Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 288, 23. oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.288.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 288

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
23. oktober 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 288/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 274 af 9.10.2010

1

 

Retten

2010/C 288/02

Valg af præsident for Retten

2

2010/C 288/03

Valg af afdelingsformænd

2

2010/C 288/04

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2

2010/C 288/05

Plenum

4

2010/C 288/06

Sammensætning af den store afdeling

4

2010/C 288/07

Appelafdelingen

4

2010/C 288/08

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne

5

2010/C 288/09

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

5


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 288/10

Sag C-409/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2010 — Winner Wetten GmbH mod Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Köln (Tyskland)) (Artikel 43 EF og 49 EF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — foranstaltning af sportsvæddemål, som er underlagt et offentligt monopol på delstatsniveau — afgørelse fra Bundesverfassungsgericht, som fastslår, at lovgivningen vedrørende et sådant monopol er i strid med den tyske grundlov, men som opretholder denne lovgivning i en overgangsperiode med det formål, at den kan bringes i overensstemmelse med grundloven — princippet om EU-rettens forrang — lovligheden af en overgangsperiode af denne art og de eventuelle betingelser for en sådan, når den omhandlede nationale lovgivning også tilsidesætter artikel 43 EF og 49 EF)

6

2010/C 288/11

Sag C-290/07 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Scott SA, Département du Loiret og Den franske Republik (Appel — statsstøtte — favørpris for en byggemodnet grund — undersøgelse af markedsværdien — formel undersøgelsesprocedure — forordning (EF) nr. 659/1999 — forpligtelse til at foretage en omhyggelig og upartisk undersøgelse — udstrækningen af Kommissionens skønsbeføjelse — omkostningsmetoden — omfanget af retsinstansernes prøvelse)

6

2010/C 288/12

Forenede sager C-316/07, C-358/07 — C-360/07, C-409/07 og C-410/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2010 — Markus Stoß (sag C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (sag C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (sag C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (sag C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (sag C-359/07) og Andreas Kunert (sag C-360/07) mod Wetteraukreis (sagerne C-316/07, C-409/07 og C-410/07) og Land Baden Württemberg (sagerne C-358/07 — C-360/07) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Giessen og Verwaltungsgericht Stuttgart — Tyskland) (Artikel 43 EF og 49 EF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — foranstaltning af sportsvæddemål, som er underlagt et offentligt monopol på delstatsniveau — mål bestående i at forhindre incitamenter til overdrevent forbrug i tilknytning til spillevirksomhed og at bekæmpe ludomani — forholdsmæssighed — restriktiv foranstaltning, som reelt skal tilsigte at reducere spillemulighederne og begrænse hasardspilvirksomhed på en sammenhængende og systematisk måde — reklame fra indehaveren af monopolet, som opfordrer til deltagelse i lotterier — andre hasardspil, som kan udbydes af private foretagender — udvidelse af udbuddet af andre hasardspil — licens udstedt i en anden medlemsstat — ingen forpligtelse til gensidig anerkendelse)

7

2010/C 288/13

Sag C-46/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2010 — Carmen Media Group Ltd mod Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tyskland)) (Artikel 49 EF — fri udveksling af tjenesteydelser — indehaver af en licens, som er udstedt i Gibraltar, til at foranstalte sportsvæddemål, som udelukkende gælder i udlandet — foranstaltning af sportsvæddemål, som er underlagt et offentligt monopol på delstatsniveau — mål bestående i at forhindre incitamenter til overdrevent forbrug i tilknytning til spillevirksomhed og at bekæmpe ludomani — forholdsmæssighed — restriktiv foranstaltning, som reelt skal tilsigte at reducere spillemulighederne og begrænse hasardspilvirksomhed på en sammenhængende og systematisk måde — andre hasardspil, som kan udbydes af private foretagender — tilladelsesprocedure — den kompetente myndigheds skønsbeføjelse — forbud mod at udbyde hasardspil via internettet — overgangsforanstaltninger, som midlertidigt tillader et sådant udbud fra visse foretagender)

