Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pengelovgivning i euroområdet - omstillingen til euroen i praksis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pengelovgivning i euroområdet - omstillingen til euroen i praksis

Et land i Den Europæiske Union (EU), der opfylder de strenge kriterier for indførelse af euroen, skal følge klare regler ved overgangen fra dets nationale valuta. Derefter skal det anvende budgetdisciplinen, der kræves i henhold til en nyligt vedtaget traktat, der er udformet med det formål at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af euroområdet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen.

RESUMÉ

Et land i Den Europæiske Union (EU), der opfylder de strenge kriterier for indførelse af euroen, skal følge klare regler ved overgangen fra dets nationale valuta. Derefter skal det anvende budgetdisciplinen, der kræves i henhold til en nyligt vedtaget traktat, der er udformet med det formål at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af euroområdet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den definerer pengelovgivningen for de EU-lande, der har indført euroen som fælles valuta, og fastsætter de forskellige faser, der fører til indførelsen.

HOVEDPUNKTER

En overgangsperiode på op til tre år er tilladt mellem den dato, hvor landet har vedtaget at indføre euroen, og datoen, hvor eurosedler og -mønter sættes i omløb. I praksis er disse datoer nu de samme, hvilket Litauen, der indførte euroen den 1. januar 2015, beviste.

En udfasningsperiode på op til ét år gives til de lande, der ikke gennemfører overgangsordningerne. I denne periode må både euroen og den nationale valuta anvendes, før sidstnævnte udfases.

Nationale centralbanker i lande, der har indført euroen, og Den Europæiske Centralbank er de eneste institutioner, der har bemyndigelse til at sætte den fælles valutas sedler og mønter i omløb.

Lande, der anvender euroen, er ansvarlige for at bekæmpe forsøg på forfalskning af sedler og mønter.

For at styrke eurozonens økonomiske ramme har EU-landene vedtaget traktaten om stabilitet, samordning og styring. Den trådte i kraft den 1. januar 2013. Dens regler har til formål at:

fremme budgetdisciplin gennem en finanspagt (såsom at sikre, at de nationale budgetter er i balance eller udviser overskud)

styrke samordningen af de nationale økonomiske politikker

forbedre forvaltningen af euroområdet.

Den Europæiske Union har også oprettet en årlig samordning af de økonomiske politikker. Den er kendt som det »europæiske semester«. Under dette udfører Kommissionen en detaljeret analyse af nationale budgetter, makroøkonomiske og strukturelle reformplaner. Den udsteder derefter detaljerede henstillinger til hvert EU-land for de kommende 12 til 18 måneder.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om euroen.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 974/98

1.1.1999

-

EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1-5

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2596/2000

1.1.2001

-

EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2-3

Forordning (EF) nr. 2169/2005

18.1.2006

-

EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1-5

Forordning (EF) nr. 1647/2006

1.1.2007

-

EUT L 309 af 9.11.2006, s. 2-3

Forordning (EF) nr. 835/2007

1.1.2008

-

EUT L 186 af 18.7.2007, s. 1-2

Forordning (EF) nr. 836/2007

1.1.2008

-

EUT L 186 af 18.7.2007, s. 3-4

Forordning (EF) nr. 693/2008

1.1.2009

-

EUT L 195 af 24.7.2008, s. 1-2

Forordning (EU) nr. 670/2010

1.1.2011

-

EUT L 196 af 28.7.2010, s. 1-3

Forordning (EU) nr. 827/2014

1.1.2015

-

EUT L 228 af 31.7.2014, s. 3-4

seneste ajourføring 14.09.2015

Top