Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet for gensidig læring på beskæftigelsesområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Programmet for gensidig læring på beskæftigelsesområdet

Programmet for gensidig læring skal opfordre medlemsstaterne til at udveksle erfaringer og god praksis inden for beskæftigelsespolitikken.

Programmet sigter mod at forbedre og udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Samarbejdsaktionerne gennemføres på nøgleområderne for den europæiske beskæftigelsesstrategi, der er et led i Europa 2020-strategien.

Dermed bidrager programmet til indfrielse af Den Europæiske Unions (EU) Europa 2020-mål på områderne beskæftigelse og social integration

  • 75 % af de 20-64-årige skal være i beskæftigelse
  • antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, skal ned under 10 % og mindst 40 % af de 30-34–årige skal have en videregående uddannelse
  • mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte.

Ligeledes bidrager programmet til gensidig læring til gennemførelse af den åbne koordinationsmetode (ÅKM) til samordning af beskæftigelsespolitikken.

Gennemførelse af programmet

Programmet omfatter tre typer aktioner

  • tematiske seminarer om de politiske prioriteringer på beskæftigelsesområdet, hvor de politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede parter diskuterer gennemførelsen af Europa-2020-strategien
  • Peer review-møder med deltagelse af repræsentanter for de nationale regeringer og uafhængige eksperter omhandlende konkrete politiske emner med henblik på at fremme overførsel af god praksis mellem medlemsstaterne
  • opfølgning og formidling af aktionernes resultater over for en større gruppe aktører på nationalt plan.

Programmet er åbent for deltagelse for EU-landene, kandidatlandene og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Finansiering

Progressprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet finansierer aktiviteterne under programmet for gensidig læring. Programmet støtter navnlig samarbejdet mellem EU-landene vedrørende nyskabende politikker og metoder på beskæftigelsesområdet.

Kontekst

Programmet til gensidig læring blev lanceret i 2004 på anbefaling af Den Europæiske Beskæftigelsestaskforce, der understreger vigtigheden af udveksling af god praksis på beskæftigelsesområdet.

Seneste ajourføring: 30.06.2011

Top