8

2010/C 288/14

Sag C-64/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 9. september 2010 — straffesag mod Ernst Engelmann (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Linz (Østrig)) (Fri udveksling af tjenesteydelser — etableringsfrihed — national lovgivning, hvorved der oprettes en koncessionsordning for drift af hasardspil i kasinoer — meddelelse af koncessioner udelukkende forbeholdt aktieselskaber med hjemsted på nationalt område — tildeling af samtlige koncessioner uden nogen form for udbud)

9

2010/C 288/15

Sag C-399/08 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA og Forbundsrepublikken Tyskland (Appel — artikel 87 EF — støtte ydet af medlemsstaterne — Forbundsrepublikken Tysklands foranstaltninger til fordel for Deutsche Post AG — artikel 86 EF — tjenesteydelser af almen økonomisk interesse — kompensation for meromkostninger som følge af salg med tab på dør til dør-pakketjenesteområdet — tilstedeværelse af en fordel — kontrolmetode anvendt af Kommissionen — bevisbyrde — artikel 230 EF — omfanget af Rettens prøvelsesret)

10

2010/C 288/16

Sag C-453/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. september 2010 — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos og Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas mod Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas og Xanthis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Fælles fiskeripolitik — fiskeri i Middelhavet — forordning (EF) nr. 1626/94 — artikel 1, stk. 2 og 3 — forbud mod at anvende visse typer fiskenet — foranstaltninger, som supplerer eller er mere vidtgående end mindstekravene i forordningen, og som er vedtaget før forordningens ikrafttræden — gyldighedsbetingelser)

11

2010/C 288/17

Sag C-66/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. september2010 — Kirin Amgen, Inc. mod Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republikken Litauen) (Patentret — medicinske specialiteter — forordning (EØF) nr. 1768/92 — artikel 7 og 19 og artikel 19a, litra e) — supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler — frist for indgivelse af ansøgning om et sådant certifikat)

11

2010/C 288/18

Sag C-254/09 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Zafra Marroquineros SL (Appel — EF-varemærker — ordmærket CK CREACIONES KENNYA — indsigelse fra indehaveren af bl.a. EF-figurmærket CK Calvin Klein og de nationale varemærker CK — indsigelsen forkastet)

12

2010/C 288/19

Sag C-265/09 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 9.september 2010 — Kontoret for Hamoniseringi det Indre Marked (Varemærker og Design) mod BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Appel — EF-varemærker — ansøgning om registrering af figurmærket »α« — absolutte registreringshindringer — fornødent særpræg — varemærke bestående af et enkelt bogstav)

13

2010/C 288/20

Sag C-440/07 P: Domstolens kendelse af 9. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Schneider Electric SA, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik (Appel — delvis annullation af anfægtet dom — sagen moden til påkendelse — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — vurdering af skaden)

13

2010/C 288/21

Sag C-286/09 og C-287/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 9. juli 2010 — Luigi Ricci (sag C-286/09) og Aduo Pisaneschi (sag C-287/09) mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Roma — Italien) (Artikel 104, stk. 3, første afsnit, i procesreglementet — tjenestemænd — pension — sammenlægning af forsikringsperioder — artikel 11 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten — medregning af perioder med beskæftigelse i De Europæiske Fællesskaber — artikel 10 EF)

14

2010/C 288/22

Sag C-298/09: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 16. juni 2010 — RANI Slovakia s.r.o. mod Hankook Tire Magyarország Kft (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Republikken Ungarn) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — tiltrædelse af Den Europæiske Union — fri udveksling af tjenesteydelser — direktiv 96/71/EF — udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser — vikarbureau — krav om hjemsted i den medlemsstat, hvor ydelsen præsteres)

14

2010/C 288/23

Sag C-312/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 17. juni 2010 — Giorgos Michalias mod Christina A. Ioannou-Michalia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Anotato Dikastirio Kyprou — Republikken Cypern) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, andet afsnit — forordning (EF) nr. 1347/2000 — artikel 2, 42 og 46 — retligt samarbejde i civile sager — kompetence i ægteskabssager — en stats tiltrædelse af Den Europæiske Union — skilsmissesag indledt inden tiltrædelsen — det tidsmæssige anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Sag C-350/09 P: Domstolens kendelse af 12. maj 2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Socialfond — finansiel støtte — ophævelse)

15

2010/C 288/25

Sag C-358/09 P: Domstolens kendelse af 1. juli 2010 — DSV Road NV mod Europa-Kommissionen (Appel — toldkodeks — indførsel af disketter fra Thailand — efteropkrævning af importafgifter — anmodning om eftergivelse af importafgifter)

