Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 195, 19. juni 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 195

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
19. juni 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 195/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 195/02

Sag C-527/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2017 — Stichting Brein mod Jack Frederik Wullems, som også driver virksomhed under navnet Filmspeler (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Midden-Nederland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — intellektuel og industriel ejendomsret — direktiv 2001/29/EF — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 3, stk. 1 — overføring til almenheden — begreb — salg af en medieafspiller — add-ons — offentliggørelse af værker uden rettighedshaverens tilladelse — adgang til streamingwebsteder — artikel 5, stk. 1 og 5 — reproduktionsret — undtagelser og indskrænkninger — lovlig brug)

2

2017/C 195/03

Sag C-564/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. april 2017 — Tibor Farkas mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — anbringende om tilsidesættelse af EU-retten rejst af egen drift — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — fradragsret for indgående afgift — ordning for omvendt betalingspligt — artikel 199, stk. 1, litra g) — anvendelse udelukkende i forbindelse med fast ejendom — uberettiget indbetaling af afgift foretaget af køberen af varerne til sælgeren som følge af en fejlagtigt udfærdiget faktura — skattemyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at køberen af varerne har en skattegæld, hvorved betaling af det af køberen krævede fradrag afvises, og hvorved køberen pålægges en skattebøde)

3

2017/C 195/04

Sag C-632/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. april 2017 — Costin Popescu mod Guvernul României m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Înalta Curte de Casație şi Justiție — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — transport — transport ad landevej — kørekort — direktiv 2006/126/EF — artikel 13, stk. 2 — begrebet »førerret, som er tildelt inden den 19. januar 2013« — national lovgivning, der gennemfører dette direktiv — pligt til at erhverve kørekort, som pålægges personer, der har haft ret til at føre knallert uden kørekort før denne lovgivnings ikrafttræden)

4

2017/C 195/05

Sag C-51/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. april 2017 — Stryker EMEA Supply Chain Services BV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Noord-Holland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering af varer — implantatskruer beregnet til at indsættes i det menneskelige legeme til behandling af frakturer eller til fastgørelse af proteser — kombineret nomenklatur — pos. 9021 — gennemførelsesforordning (EU) nr. 1212/2014 — gyldighed)

4

2017/C 195/06

Sag C-142/16: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — miljø — direktiv 92/43/EØF — artikel 6, stk. 3 — bevaring af naturtyper — opførelse af kulkraftværket Moorburg (Tyskland) — Natura 2000-områder, der er beliggende ved Elbens flodleje oven for kulkraftværket — vurdering af en plans eller et projekts virkninger på en beskyttet lokalitet)

5

2017/C 195/07

Sag C-464/16 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. april 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — begæring om aktindsigt i Kommissionens dokumenter — afslag — annullationssøgsmål — artikel 19 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol — repræsentation for Unionens retsinstanser — advokat, der ikke er tredjemand i forhold til appellanten — åbenbart afvisningsgrundlag — artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — ret til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

6

2017/C 195/08

Sag C-625/16 P: Domstolens kendelse (Ottende afdeling) af 2. marts 2017 — Anikó Pint mod Europa-Kommissionen (Appel — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter, der hidrører fra den ungarske regering vedrørende EU-proceduren Pilot nr. 8572/15 [CHAP(2015)00353 og 6874/14/JUST] om Ungarns påståede tilsidesættelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — begæring om aktindsigt i dokumenter — Europa-Kommissionens manglende besvarelse)

6

2017/C 195/09

Sag C-555/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Salerno (Italien) den 31. oktober 2016 — straffesag mod Vincenzo D'Andria og Giuseppina D'Andria

7

2017/C 195/10

Sag C-581/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Salerno (Italien) den 16. november 2016 — straffesag mod Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Sag C-582/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Salerno (Italien) den 16. november 2016 — straffesag mod Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Sag C-610/16 P: Appel iværksat den 28. november 2016 af Anastasia Soultana Gaki til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2016 i sag T-112/16, Gaki mod Parlamentet

8

2017/C 195/13

Sag C-29/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 19. januar 2017 — Novartis Farma SpA mod Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Sag C-42/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte costituzionale (Italien) den 26. januar 2017 — M.A.S. og M.B.

