategiske forskningsdagsorden, der er udarbejdet af de relevante europæiske teknologiplatforme, f.eks. for stål (ESTEP) (EN)
  • forbedre tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft.

Endelig vil Kommissionen fortsat anvende alle eksisterende midler for at takle handelspraksis, der er i strid med de internationale handelsaftaler, og den vil bestræbe sig på at forhindre handelspartnernes brug af eksporttold på metaller og råmaterialer.

Kontekst

Denne meddelelse falder ind under den integrerede industripolitik, som omfatter horisontale og sektorbestemte foranstaltninger.

Den understøtter ligeledes Rådets konklusioner fra den 14. og 15. maj 2001 om en strategi for integrering af bæredygtig udvikling i erhvervspolitikken.

Seneste ajourføring: 03.06.2008

Top