16

2010/C 288/26

Sag C-381/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 7. juli 2010 — Gennaro Curia mod Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — sjette momsdirektiv — anvendelsesområde — momsfritagelse — artikel 13, punkt B, litra d), nr. 1) — ydelse, formidling og forvaltning af lån — udlån på ågervilkår — ulovlig virksomhed i henhold til national ret)

16

2010/C 288/27

Sag C-448/09 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 30. juni 2010 — Royal Appliance International GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — Artikel 8, stk. 1, litra b) — det ældre varemærke »sensixx« — ordmærket »Centrixx« — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — begæring om et ældre varemærkes fortabelse — sag, der verserer for de nationale domstole — begæring om udsættelse af sagen for Retten)

17

2010/C 288/28

Sag C-498/09 P: Domstolens kendelse af 10. juni 2010 — Thomson Sales Europe mod Europa-Kommissionen (Appel — toldkodeks — eftergivelse af told — fritagelse for efteropkrævning — antidumpingtold — manglende åbenbar uagtsomhed — kompliceret lovgivning — erhvervserfaring — aktørens omhu — farvefjernsyn fremstillet i Thailand — anfægtelige retsakter)

17

2010/C 288/29

Sag C-352/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Oviedo (Spanien) den 13. juli 2010 — Angel Lorenzo González Alonso mod Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

18

2010/C 288/30

Sag C-360/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 19. juli 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) mod Netlog NV

18

2010/C 288/31

Sag C-363/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) den 21. juli 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mod Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Sag C-365/10: Sag anlagt den 22. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

19

2010/C 288/33

Sag C-367/10 P: Appel iværksat den 22. juli 2010 af EMC Development AB til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. maj 2010 i sag T-432/05, EMC Development AB mod Europa-Kommissionen

20

2010/C 288/34

Sag C-372/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Republikken Polen) den 26. juli 2010 — Pak-Holdco Sp zoo mod Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Sag C-386/10 P: Appel iværksat den 30. juli 2010 af Chalkor AE Epexergasias Metallon til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. maj 2010 i sag T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon mod Europa-Kommissionen

21

2010/C 288/36

Sag C-392/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 4. august 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Sag C-402/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 6. august 2010 — Société Groupe Limagrain Holding mod FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Sag C-405/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Bruchsal (Tyskland) den 10. august 2010 — straffesag mod Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Sag C-410/10: Sag anlagt den 17. august 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

23

2010/C 288/40

Sag C-413/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Ordinario di Prato (Italien) den 18. august 2010 — Straffesag mod Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti og Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Sag C-417/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 23. august 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mod 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Sag C-418/10 P: Appel iværksat den 23. august 2010 af Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH til prøvelse af dom afsagt den 7. juli 2010 af Retten (Fjerde Afdeling) i sag T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Sag C-420/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hamburg (Tyskland) den 23. august 2010 — Söll GmbH mod Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Sag C-427/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 31. august 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., som har overtaget Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. mod Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Sag C-461/09 P: Domstolens kendelse af 9. juli 2010 — The Wellcome Foundation Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Serono Genetics Institute SA (Appel — EF-varemærker — ordmærke FAMOXIN — begæring om ugyldighed fremsat af indehaveren af det nationale ordmærke LANOXIN — afvisning af ugyldighedsbegæringen)

26

2010/C 288/46

Sag C-200/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 1. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

27

2010/C 288/47

Sag C-190/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende Afdeling den 7. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

27

2010/C 288/48

Sag C-299/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. maj 2010 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH mod Ministerstvo životního prostředí (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik)

27

2010/C 288/49

Sag C-527/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

27

2010/C 288/50

Sag C-88/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. juli 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale mod Seasoft Spa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Palermo — Italien)

27

2010/C 288/51

Sag C-100/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

27

 

Retten

2010/C 288/52

Sag T-359/04: Rettens dom af 9. september 2010 — British Aggregates m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — miljøafgift på granulater i Det Forenede Kongerige — fritagelse for Nordirland — Kommissionens beslutning om ikke at gøre indsigelse — alvorlige vanskeligheder — EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse)

