Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbedring af læreruddannelsens kvalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Forbedring af læreruddannelsens kvalitet

Kommissionen gør status over læreruddannelsen i EU og fremlægger forslag til forbedring af ordningerne herfor. Målet er at sikre en undervisning af høj kvalitet, som kan tage de aktuelle udfordringer op, og som i højere grad er tilpasset det videnbaserede samfund.

RETSAKT

Meddelelse af 3. august 2007 fra Kommissionen til Rådet og Europa‑Parlamentet om forbedring af læreruddannelsens kvalitet [KOM(2007) 392 endelig ‑ ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kvaliteten i uddannelsen er en afgørende faktor, hvis man skal nå målene fra Lissabon om social samhørighed, vækst og økonomisk konkurrenceevne.

Underviserne skal være i stand til at sikre en undervisning af kvalitet for at give borgerne i EU mulighed for at erhverve den viden og de kompetencer, de vil få brug for privat og på arbejdet.

Nødvendige kompetencer

Investeringerne i uddannelse og efteruddannelse af undervisere er imidlertid fortsat utilstrækkelige. I ingen af medlemsstaterne overstiger minimumskravet vedrørende efteruddannelse fem dage pr. år. Selv om efteruddannelse er obligatorisk i elleve medlemsstater, er andelen af deltagende undervisere her så lille, at man ikke når et passende niveau for uddannelse og udvikling af undervisningspersonalet.

De nuværende uddannelsessystemer for undervisere i medlemsstaterne tilgodeser ikke erhvervelse af nye pædagogiske kompetencer, som er en nødvendighed på grund af den pædagogiske udvikling og samfundsudviklingen generelt.

Underviserne skal formidle grundlæggende viden, men man kræver også, at de blandt andet sikrer:

 • at der tages hensyn til hver lærendes specifikke behov
 • de lærendes selvstændige læring igennem hele livet
 • at alle unge erhverver nøglekompetencer
 • tilpasning af undervisningen til et multikulturelt miljø
 • anvendelse af ny teknologi.

Fælles aktionsramme

Lærerfaget har visse fællestræk i hele EU. Det er derfor muligt på grundlag af visse principper at fastlægge fælles retningslinjer for de typer kompetencer, som underviserne har brug for.

Med udgangspunkt i dette foreslår Kommissionen medlemsstaterne en række retningslinjer med henblik på udarbejdelse af aktioner, hvis mål er:

 • at sikre en koordination af ordningerne for underviseres grunduddannelse og efteruddannelse i et sammenhængende system, der tildeles passende ressourcer
 • at garantere, at undervisere har hele den vifte af viden, holdninger og pædagogiske evner, som er nødvendig for at hjælpe unge til at udnytte deres samlede potentiale
 • at højne lærerfagets status og anerkendelse
 • at udarbejde uddannelsesprogrammer for undervisere på videregående uddannelser, som fører til en mastergrad, ph.d‑grad (og bachelor‑grad)
 • at tilskynde til en kultur med refleksiv praksis og forskning blandt undervisere
 • at undersøge muligheden for at højne kvalifikationsniveauet og omfanget af praktiske erfaringer, hvilket er nødvendigt, hvis man er underviser.

Kommissionen planlægger følgende tiltag med henblik på at støtte medlemsstaterne i deres reformer af læreruddannelsen:

 • at sørge for, at Kommissionens handlingsprogrammer støtter medlemsstaterne i deres indsats for at forbedre udbuddet og indholdet i læreruddannelsen
 • at udvikle indikatorer på dette område
 • at bidrage til udvikling og udbredelse af ny viden inden for området undervisning og læreruddannelse.

Kommissionen agter at vurdere udviklingen af kvaliteten i læreruddannelsen i forbindelse med arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010.

Kontekst

Programmet for livslang læring (2007-2013) fremmer mobilitet blandt undervisere (programmerne Socrates og Leonardo da Vinci) og bidrager til gennemførelsen af projekter vedrørende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner for undervisere.

Seneste ajourføring: 10.01.2008

Top