10

2017/C 195/15

Sag C-101/17 P: Appel iværksat den 23. februar 2017 af Verus Eood til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 7. juli 2016 i sag T-82/14 — Copernicus-Trademarks mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Sag C-141/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 21. marts 2017 — José Luis Cabana Carballo mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Sag C-145/17 P: Appel iværksat den 21. marts 2017 af Internacional de Productos Metálicos, S.A. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 25. januar 2017 i sag T-217/16, Internacional de productos metálicos mod Kommissionen

12

2017/C 195/18

Sag C-154/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Letland) den 27. marts 2017 — SIA »E LATS«

14

2017/C 195/19

Sag C-169/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 3. april 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino mod Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Sag C-181/17: Sag anlagt den 7. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

15

2017/C 195/21

Sag C-205/17: Sag anlagt den 20. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

16

 

Retten

2017/C 195/22

Sag T-512/14: Rettens dom af 4. maj 2017 — Green Source Poland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006 — afslag på at yde finansielt bidrag til et stort projekt — virksomhed, der er ansvarlig for projektets gennemførelse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

17

2017/C 195/23

Sag T-744/14: Rettens dom af 4. maj 2017 — Meta Group mod Kommissionen (Voldgiftsklausul — tilskudsaftaler indgået inden for rammene af det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2000-2006) — tilskudsaftaler indgået inden for rammene af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007 2013) — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — restbeløb, der skal betales af det samlede finansielle bidrag, som blev tildelt sagsøgeren — støtteberettigede omkostninger — ansvar i kontraktforhold)

17

2017/C 195/24

Sag T-264/15: Rettens dom af 28. april 2017 — Gameart mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en traktatbrudssag — dokumenter udarbejdet af en medlemsstat — begæring om aktindsigt rettet til medlemsstaten — begæringen om aktindsigt sendt til Kommissionen — afslag på aktindsigt — Kommissionens kompetence — dokument, der hidrører fra en institution — artikel 5 i forordning (EF) nr. 1049/2001)

18

2017/C 195/25

Sag T-375/15: Rettens dom af 27. april 2017 — Germanwings mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte til fordel for et luftfartsselskab, der benytter Zweibrücken lufthavn — fordel — tilregnelse til staten — begrundelsespligt — berettiget forventning — aktindsigt — dokumenter vedrørende en procedure for kontrol med statsstøtte — afslag på aktindsigt i de begærede dokumenter — undtagelse vedrørende beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision)

19

2017/C 195/26

Sag T-403/15: Rettens dom af 4. maj 2017 — JYSK mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1038/2006 — afslag på ydelse af et finansielt bidrag til et stort projekt — virksomhed med ansvar for projektets gennemførelse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

20

2017/C 195/27

Sag T-622/15: Rettens dom af 27. april 2017 — Deere mod EUIPO (EXHAUST-GARD) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket EXHAUST-GARD — absolut registreringshindring — bekrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til forsvar — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

20

2017/C 195/28

Sag T-681/15: Rettens dom af 3. maj 2017 — Environmental Manufacturing mod EUIPO Société Elmar Wolf (Gengivelse af en ulvs hoved) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver en ulvs hoved — ældre internationalt figurmærke Outils WOLF — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

21

2017/C 195/29

Sag T-721/15: Rettens dom af 27. april 2017 — BASF mod EUIPO — Evonik Industries (DINCH) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket DINCH — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

21

2017/C 195/30

Sag T-25/16: Rettens dom af 4. maj 2017 — Haw Par mod EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket GELENKGOLD — ældre EU-figurmærke, der gengiver en tiger — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — retskraft — det ældre varemærkes høje grad af særpræg som følge af brug — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til kontradiktion — artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 — varemærkeserie)

22

2017/C 195/31

Sag T-36/16: Rettens dom af 3. maj 2017 — Enercon mod EUIPO — Gamesa Eólica (Forskellige nuancer af grøn) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-varemærke, der udgøres af forskellige nuancer af grøn — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

23

2017/C 195/32

Sag T-97/16: Rettens dom af 4. maj 2017 — Kasztantowicz mod EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket GEOTEK — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 40, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2868/95 — bevis for reel brug af varemærket — for sent fremlagt — regel 61, stk. 2 og 3, og regel 65, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 — meddelelse af den fastsatte frist pr. telefax — der foreligger ikke omstændigheder, som kan rejse tvivl om den af EUIPO fremlagte afsendelsesrapport — artikel 78 i forordning nr. 207/2009 — regel 57 i forordning nr. 2868/95 — anmodning om vidneførsel — EUIPO’s skønsmargin)

23

2017/C 195/33

Sag T-132/16: Rettens dom af 5. maj 2017 — PayPal mod EUIPO — Hub Culture (VENMO) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket VENMO — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2017/C 195/34

Sag T-200/16: Rettens dom af 3. maj 2017 — Gfi PSF mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og support i forbindelse med websteder — afvisning af et bud fra en tilbudsgiver — indkommet bud allerede åbent — finansforordningens artikel 111, stk. 4, litra b))

24

2017/C 195/35

Sag T-224/16: Rettens dom af 5. maj 2017 — Messe Friedrichshafen mod EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) (EU-varemærker — indsigelsessag — EU-figurmærket Out Door — det ældre EU-ordmærke OUTDOOR PRO — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 76 i forordning nr. 207/2009)

25

2017/C 195/36

Sag T-446/16 P: Rettens dom af 27. april 2017 — CC mod Parlamentet (Appel — personalesag — ansættelse — meddelelse om udvælgelsesprøve — almindelig udvælgelsesprøve — fejl i forbindelse med administrationen af listen over beståede ansøgere — ansvar uden for kontraktforhold — nye beviser — økonomisk tab — ligebehandling — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — fortabelse af mulighed)

