Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aftaler

Aftaler hører til Den Europæiske Unions (EU’s) afledte ret. De er resultat af en frivillig overenskomst mellem EU og et tredjeland eller en samarbejdsaftale mellem de europæiske institutioner.

Sammen med unilaterale retsakter udgør aftaler den afledte ret i Den Europæiske Union (EU). De skaber rettigheder og forpligtelser. De er resultat af en frivillig overenskomst, som indgås mellem de europæiske institutioner eller med en tredjepart. I modsætning til de unilaterale retsakter er aftaler ikke resultat af en lovgivningsprocedure eller en institutions ensidige initiativ.

De stiftende EU-traktater omtaler to hovedtyper af aftaler:

  • internationale aftaler
  • interinstitutionelle aftaler.

Internationale aftaler

En international aftale er en aftale indgået mellem EU som den ene part og et tredjeland eller en tredjeorganisation som den anden part. Artikel 216 i traktaten om EU’s funktionsmåde opregner de tilfælde, i hvilke EU er bemyndiget til at indgå disse aftaler.

I øvrigt indebærer internationale aftaler en obligatorisk forpligtelse for hele EU. De har forrang for unilaterale retsakter i den afledte ret, som derfor skal respekterer dem.

Interinstitutionelle aftaler

Interinstitutionelle aftaler indgås mellem europæiske institutioner. De har til formål at organisere og fremme samarbejde mellem institutionerne, navnlig mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

Denne type aftaler stammer fra den institutionelle praksis, men med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten er de blevet stadfæstet i EU's stiftende traktater. Artikel 295 i traktaten om EU’s funktionsmåde anerkender de interinstitutionelle aftaler og fastslår, at de tillige kan have en bindende karakter. Aftalens bindende karakter afhænger altså af aftalens parters hensigt om at binde sig.

I øvrigt kan interinstitutionelle aftaler have form af for eksempel en adfærdskodeks, retningslinjer eller en erklæring.

Seneste ajourføring: 27.08.2010

Top