Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed

Fairtrade bidrager i væsentlig grad til en bæredygtig udvikling. Den Europæiske Union (EU) tilskynder til en mangfoldighed af certificerings- og mærkningsordninger.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 5. maj 2009 med titlen »Bidrag til bæredygtig udvikling: Hvilken rolle spiller fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed?« [KOM(2009) 215 endelig udg. - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Efter en meddelelse fra Kommissionen i 1999 om fairtrade har kommissionen fremlagt en rapport om udviklingen i sektoren.

Siden da har et ensartet internationalt mærke erstattet de nationale certificeringsmærker for fairtrade i medlemsstaterne. Indførelsen af dette mærke har bevirket en styrkelse af forbrugernes tillid og en større genkendelse af produkterne på dette marked. I 2009 gik mellem 60 % og 70 % af fairtrade-verdenshandlen til Den Europæiske Union (EU).

Væksten på området har tilskyndet fremkomsten af nye bæredygtige ordninger. Fairtrade * er baseret på en økonomisk, miljømæssig og social udvikling. De private ordninger for bæredygtig handel * er baseret på mindst én af disse søjler.

Definitionen på fairtrade er baseret på fælles kriterier, som udgør en integreret tilgang til en bæredygtig udvikling. Disse er:

 • definition af en fair pris, som dækker bæredygtige produktions- og leveomkostninger samt muligheden for en forudbetaling til producenterne
 • etableringen af et langtidsforhold mellem producenter og forhandlere
 • åbenhed og sporbarhed i hele forsyningskæden
 • overholdelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner, specielt hvad angår anstændigt arbejde, organisationsfrihed og arbejdsstandarder
 • overholdelse af menneskerettighederne samt respekt for miljøet og traditionelle metoder
 • opbygningen af produktionskapacitet og udvikling af producenternes adgang til markedet
 • at øge interessenters og forbrugeres bevidsthed om, hvordan fairtrade virker, og hvad dens målsætninger er.
 • etablering af en certificeringsproces
 • vurdering af fairtrade-aktiviteternes effekt.

Private handelsorienterede bæredygtige ordninger giver ligeledes muligheder for vækst og bæredygtig udvikling. Kommissionen skønner, at visse foranstaltninger kan forbedre resultaterne af disse ordninger. Det forekommer nødvendigt at bevare ngo-karakteren af organisationer, som opretter sådanne ordninger, at tilskynde synergi mellem de forskellige ordninger og at øge deres synlighed. Det er også nødvendigt at nå til en fælles definition af grundkravene og at fastlægge kriterier for en vurdering af effekten.

De private ordninger for bæredygtighed er forenelige med principperne for det multilaterale handelssystem. Verdenshandelsorganisationen (WTO) og EU's handelspolitik støtter udviklingslandenes integreringen i verdensøkonomien. Tildeling af fairtrade-mærker skal dog overholde WTO-forpligtelser vedrørende åbenhed og ikke-diskriminering.

Offentlige indkøbsaftaler udgør 16 % af EU's bruttonationalindkomst. Procedurerne for disse skal i højere grad overholde principperne for bæredygtig udvikling. I 2009 præsenterede Kommissionen en meddelelse om miljøvenlige offentlige indkøb. En vejledning i sociale offentlige indkøb er også under udarbejdelse. Den anbefaler, at kriterierne for fairtrade tages i betragtning i offentlige udbud.

Gennem sine samarbejdsinstrumenter for udvikling støtter EU ngo'er, som udfører fairtrade-aktiviteter. Således har EU mellem 2007 og 2008 finansieret aktiviteter for et samlet beløb på 19,466 millioner euro, blandt andet til at skabe bevidsthed omkring fairtrade. Tilsvarende aktiviteter gennemføres ligeledes inden for rammen for støtte til udvikling på landbrugs-, rural- og handelssektorerne i kraft af særlige bistandsrammer for bistand til traditionelle AVS-leverandører af bananer og lande, som har undertegnet sukkerprotokollen.

I de kommende år vil yderligere indsatser gøre det muligt at øge EU's hjælp til udviklingen af fairtrade-ordninger. Kommissionen foreslår at forbedre de nuværende tiltag ved at gennemføre bistandsevalueringer, undersøgelser af effekten samt ved at fremme en åbenhed af markedet.

Nøglebegreber

 • Fair handel: betegnelse for organisationer, hvis virksomhed er i overensstemmelse med standarder, som er fastlagt af internationale organer for standardisering og evaluering af medlemmer af den internationale alliance for social og økologisk akkreditering og mærkning (ISEAL).
 • Private garantiordninger for bæredygtighed: betegnelse for ordninger for tildeling af mærker, hvis formål det er at oplyse forbrugeren om bæredygtigheden i fremstillingen af et produkt.

Seneste ajourføring: 11.09.2009

Top