Help Print this page 
Title and reference
Distribution og eftersalgsservice af motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Distribution og eftersalgsservice af motorkøretøjer

Denne forordning omhandler vertikale aftaler vedrørende distribution og levering af reparations- og vedligeholdelsesservice på motorkøretøjer med henblik på at sikre en tilstrækkelig konkurrencebeskyttelse på eftermarkederne for motorkøretøjer i Den Europæiske Union (EU) ved udløbet af forordning (EF) nr. 1400/2002.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EUT L 129 af 28.5.2010, s. 52).

RESUMÉ

Artikel 101(3) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder en undtagelsesbestemmelse for vertikale aftaler *, hvor fordelene opvejer den konkurrencebegrænsende virkning. Forordning (EF) nr. 1400/2002, der udløb den 31. maj 2010, indeholdt en konkret blokundtagelse for bilbranchen dækkende køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer, vertikale aftaler om levering af reparations- og vedligeholdelsesservice for disse køretøjer samt for distribution af reservedele. Forordning (EU) nr. 461/2010 afløser forordning (EF) nr. 1400/2002.

Vertikale aftaler vedrørende køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer

Forordning 461/2010 anvender forordning nr. 330/2010 på vertikale aftaler vedrørende køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer. For at give operatørerne tid til at tilpasse sig den generelle ordning bliver bestemmelserne i forordning nr. 1400/2002 vedrørende denne type aftaler dog forlænget til 31. maj 2013.

Vertikale aftaler vedrørende eftermarkedet for motorkøretøjer

Forordning (EU) nr. 461/2010 anvender også forordning (EU) nr. 330/2010 på vertikale aftaler vedrørende vilkår for køb, salg eller videresalg af reservedele til motorkøretøjer eller for levering af reparations- og vedligeholdelsesservice på motorkøretøjer, forudsat at disse opfylder kravene for undtagelse ifølge forordning (EU) nr. 330/2010 og ikke indeholder nogen af følgende alvorlige begrænsninger beskrevet i forordning (EF) nr. 461/2010:

  • begrænsning af salg af reservedele til motorkøretøjer indført af medlemmerne af et afgrænset distributionssystem
  • begrænsninger, aftalt mellem en leverandør af reservedele eller reparationsudstyr og en producent af motorkøretøjer, af leverandørens mulighed for at sælge disse varer til autoriserede eller uafhængige distributører, værksteder eller slutbrugere
  • begrænsninger, aftalt mellem en producent af motorkøretøjer, der anvender komponenter til samling af motorkøretøjer og leverandøren af sådanne komponenter, af leverandørens mulighed for synligt at placere sit varemærke eller logo på de leverede komponenter.

I overensstemmelse med forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen, når parallelle netværk af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant marked, træffe beslutning om, at denne forordning ikke gælder for vertikale aftaler, der indeholder konkrete begrænsninger for det pågældende marked.

Dokumentets nøglebegreber

  • Vertikal aftale: en aftale eller samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, der hver især virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, som vedrører de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge bestemte varer eller tjenesteydelser.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 461/2010

1.6.2010 – 31.5.2023

-

EUT L 129 af 28.5.2010

Seneste ajourføring: 06.12.2010

Top