28

2010/C 288/53

Sag T-29/05: Rettens dom af 8.september 2010 — Deltafina mod Kommissionen (»Konkurrence — karteller — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — overensstemmelse mellem klagepunktsmeddelelsen og den anfægtede beslutning — ret til forsvar — afgrænsning af det relevante marked — bøder — overtrædelsens grovhed — skærpende omstændigheder — ledende rolle — samarbejde«)

28

2010/C 288/54

Sag T-312/05: Rettens dom af 8. september 2010 — Kommissionen mod Alexiadou (Voldgiftsbestemmelse — aftale vedrørende et program for teknologisk udvikling til produktion af vandafvisende læder — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af forudbetalte beløb — morarenter — hjemvisning til Retten efter annullation — udeblivelsessag)

29

2010/C 288/55

Sag T-319/05: Rettens dom af 9. september 2010 — Schweiz mod Kommissionen (Forbindelser udadtil — aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart — tyske foranstaltninger i forbindelse med indflyvningsvejene til Zürich lufthavn — forordning (EØF) nr. 2408/92 — ret til forsvar — princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitetsprincippet)

29

2010/C 288/56

Sag T-63/06: Rettens dom af 9. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod EONN (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure med EONN — it-tjenesteydelser i forbindelse med softwareprogrammering og rådgivning — afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver — tildelingskriterier — åbenbart fejlskøn — ligebehandling — gennemsigtighed — princip om god forvaltningsskik — begrundelsespligt)

30

2010/C 288/57

Sag T-119/06: Rettens dom af 9. september 2010 — Usha Martin mod Rådet og Kommissionen (Dumping — import af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Indien — misligholdelse at et tilsagn — proportionalitetsprincippet — artikel 8, stk. 1, 7 og 9, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 8, stk. 1, 7 og 9, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

30

2010/C 288/58

Sag T-155/06: Rettens dom af 9. september 2010 — Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — markedet for maskiner til indsamling af brugte drikkevareemballager — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 82 EF og EØS-aftalens artikel 54 — eksklusivitetsaftaler, individuelle mængdeforpligtelser og bonusrabatordninger som led i en strategi for at udelukke konkurrenterne fra markedet — bøde — proportionalitet)

31

2010/C 288/59

Sag T-264/07: Rettens dom af 9. september 2010 — CSL Behring mod Kommissionen og EMA (Humanmedicinske lægemidler — procedure for udpegelse af lægemidler til sjældne sygdomme — ansøgning om udpegelse af humanfibrinogen som et lægemiddel til sjældne sygdomme — forpligtelse til at indgive ansøgningen om udpegelse, inden der anmodes om markedsføringstilladelse — EMA’s afgørelse vedrørende ansøgningens gyldighed)

31

2010/C 288/60

Sag T-300/07: Rettens dom af 9. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — EF-udbudsprocedure — levering af edb-tjenesteydelser vedrørende drift og vedligeholdelse af en internetportal — afvisning af en bydendes bud — tildelingskriterier — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling — gennemsigtighed)

32

2010/C 288/61

Sag T-348/07: Rettens dom af 9. september 2010 — Al-Aqsa mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger truffet mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme — indefrysning af midler — fælles holdning 2001/931/FUSP og forordning (EF) nr. 2580/2001 — annullationssøgsmål — tilpasning af påstandene — domstolsprøvelse — betingelser for at iværksætte en EU-foranstaltning om indefrysning af midler)

32

2010/C 288/62

Sag T-70/08: Rettens dom den 9. september 2010 — Axis mod KHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ETRAX — de ældre nationale figurmærker, der indeholder ordbestanddelene ETRA I+D — relativ registreringshindring — antagelse af klage til behandling ved appelkammeret — regel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 og artikel 59 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 60 i forordning (EF) nr. 207/2009))

33

2010/C 288/63

Sag T-74/08: Rettens dom af 9. september 2010 — Now Pharm mod Kommissionen (Humanmedicinske lægemidler — procedure til udpegning af lægemidler til sjældne sygdomme — ansøgning om udpegelse af lægemidlet »Flydende specialekstrakt af svaleurt« (»Ukrain«) som lægemiddel til sjældne sygdomme — Kommissionens afslag på udpegelse som lægemiddel til sjældne sygdomme)

