Help Print this page 
Title and reference
Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

Det sociale trepartstopmøde bidrager til en effektiv arbejdsmarkedsdialog med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af Den Europæiske Unions (EU) økonomiske og sociale politik. Det er forum for den europæiske sociale dialog blandt arbejdsmarkedets parter vedrørende generelle politiske emner.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2003/174/EF af 6. marts 2003 om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse.

RESUMÉ

Det sociale trepartstopmøde skal understøtte den sociale dialog/arbejdsmarkedsdialogen mellem EU-institutionerne og arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Topmødet finder sted inden for rammerne af den europæiske sociale dialog blandt arbejdsmarkedets parter. Dermed dækker dagsordenen alle emner vedrørende de økonomiske sektorer og arbejdstagerne i den Europæiske Union (EU).

Derudover anerkender traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trepartstopmødet som en del af den sociale dialog i EU (artikel 152).

Funktion

Topmødet finder sted mindst én gang årligt før Det Europæiske Råds forårsmøde. Det har deltagelse af:

  • Rådets formandskab og de to følgende formandskaber
  • Kommissionen
  • arbejdsmarkedets parter fordelt på to lige store delegationer med henholdsvis ti repræsentanter for arbejdstagerne og ti repræsentanter for arbejdsgiverne.

Topmødets dagsorden fastlægges i fællesskab af repræsentanter for institutionerne og arbejdsmarkedsparterne.

Kontekst

Det sociale trepartstopmøde erstatter Beskæftigelsesudvalget ifølge en fælles beslutning truffet af arbejdsmarkedsparterne under topmødet i Laeken i december 2001.

Hermed institutionaliseres de uformelle sociale topmøder, der fra 2000 blev afholdt under Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/174/EF

6.3.2003

-

EUT L70 af 14.3.2003

Seneste ajourføring: 25.10.2011

Top