Help Print this page 
Title and reference
Atypiske retsakter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Atypiske retsakter

Atypiska rättsakter utgör en kategori rättsakter antagna av de europeiska institutionerna. De kan röra unionens interna organisation eller ha en mer allmän giltighet som rör särskilda politiska områden.

INDLEDNING

Atypiske retsakter er retsakter, som vedtages af Den Europæiske Unions (EU’s) institutioner. Disse retsakter kaldes ”atypiske”, fordi de ikke indgår i nomenklaturen for retsakter omtalt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 288-292).

Der er en mangfoldighed af atypiske retsakter. Nogle af dem er beskrevet ved bestemmelser i de stiftende EU-traktater, mens andre er blevet til ved institutionel praksis.

De atypiske retsakter er kendetegnet ved at deres gyldighedsområde generelt er politik. Nogle af dem kan dog have forpligtende kraft, men er i så fald begrænset til at gælde for EU’s institutioner.

Atypiske retsakter, som er beskrevet i traktaterne

EU-institutionernes interne forordninger er atypiske retsakter. De stiftende traktater foreskriver, at EU-institutionerne vedtager deres egne interne forordninger.

De interne forordninger fastlægger EU-institutionernes interne organisation, funktionsmåde og procedureregler. De har bindende virkning for den pågældende institution.

Desuden beskriver de stiftende traktater andre typer retsakter, som vedtages inden for rammen af den politiske dialog mellem EU-institutionerne. Disse retsakter har til formål at fremme arbejdet i og samarbejdet mellem institutionerne. Vedrørende proceduren for vedtagelse af internationale aftaler skal Rådet for eksempel give Kommissionen retningslinjer for forhandling af aftalerne.

Institutionerne kan også gå videre, idet de organiserer deres samarbejde gennem interinstitutionelle aftaler. Den slags aftaler er også atypiske retsakter. De kan havende forpligtende virkning, men kun på de institutioner, der undertegner aftalen.

Atypiske retsakter, som ikke er beskrevet i traktaterne

EU-institutionerne har hver for sig udviklet en række instrumenter gældende for deres egen virksomhed.

Europa-Parlamentet udtrykker for eksempel visse af dets politiske holdninger på internationalt plan gennem resolutioner eller erklæringer. Ligeledes vedtager Rådet jævnligt konklusioner, resolutioner eller retningslinjer som afslutning på dets møder. Disse dokumenter udtrykker i al væsentlighed institutionernes synspunkt på bestemte EU- eller internationale problemområder. De er almengyldige, men har ikke forpligtende virkning.

Kommissionen vedtager også adskillige atypiske retsakter, som angår den selv. Det drejer sig om meddelelser, som generelt præsenterer nye politiske programmer. Desuden vedtager Kommissionen grønbøger, som har til formål at fremlægge offentlige betænkninger vedrørende bestemte EU-problemstillinger. Den indsamler eksempelvis de nødvendige informationer til udarbejdelse af lovforslag. I forlængelse af grønbøgerne vedtager Kommissionen i nogle tilfælde hvidbøger, som fremlægger EU-handlingsplaner i detaljer.

Seneste ajourføring: 17.09.2010

Top