33

2010/C 288/64

Sag T-152/08: Rettens dom af 8. september 2010 — Kido mod KHIM — Amberes (SCORPIONEXO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket SCORPIONEXO — det ældre nationale figurmærke ESCORPION — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

34

2010/C 288/65

Sag T-233/08: Rettens dom af 10. september 2010 — MPDV Mikrolab mod KHIM (ROI ANALYZER) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket ROI ANALYZER — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

34

2010/C 288/66

Sag T-387/08: Rettens dom af 9. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (»Offentlige tjenesteydelsesaftaler — Publikationskontorets udbudsprocedure — levering af datatjenester — afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver — annullationssøgsmål — hoved- og underkriterier for tildeling — begrundelsespligt — ligebehandling — gennemsigtighed — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning — påstand om erstatning«)

35

2010/C 288/67

Sag T-458/08: Rettens dom af 8. september 2010 — Wilfer mod KHIM (Gengivelse af et guitarhoved) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, der gengiver et guitarhoved i farverne sølv, grå og brun — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009) — ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder — artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) — begrundelsespligt — artikel 73, første punktum, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75, første punktum, i forordning nr. 207/2009) — ligebehandling)

35

2010/C 288/68

Sag T-472/08: Rettens dom af 3. september 2010 — Companhia Muller de Bebidas mod KHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket 61 A NOSSA ALEGRIA — det ældre nationale ordmærke CACHAÇA 51 og de ældre nationale figurmærker Cachaça 51 og Pirassununga 51 — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

36

2010/C 288/69

Sag T-505/08: Rettens dom af 9. september 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein mod KHIM (Hunter) (EF-varemærker — ansøgning om Hunter som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrænsning af de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen)

36

2010/C 288/70

Sag T-575/08: Rettens dom af 8. september 2010 — 4care mod KHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Acumed — det ældre nationale ordmærke AQUAMED ACTIVE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

37

2010/C 288/71

Sag T-582/08: Rettens dom af 9. september 2010 — Carpent Languages mod Kommissionen (»Offentlige tjenesteydelsesaftaler — EF-udbudsprocedure — planlægning af møder og konferencer — afvisning af et tilbud fra en tilbudsgiver — tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling«)

37

2010/C 288/72

Sag T-64/09: Rettens dom af 8. september 2010 — Micro Shaping mod KHIM (packaging) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket packaging — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

38

2010/C 288/73

Sag T-91/09 P: Rettens dom af 1. september 2010 — Skareby mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsessåret 2005 — forenklet rapport for perioden januar til september 2005 — fuldstændig gengivelse af bedømmelserne i karriereudviklingsrapporten for 2004, som blev delvis annulleret efter den anfægtede dom)

38

2010/C 288/74

Sag T-106/09: Rettens dom af 9. september 2010 — adp Gauselmann mod KHIM — Maclean (Archer Maclean's Mercury) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Archer Maclean’s Mercury — det ældre nationale ordmærke Merkur — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

39

2010/C 288/75

Sag T-112/09: Rettens dom af 8. september 2010 — Icebreaker mod KHIM — Gilmar (ICEBREAKER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om ICEBREAKER som EF-ordmærke — det ældre nationale ordmærke ICEBERG — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — delvist afslag på registrering — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

39

2010/C 288/76

Sag T-369/09: Rettens dom af 8. september 2010 — Quinta do Portal mod KHIM — Vallegre (PORTO ALEGRE) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket PORTO ALEGRE — det tidligere nationale ordmærke VISTA ALEGRE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2010/C 288/77

Sag T-475/08: Rettens kendelse af 29. juli 2010 — Duta mod Domstolen (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — ansættelse — stilling som referendar — åbenbart, at appellen skal afvises)

40

2010/C 288/78

Sag T-58/09: Rettens kendelse af 2. september 2010 — Schemaventotto mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — fusioner — tilbagetrækning af en planlagt fusion — beslutning om at afslutte proceduren indledt i henhold til artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 139/2004 — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

41

2010/C 288/79

Sag T-15/10 R II: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. september 2010 — Noko Ngele mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — begæring om foreløbige forholdsregler — ny begæring — afvisning)

