Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurydice

Eurydice-nettet er det vigtigste redskab til information om strukturer, systemer og udvikling i medlemsstaterne og i Fællesskabet på uddannelsesområdet. Målet med redskabet er at forbedre uddannelsessamarbejdet om livslang uddannelse i EU.

DOKUMENT

Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, den 6. december 1990, om Eurydice-nettet for information om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab [Den Europæiske Unions Tidende C 329 af 31.12.1990].

RESUMÉ

Eurydice-nettet stiller en lang række sammenlignelig information om de europæiske uddannelsessystemer og -politikker til rådighed samt en lang række sammenlignende analyser om forskellige emner inden for uddannelsessystemerne. Nettet støtter evidensbaseret europæisk samarbejde inden for uddannelse.

Nettet omfatter for øjeblikket 40 nationale enheder, der er baseret i alle de 36 lande, der deltager i Erasmus+-programmet. Den information, der indsendes af de nationale Eurydice-enheder, er primært normativ og kvalitativ information vedrørende officielle dokumenter såsom love, dekreter, regler og henstillinger. Informationen kombineres i den centrale Eurydice-enhed (der er baseret i Bruxelles) med andre datakilder - som for eksempel data fra Eurostat, UOE-databasen (en samlet database for UNESCO, OECD og Eurostat) samt resultaterne fra internationale uddannelsesundersøgelser - med henblik på udarbejdelse af endelige rapporter.

Alle Eurydice-publikationer kan downloades gratis fra Eurydices websted, det er også muligt at rekvirere en papirudgave af publikationerne. Eurydice arbejder på at fremme forståelse, samarbejde, tillid og mobilitet både på EU-niveau og internationalt niveau. Nettet består af nationale enheder i EU-landene, og det koordineres af det europæiske Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Klik her og få mere information om Eurydice.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt, EUT L 347 af 20.12.2013.

Seneste ajourføring: 07.04.2014

Top