Help Print this page 

Document L:2011:126:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 126, 14. maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.126.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 126

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
14. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/274/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. april 2011 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2011) 2740)  (1)

1

 

 

2011/275/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. april 2011 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2011) 2741)  (1)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top