26

2017/C 195/37

Sag T-569/16: Rettens dom af 26. april 2017 — OU mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — disciplinærsag — suspension — fradrag i løn — irettesættelse — tilbagebetaling — artikel 24, stk. 4, i bilag IX til vedtægten)

26

2017/C 195/38

Sag T-580/16: Rettens dom af 28. april 2017 — Azoulay m.fl. mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — midlertidigt ansatte — løn — familietillæg — uddannelsestillæg — afslag på godtgørelse af skoleudgifter — artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten — berettiget forventning — ligebehandling — princippet om god forvaltning)

27

2017/C 195/39

Sag T-588/16: Rettens dom af 28. april 2017 — HN mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 — ændring af vedtægten — nye regler for karriere og forfremmelse til lønklasse 13 og lønklasse 14 — tjenestemænd i lønklasse AD 12 — udøvelse af særligt ansvar — artikel 30, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten — forfremmelsesåret 2014 — ansøgning om indplacering som »konsulent eller tilsvarende« — intet svar fra ansættelsesmyndigheden — forfremmelsesåret 2015 — ny ansøgning om indplacering som »konsulent eller tilsvarende« eller som »kontorchef eller tilsvarende« — afslag fra ansættelsesmyndigheden — bekræftende karakter af afslaget på indplacering som »konsulent eller tilsvarende« — kravene til den administrative procedure — afvisning)

28

2017/C 195/40

Sag T-381/16: Rettens kendelse af 17. marts 2017 — Düll mod EUIPO — Cognitect (DaToMo) (EU-varemærker — ugyldighedssag — tilbagetagelse af begæringen om fortabelse — ufornødent at træffe afgørelse)

28

2017/C 195/41

Sag T-123/17 R: Kendelse afsagt af Rettens vicepræsident den 10. april 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mod ACER (Særlige rettergangsformer — energi — afgørelse truffet af ACER om afslag på en anmodning om intervention i sag A-001-2017 (konsolideret) — anmodning om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

29

2017/C 195/42

Sag T-158/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 21. april 2017 — Post Telecom mod EIB (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af kommunikationsydelser via et storbynet til bygninger og kontorer, der tilhører EIB-gruppen i Luxembourg — afvisning af en tilbudsgivers tilbud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

30

2017/C 195/43

Sag T-159/17: Sag anlagt den 10. marts 2017 — Claro Sol Cleaning mod EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Sag T-202/17: Sag anlagt den 31. marts 2017 — Calhau Correia de Paiva mod Kommissionen

31

2017/C 195/45

Sag T-203/17: Sag anlagt den 3. april 2017 — GY mod Kommissionen

32

2017/C 195/46

Sag T-206/17: Sag anlagt den 3. april 2017 — Argus Security Projects mod Kommissionen og EUBAM

33

2017/C 195/47

Sag T-216/17: Sag anlagt den 7. april 2017 — Mabrouk mod Rådet

34

2017/C 195/48

Sag T-222/17: Sag anlagt den 18. april 2017 — Recylex m. fl. mod Kommissionen

34

2017/C 195/49

Sag T-228/17: Sag anlagt den 19. april 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry mod Kommissionen

35

2017/C 195/50

Sag T-229/17: Sag anlagt den 19. april 2017 — Tyskland mod Kommissionen

37

2017/C 195/51

Sag T-234/17: Sag anlagt den 19. april 2017 — Siberian Vodka mod EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Sag T-235/17: Sag anlagt den 20. april 2017 — Dometic Sweden mod EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Sag T-238/17: Sag anlagt den 25. april 2017 — Gugler mod EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Sag T-239/17: Sag anlagt den 25. april 2017 — Tyskland mod Kommissionen

40

2017/C 195/55

Sag T-241/17: Sag anlagt den 25. april 2017 — Republikken Polen mod Kommissionen

41

2017/C 195/56

Sag T-246/17: Sag anlagt den 24. april 2017 — Lackmann Fleisch und Feinkostfabrik mod EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Sag T-247/17: Sag anlagt den 27. april 2017 — Azarov mod Rådet

43

2017/C 195/58

Sag T-250/17: Sag anlagt den 24. april 2017 — avanti mod EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Sag T-251/17: Sag anlagt den 28. april 2017 — Robert Bosch mod EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Sag T-252/17: Sag anlagt den 28. april 2017 — Robert Bosch mod EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Sag T-253/17: Sag anlagt den 28. april 2017 — Der Grüne Punkt mod EUIPO — Halston Properties (Gengivelse af en cirkel med to pile)

45


 

Berigtigelser

2017/C 195/62

Berigtigelse til meddelelse i Tidende i sag T-232/16 P ( EUT C 63 af 27.2.2017 )

47


DA

 

Top