41

2010/C 288/80

Sag T-305/10: Sag anlagt den 23. juli 2010 — Hartmann-Lamboy mod KHIM — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Sag T-323/10: Sag anlagt den 3. august 2010 — Chabou mod KHIM — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Sag T-325/10: Sag anlagt den 3. august 2010 — Iliad m.fl. mod Kommissionen

43

2010/C 288/83

Sag T-326/10: Sag anlagt den 10. august 2010 — Fraas mod KHIM (ternet mønster i farverne lysegrå, mørkegrå, beige, mørkerød og brun)

43

2010/C 288/84

Sag T-327/10: Sag anlagt den 10. august 2010 — Fraas mod KHIM (ternet mønster i farverne sort, mørkegrå, lysegrå og mørkerød)

44

2010/C 288/85

Sag T-328/10: Sag anlagt den 10. august 2010 — Fraas mod KHIM (ternet mønster i farverne mørkegrå, lysegrå, beige og mørkerød)

44

2010/C 288/86

Sag T-329/10: Sag anlagt den 10. august 2010 — Fraas mod KHIM (ternet mønster i farverne sort, grå, beige og mørkerød)

45

2010/C 288/87

Sag T-334/10: Sag anlagt den 10. august 2010 — Leifheit mod KHIM — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Sag T-337/10: Sag anlagt den 17. august 2010 — Seatech International m.fl. mod Rådet og Kommissionen

46

2010/C 288/89

Sag T-338/10: Sag anlagt den 18. august 2010 — Kommissionen mod Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Sag T-339/10: Sag anlagt den 9. august 2010 — Cosepuri mod EFSA

47

2010/C 288/91

Sag T-340/10: Sag anlagt den 20. august 2010 — CTG Luxembourg PSF mod Domstolen

48

2010/C 288/92

Sag T-342/10: Sag anlagt den 23. august 2010 — Hartmann mod KHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Sag T-343/10: Sag anlagt den 18. august 2010 — Etimine og Etiproducts mod ECHA

49

2010/C 288/94

Sag T-344/10: Sag anlagt den 20. august 2010 — UPS Europe og United Parcel Service Deutschland mod Kommissionen

50

2010/C 288/95

Sag T-346/10: Sag anlagt den 18. august 2010 — Borax Europe mod ECHA

51

2010/C 288/96

Sag T-347/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Adelholzener Alpenquellen mod KHIM (flaskes form med reliefagtig gengivelse af tre bjergtoppe)

52

2010/C 288/97

Sag T-348/10: Sag anlagt den 16. august 2010 — Panzeri mod KHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Sag T-349/10: Sag anlagt den 26. august 2010 — Milux mod KHIM (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Sag T-350/10: Sag anlagt den 26. august 2010 — Milux mod KHIM (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Sag T-351/10: Sag anlagt den 26. august 2010 — Milux mod KHIM (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Sag T-352/10: Sag anlagt den 26. august 2010 — Milux mod KHIM (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Sag T-353/10: Sag anlagt den 31. august 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko Kai Cheirourgiko Kentro mod Europa-Kommissionen

55

2010/C 288/03

Sag T-356/10: Sag anlagt den 23. august 2010 — Nike International mod KHIM — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Sag T-357/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Kraft Foods Schweiz mod KHIM — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Sag T-359/10: Sag anlagt den 25. august 2010 — Ecologistas en Acción-CODA mod Kommissionen

57

2010/C 288/06

Sag T-362/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Vtesse Networks mod Kommissionen

57

2010/C 288/07

Sag T-363/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Abbott Laboratories mod KHIM (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Sag T-364/10: Sag anlagt den 2. september 2010 — Duravit m.fl. mod Kommissionen

59

2010/C 288/09

Sag T-366/10 P: Appel iværksat den 1. september 2010 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 22. juni 2010 i sag F-78/09, Marcuccio mod Kommissionen

60

2010/C 288/10

Sag T-368/10: Sag anlagt den 3. september 2010 — Rubinetteria Cisal mod Kommissionen

61

2010/C 288/11

Sag T-370/10: Sag anlagt den 30. august 2010 — Rubinetterie Teorema mod Kommissionen

62

2010/C 288/12

Sag T-371/10: Sag anlagt den 7. september 2010 — Amor mod KHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Sag T-376/10: Sag anlagt den 7. september 2010 — Mamoli Robinetteria mod Kommissionen

