Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitær fødevarebistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitær fødevarebistand

Kommissionen fremsætter en ny strategi, der skal danne ramme om EU's humanitære fødevareoperationer i verden. Faktisk er de berørte befolkningsgruppers behov og forholdene omkring indgreb under udvikling, især hvad angår klimaændringer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 31. marts 2010 om "Humanitær fødevarebistand" [KOM(2010) 126 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen udstikker den stratetiske ramme, inden for hvilken Den Europæiske Union (EU) yder fødevarebistand i forbindelse med en humanitær krise uden for sit eget område. Denne nye strategi skal medvirke til at højne effektivteten af bistandsindsatsen og det arbejde, der udføres af alle de berørte aktører.

Fødevarebistand har som primært formål at redde og bevare liv, at beskytte indtjeningsmulighederne og styrke overlevelsesstrategier blandt de befolkninger, der er udsat for eller står over for en fremtidig fødevarekrise. EU's handlingsplan sigter videre mod at nå en række specifikke mål:

 • at sikre udbuddet af, adgangen til og brugen af korrekt, sikker og nærende kost
 • at beskytte fødevareproduktionen og salgssystemerne
 • at styrke systemet internationalt for at forbedre effektiviteten af bistanden.

Imidlertid bør interventionerne ikke:

 • gøre befolkningerne afhængige af bistandssystemet
 • forstyrre de kommencielle markeders funktioner
 • udsætte modtagerene for risici ved at modtage bistanden
 • i for høj grad påvirke miljøet og naturressourcerne.

Lancering af bistandsforanstaltninger

Kommissionen kan iværksætte humanitær fødevarebistand i de tilfælde, hvor:

 • et alamerende omfang af dødelighed eller akut fejlernæring forårsaget af fødevaremangel er nået eller forventes at blive nået i henhold til beregningerne
 • der er alvorlige trusler mod en befolknings overlevelse eller risiko for ekstrem lidelse på grund af mangel på indtjeningsmuligheder eller dårlige overlevelsesstrategier (herunder salg af produktionsmidler, migration, eller farlig overlevelsespraksis).

Imidlertid kan Kommissionen gribe ind fra starten af en krise uden at skulle afvente, at der opstår en akut fare for befolkningen eller en officiel katastrofemelding.

Den kan endvidere tage sig af situationer med kronisk fødevareusikkerhed ved at sammenknytte humanitære indsatser med udviklingshjælp, dog kun hvis:

 • situationen udgør en overhængende humanitær risiko af betydeligt omfang
 • ingen andre aktører kan handle
 • interventionen kan få en positiv effekt på kort sigt.

Interventionerne udfases, i takt med at indikatorerne stabiliseres under tærsklen for nødsituationer. Men også såfremt andre donatorer eller ikke humanitære aktører er i stand til at dække befolkningens behov gennem en længere periode.

Fødevare- og ernæringsbehov

Interventionerne sigter i første omgang på at levere fødevarer rettidigt. Humanitær fødevarebistand gør det dog også muligt at intervenere på flere andre områder, der er forbundet med fødevareproduktion, for eksempel landbrug og sundhed.

Endvidere skal befolkningerne have adgang til en sikker og stabil kost i tilstrækkelig kvalitet og mængde. Den foreslåede kost skal om muligt være i overensstemmelse med lokale kostpræferencer.

Det handler endvidere om at gøre befolkningerne bevidste om ernæring og hensigtsmæssig ernæringsmæssig praksis.

Komplementærstrategier

Kommissionen ønsker at sammenkoble humanitær bistand, strategien til nødhjælp, rehabilitering og udvikling og minimering af risikoen for naturkatastrofer Denne tilgang kræver langsigtet bistand og effektiv koordinering mellem aktørerne på områderne humanitær bistand og udvikling.

EU er yderligere fortaler for et bedre samarbejde mellem de internationale aktører og en styrkelse af god regeringsførelse på verdensplan.

Kontekst

Denne strategiramme er i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand. Den er fremlagt sammen med meddelelsen om fødevaresikkerhed og udvikling.

Seneste ajourføring: 28.05.2010

Top