Help Print this page 
Title and reference
EURES: Den europζiske portal for jobmobilitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EURES: Den europζiske portal for jobmobilitet

EURES tager sigte på at skabe et europæisk arbejdsmarked, som er åbent og tilgængeligt for alle, og som omfatter en tværnational, tværregional og grænseoverskridende udveksling af jobtilbud og jobansøgninger, samt oplysninger om levevilkår og uddannelsesmuligheder.

DOKUMENT

Kommissionens beslutning nr. 8/2003 af 23. december 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse.

RESUMΙ

Kommissionen ønsker at styrke og konsolidere EURES som et vigtigt redskab til at oprette et netværk af arbejdsformidlingerne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Schweiz.

Medlemmerne og partnerne i EURES-netværket er følgende

Medlemmernes og partnernes aktiviteter omfatter følgende

  • Oprettelse af arbejdsformidlingstjenester for arbejdssøgende, herunder personlig rådgivning og vejledning, samt formidling af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse for arbejdstagere og arbejdsgivere, og støtte til arbejdsgivere, som ønsker at rekruttere arbejdskraft fra et andet europæisk land
  • formidling af ajourførte oplysninger om leve- og arbejdsvilkår og om de aktuelle tendenser på det europæiske arbejdsmarked
  • udvikling af et tværnationalt, grænseoverskridende og sektororienteret samarbejde mellem arbejdsformidlinger, sociale instanser, arbejdsmarkedets parter og andre berørte institutioner
  • overvågning og vurdering af hindringer for mobilitet, herunder forskelle i lovgivning og administrative procedurer, overskud af og mangel på kvalifikationer samt migrationsstrømme.

Medlemmerne og partnerne forpligter sig til at integrere deres jobdatabaser i EURES-databasen og til at

  • give de andre medlemmer og partnere fuldstændige og ajourførte oplysninger om jobtilbud og jobansøgninger, arbejdsmarkedet, leve- og arbejdsvilkår, hindringer for mobilitet og andre oplysninger, som er nødvendige for oprettelsen af et europæisk netværk. De forpligter sig endvidere til at beskytte personoplysninger og til at stille de nødvendige tekniske faciliteter og tjenester til rådighed som f.eks. computerterminaler
  • udnævne og uddanne EURES-chefer og -vejledere samt eventuelt andre medarbejdere. Cheferne er ansvarlige for organisationens europæiske dimension, herunder koordineringen og gennemførelsen af EURES-aktiviteterne, opfyldelsen af målene, informationsformidling og repræsentation af medlemmet i EURES-arbejdsgruppen. Efter en grunduddannelse yder vejlederne erhvervsvejledning og bidrager til, at EURES integreres i deres organisation
  • evaluere EURES-aktiviteterne med hensyn til kvantitet, kvalitet og virkninger og informere EURES-koordineringsbureauet om resultaterne.

Medlemmerne og partnerne udvikler i fællesskab partnerskaber i grænseregionerne. Disse partnerskaber, som udøver samme aktiviteter, og som har samme mål, oprettes på grundlag af en rammeaftale, som er gyldig i mindst tre år, og som forpligter kontrahenterne til at yde de andre medlemmer EURES-tjenester. Afgørelserne træffes af styringsudvalget, som består af repræsentanter for partnerskabets medlemmer.

5. Den administrative koordinering varetages af Det Europæiske Koordineringsbureau (eller "EURES-koordineringsbureauet"), som ledes af Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling. Koordineringsbureauet har ligeledes til opgave at analysere mobiliteten i Europa, udvikle en generel tilgang samt overvåge og evaluere alle EURES-aktiviteter.

Hvad angår den strategiske planlægning konsulterer Kommissionen Strategigruppen på Højt Niveau, som består af EURES-medlemmernes ledere og har Kommissionens repræsentant som formand.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning (EØF) nr. 8/2003

10.1.2003

-

EUT L 5, 10.1.2003

Seneste ajourføring: 23.05.2011

Top