Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 231, 17. juli 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 231

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
17. juli 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 231/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 231/02

Sag C-10/17 P: Appel iværksat den 11. januar 2017 af Polo Club til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 10. november 2016 i sag T-67/15 — Polo Club mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

2

2017/C 231/03

Sag C-50/17 P: Appel iværksat den 31. januar 2017 af Universidad Internacional de la Rioja, S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 1. december 2016 i sag T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja mod EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Sag C-147/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Constanţa (Rumænien) den 23. marts 2017 — Sindicatul Familia Constanța m.fl. mod Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Sag C-148/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24. marts 2017 — Peek & Cloppenburg KG mod Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Sag C-161/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 31. marts 2017 — Land Nordrhein-Westfalen mod Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Sag C-171/17: Sag anlagt den 5. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

5

2017/C 231/08

Sag C-179/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 7. april 2017 — Bankia S.A. mod Alfonso Antonio Lau Mendoza og Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Sag C-192/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 13. april 2017 — Cobra SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Sag C-196/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Kathrin Meyer mod TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Sag C-197/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Thomas Neufeldt m.fl. mod TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Sag C-198/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Ivan Wallmann mod TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Sag C-200/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgerichts Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Susanne de Winder mod TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Sag C-201/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Holger Schlosser og Nicole Schlosser mod TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Sag C-202/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 13. april 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe og Harmine Rebbe mod TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Sag C-208/17 P: Appel iværksat den 21. april 2017 af NF til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 28. februar 2017 i sag T-192/16, NF mod Det Europæiske Råd

12

2017/C 231/17

Sag C-209/17 P: Appel iværksat den 21. april 2017 af NG til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 28. februar 2017 i sag T-193/16, NG mod Det Europæiske Råd

13

2017/C 231/18

Sag C-210/17 P: Appel iværksat den 21. april 2017 af NM til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 28. februar 2017 i sag T-257/16, NM mod Det Europæiske Råd

14

2017/C 231/19

Sag C-212/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 24. april 2017 — Simón Rodríguez Otero mod Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Sag C-225/17 P: Appel iværksat den 27. april 2017 af Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd og Valfajr 8th Shipping Line Co. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 17. februar 2017 i de forenede sager T-14/14 og T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union

15

2017/C 231/21

Sag C-226/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 28. april 2017 — Brigitte Wittmann mod TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Sag C-228/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 28. april 2017 — Reinhard Wittmann mod TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Sag C-238/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 9. maj 2017 — »Renerga« UAB mod »Energijos skirstymo operatorius« AB og »Lietuvos energijos gamyba« AB

18

2017/C 231/24

Sag C-246/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 10. maj 2017 — Ibrahima Diallo mod État belge

19

2017/C 231/25

Sag C-265/17 P: Appel iværksat den 16. maj 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 7. marts 2017 i sag T-194/13, United Parcel Service mod Europa-Kommissionen

21

 

Retten

2017/C 231/26

Sag T-637/15: Rettens dom af 31. maj 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine mod EUIPO (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — det ældre EU-ordmærke VIÑA SOL — relativ registreringshindring — skade på særpræget — ingen lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2017/C 231/27

Sag T-519/16: Rettens dom af 17. maj 2017 — Piessevaux mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsberettigede tjenesteår — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — ligebehandling — velerhvervede rettigheder — berettiget forventning)

22

2017/C 231/28

Sag T-164/16: Rettens kendelse af 17. maj 2017 — Piper Verlag mod EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket THE TRAVEL EPISODES — absolut registreringshindring — påstand om omgørelse — retsakt, der ikke kan vedtages af appelkammeret — tilsidesættelse af formkrav — afvisning)

23

2017/C 231/29

Sag T-207/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. maj 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mod Europa-Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — udelukkelsesvarsling — kontrolvarsling — begæring om udsættelse af gennemførelse — haster ikke)

23

2017/C 231/30

Sag T-285/16: Rettens kendelse af 15. maj 2017 — Dominator International mod EUIPO (DREAMLINE) (EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ord-mærket DREAMLINE — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet — procesreglementets artikel 126)

24

2017/C 231/31

Sag T-481/16: Rettens kendelse af 17. maj 2017 — Cuallado Martorell mod Kommissionen (Personalesag — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — ikke adgang til den mundtlige prøve — bedømmelse af den skriftlige prøve — afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten — en udvælgelseskomités mulighed for at overlade rettelsen af de skriftlige prøver til et af dens medlemmer — åbenbart, at søgsmålet delvist ikke kan antages til realitetsbehandling, delvist er retligt ugrundet)

25

2017/C 231/32

Sag T-785/16: Rettens kendelse af 16. maj 2017 — BSH Electrodomesticos España mod EUIPO — DKSH International (Ufesa) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Ufesa — mindelig løsning af sagen — sagsøgerens erhvervelse af det ansøgte varemærke — ufornødent at træffe afgørelse)

