Help Print this page 

Document L:2011:127:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 127, 14. maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.127.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 127

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
14. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/265/EU

 

*

Rådets afgørelse af 16. september 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

1

Erklæringer fra Kommissionen

4

Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

6

Protokol om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

1344

Protokol om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

1415

Protokol om kulturelt samarbejde

1418

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top