Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udstedelse af euromønter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udstedelse af euromønter

Den Europæiske Union (EU) fastlægger regler for udstedelse af euromønter til omløb samt erindringsmønter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 651/2012 af 4. juli 2012 om udstedelse af euromønter.

RESUMÉ

EU-landene kan udstede to typer euromønter: mønter, der sættes i omløb, og samlermønter.

Mønter, der sættes i omløb

Mønter til omløb sættes i omløb til pålydende værdi.

En lille andel af mønterne kan bringes i omsætning til en højere værdi end pålydende, hvis det er begrundet i møntens særlige kvalitet, en særlig emballage eller andre supplerende tjenesteydelser, der ydes.

Hver medlemsstat, der har euroen som valuta, må kun udstede to erindringsmønter om året, bortset fra, når:

  • erindringsmønter udstedes kollektivt af alle medlemsstater, der har euroen som valuta
  • en erindringsmønt udstedes i anledning af, at hvervet som statsoverhoved midlertidigt er ledigt eller besættes foreløbigt.

Det samlede antal erindringsmønter, der sættes i omløb ved hver udstedelse, må ikke overstige det højeste af følgende to lofter:

  • 0,1 % af det sammenlagte totale nettoantal 2-euromønter, der er sat i omløb af alle medlemsstater, der har euroen som valuta, frem til begyndelsen af det år, der går forud for udstedelsesåret for erindringsmønten. Dette loft kan hæves til 2,0 % af det sammenlagte totale nettoantal 2-euromønter i alle medlemsstater, der har euroen som valuta, hvis udstedelsen sker til minde om et almindeligt anerkendt tema af stor symbolværdi.
  • 5,0 % af det sammenlagte totale nettoantal 2-euromønter, der er sat i omløb af den pågældende medlemsstat frem til begyndelsen af det år, der går forud for udstedelsesåret for erindringsmønten.

Samlermønter

Samlermønter bør kun have status som lovligt betalingsmiddel i den udstedende medlemsstat. Den udstedende medlemsstats identitet skal fremstå klart og let genkendeligt på mønten.

For nemt at kunne skelne dem fra mønter, der er sat i omløb, skal samlermønter opfylde alle følgende kriterier:

  • de skal have en anden pålydende værdi end mønter, der er sat i omløb
  • deres billeder må ikke ligne den fælles side af mønter, der er sat i omløb
  • deres farve, diameter og vægt skal for så vidt angår to af disse tre kendetegn afvige væsentligt fra mønter, der er sat i omløb
  • de må ikke have en sinusformet rand eller form som en "spansk blomst".

Samlermønter kan bringes i omsætning til eller over pålydende værdi.

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at søge at hindre brugen af samlermønter som betalingsmiddel.

Konsultation forud for destruktion af mønter, der er sat i omløb

Forud for destruktionen af mønter, der er sat i omløb, konsulterer medlemsstaterne hinanden og underretter møntdirektørerne i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 651/2012

16.8.2012

-

EUT L 201 af 27.7.2012

Seneste ajourføring: 04.02.2013

Top