63

2010/C 288/14

Sag T-380/10: Sag anlagt den 8. september 2010 — Wabco Europe m. fl. mod Kommissionen

64

2010/C 288/15

Sag T-384/10: Sag anlagt den 8. september 2010 — Spanien mod Kommissionen

64

2010/C 288/16

Sag T-170/03: Rettens kendelse af 6. september 2010 — British American Tobacco (Investments) mod Kommissionen

65

2010/C 288/17

Sag T-34/06: Rettens kendelse af 1. september 2010 — Universal mod Kommissionen

65

2010/C 288/18

Sag T-88/07: Rettens kendelse af 1. september 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych mod Kommissionen

66

2010/C 288/19

Forenede sager T-440/07 og T-1/08: Rettens kendelse af 3. september 2010 — Huta Buczek og Buczek mod Kommissionen

66

2010/C 288/20

Sag T-125/09: Rettens kendelse af 2. september 2010 — Gruener Janura mod KHIM — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Sag T-505/09: Rettens kendelse af 6. september 2010 — Carlyle mod KHIM — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Sag T-506/09: Rettens kendelse af 6. september 2010 — Carlyle mod KHIM — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Sag T-49/10: Rettens kendelse af 11. august 2010 — Footwear mod KHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 288/24

Sag F-27/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Hanschmann mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

67

2010/C 288/25

Sag F-28/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Kipp mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

67

2010/C 288/26

Sag F-34/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Sluiter mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

68

2010/C 288/27

Sag F-35/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Visser-Fornt Raya mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

68

2010/C 288/28

Sag F-36/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Armitage-Wilson mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

69

2010/C 288/29

Sag F-0037/09: Personalerettens dom (første Afdeling) af 29. juni 2010 — Doyle mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

69

2010/C 288/30

Sag F-38/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Martin mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

70

2010/C 288/31

Sag F-39/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Goddijn mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen fornyelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om overholdelsen af retten til forsvar)

70

2010/C 288/32

Sag F-41/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Roumimper mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

71

2010/C 288/33

Sag F-42/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Esneau-Kappé mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

71

2010/C 288/34

Sag F-44/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Knöll mod Den Europæiske Politienhed (Europol) (Personalesag — Europols personale — ingen forlængelse af en kontrakt — kontrakt på ubestemt tid — artikel 6 i vedtægten for Europols personale — princippet om retten til forsvar)

72

2010/C 288/35

Sag F-91/09: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 9. juli 2010 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — rimelig frist for fremsættelse af et erstatningskrav — for sent fremsat)

72

2010/C 288/36

Sag F-103/09: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 13. juli 2010 — Allen m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — personale ansat inden for rammerne af JET-projektet — erstatningssøgsmål — rimelig frist — for sent anlagt)

72

2010/C 288/37

Sag F-11/10: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 29. juni 2010 — Palou Martínez mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — åbenbart afvisningsgrundlag — for sent anlagt — manglende overholdelse af den administrative procedure — procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e))

73

2010/C 288/38

Sag F-65/10: Sag anlagt den 6. august 2010 — Mata Blanco mod Kommissionen

73

2010/C 288/39

Sag F-66/10: Sag anlagt den 17. august 2010 — De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

74

2010/C 288/40

Sag F-67/10: Sag anlagt den 18. august 2010 — Marcuccio mod Kommissionen

74

2010/C 288/41

Sag F-68/10: Sag anlagt den 20. august 2010 — Behnke mod Kommissionen

74

2010/C 288/42

Sag F-69/10: Sag anlagt den 24. august 2010 — Marcuccio mod Kommissionen

75

2010/C 288/43

Sag F-70/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Hidalgo mod Europa-Parlamentet

75

2010/C 288/44

Sag F-30/06: Kendelse afsagt af Personaleretten den 30. juni 2010 — Hanot mod Kommissionen

76

2010/C 288/45

Sag F-86/06: Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. juli 2010 — Vereecken mod Kommissionen

76

2010/C 288/46

Sag F-26/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 9. juli 2010 — Potoms og Scillia mod Parlamentet

76

2010/C 288/47

Sag F-29/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. juli 2010 — Quadu mod Parlamentet

76


DA

 

Top