Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 132, 29. maj 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
29. maj 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/827 af 28. maj 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/828 af 28. maj 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/829 af 27. maj 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/831 af 28. maj 2015 om ajourføring af listen over parter fritaget fra den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 efter undersøgelsen indledt ved Kommissionens meddelelse 2014/C 299/08

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/832 af 28. maj 2015 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/833 af 28. maj 2015 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina, ved import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, og om at gøre denne import til genstand for registrering

60

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/834 af 28. maj 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

67

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/835 af 11. maj 2015 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure

69

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/836 af 11. maj 2015 om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Union vegne, i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og en afgørelse truffet af Den Blandede Kommission EU-EFTA for forenkling af formaliteterne i samhandelen for så vidt angår opfordringer til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure og konventionen om forenkling af formaliteterne i samhandelen

78

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/837 af 28. maj 2015 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/838 af 28. maj 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU ved at forlænge anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med lille stadebille i Italien (meddelt under nummer C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top