25

2017/C 231/33

Sag T-170/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 18. maj 2017 — RW mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — personalesag — tjenestemænd — tvungen orlov og pensionering — pensionsalder — vedtægtens artikel 42c — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

26

2017/C 231/34

Sag T-113/17: Sag anlagt den 20. februar 2017 — Crédit Agricole og Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mod Kommissionen

27

2017/C 231/35

Sag T-242/17: Sag anlagt den 25. april 2017 — SC mod Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Sag T-244/17: Sag anlagt den 26. april 2017 — António Conde & Companhia mod Kommissionen

29

2017/C 231/37

Sag T-254/17: Sag anlagt den 28. april 2017 — Intermarché Casino Achats mod Kommissionen

29

2017/C 231/38

Sag T-255/17: Sag anlagt den 28. april 2017 — Les Mousquetaires og ITM Entreprises mod Kommissionen

30

2017/C 231/39

Sag T-268/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking mod Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Sag T-269/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking mod Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Sag T-270/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking mod Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Sag T-271/17: Sag anlagt den 8. maj 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking mod Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Sag T-272/17: Sag anlagt den 5. maj 2017 — Webgarden mod EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Sag T-283/17: Sag anlagt den 15. maj 2017 — SH mod Kommissionen

35

2017/C 231/45

Sag T-284/17: Sag anlagt den 12. maj 2017 — Le Pen mod Parlamentet

36

2017/C 231/46

Sag T-285/17: Sag anlagt den 12. maj 2017 — Yanukovych mod Rådet

37

2017/C 231/47

Sag T-286/17: Sag anlagt den 12. maj 2017 — Yanukovych mod Rådet

38

2017/C 231/48

Sag T-288/17: Sag anlagt den 15. maj 2017 — Sky mod EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Sag T-290/17: Sag anlagt den 16. maj 2017 — Stavytskyi mod Rådet

40

2017/C 231/50

Sag T-291/17: Sag anlagt den 16. maj 2017 — Transdev m.fl. mod Kommissionen

41

2017/C 231/51

Sag T-292/17: Sag anlagt den 16. maj 2017 — Région Île de France mod Kommissionen

41

2017/C 231/52

Sag T-294/17: Sag anlagt den 12. maj 2017 — Lion’s Head Global Partners mod EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Sag T-297/17: Sag anlagt den 15. maj 2017 — VSM mod EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Sag T-299/17: Sag anlagt den 16. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Sag T-300/17: Sag anlagt den 17. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Sag T-301/17: Sag anlagt den 17. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Sag T-302/17: Sag anlagt den 18. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Sag T-303/17: Sag anlagt den 18. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Sag T-304/17: Sag anlagt den 18. maj 2017 — Sata mod EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Sag T-305/17: Sag anlagt den 17. maj 2017 — Red Bull mod EUIPO (Gengivelse af et parallelogram bestående af to felter i forskellig farve)

47

2017/C 231/61

Sag T-307/17: Sag anlagt den 18. maj 2017 — adidas mod EUIPO — Shoe Branding Europe BVBA (gengivelse af tre parallelle striber)

48

2017/C 231/62

Sag T-310/17: Sag anlagt den 15. maj 2017 — Lion’s Head Global Partners mod EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Sag T-311/17: Sag anlagt den 19. maj 2017 — Stips mod Kommissionen

49

2017/C 231/64

Sag T-313/17: Sag anlagt den 22. maj 2017 — Wajos mod EUIPO (formen på en flaske)

50

2017/C 231/65

Sag T-314/17: Sag anlagt den 23. maj 2017 — Nosio mod EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Sag T-318/17: Sag anlagt den 19. maj 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking mod Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Sag T-330/17: Sag anlagt den 16. maj 2017 — Ceobus m.fl. mod Kommissionen

52

2017/C 231/68

Sag T-331/17: Sag anlagt den 23. maj 2017 — Steifer mod EØSU

53

2017/C 231/69

Sag T-757/15: Rettens kendelse af 3. maj 2017 — Facebook mod EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Sag T-84/17: Rettens kendelse af 18. maj 2017 — Consorzio IB Innovation mod Kommissionen

54

2017/C 231/71

Sag T-95/17: Rettens kendelse af 5. maj 2017 — King.com mod TeamLava (skærmbilleder og ikoner)

54

2017/C 231/72

Sag T-126/17: Rettens kendelse af 18. maj 2017 — Consorzio IB Innovation mod Kommissionen

54


 

Berigtigelser

2017/C 231/73

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-86/17 ( EUT C 104 af 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-161/17 ( EUT C 151 af 15.5.2017 )

57


DA

 

Top